Institutions+Residencies

 • Address: Langgata 58
 • Website: Website
NO

Gjestekunstnerprogrammet tilbyr et opphold i Sandnes for både nasjonale og internasjonale kunstnere. Det er et samarbeid mellom Sandnes kommune og Rogaland fylkeskommune hvor kunstneren får tilgang til et kostnadsfritt studio og leilighet i Sandnes i en periode på 1-3 måneder. Studioet ligger i samme bygning som flere andre kunstnerverksteder på Stasjon-K midt i sentrum av byen. Leiligheten ligger på Skeianetunet ved Sandvedparken som er et fint turområdet med fem minutters gåavstand til studioplass og sentrum.

 

 

EN

AiR offers a residency in Sandnes for both national and international artists. Sandnes municipality and Rogaland county are collaboratively responsible for the residency, which offers free access to a studio and apartment for a period of 1-3 months. The studio is located in the same building as several other studios at Station-K in the middle of the city center. The apartment is located on Skeianetunet by Sandvedparken, a nice hiking area and within a five-minute walk of the studio and city center.

NO

BGE Gallery drives av selskapet BGE Contemporary Art Projects som er et samarbeid mellom Stavagner-baserte Eli Ertvaag og Galleri Brandstrup i Oslo. I slutten av november 2017 åpnet galleriet i Stavanger sentrum i nye lokaler bygget til anledningen. Galleriet sprer seg over to etasjer og 600 kvadratmeter. Det er tegnet av arkitekt Hans-Olav Hansen i RAMP architects.

EN

BGE Contemporary Art is run by the company BGE Contemporary Art Projects, which is a collaboration between Stavanger-based Eli Ertvaag and Galleri Brandstrup in Oslo. In November 2017 BGE Contemporary Art opened the doors to a newly built gallery space in the Stavanger city center. The gallery space is spread over 600 square meters on two floors, and was designed by architect Hans-Olav Hansen from RAMP architects.

 

NO

Bryne kunstforening ble etablert i 1955, med en målsetning om å vise frem, samt skape interesse og forståelse for, billedkunst og kunsthåndverk. Dette blir ivaretatt hovedsakelig gjennom utstillinger, men også ved foredrag, omvisninger, kulturkvelder og andre arrangementer.

EN

Bryne Kunstforening (Bryne Art Association) was established in 1955 with the objective not only of exhibiting art, but also of creating interest and understanding for the visual arts and crafts. Bryne is a small town situated 30 minutes outside of Stavanger, and the association plays an important role in supporting the arts in the region. Bryne Kunstforening’s main activity is arranging exhibitions, and the association also hosts lectures, guided tours and a variety of other art-related events.

 • Address: Stavanger
 • Website: https://www.contemporaryartstavanger.no/
NO

‘CAS Residency in Art Writing’ er et selvdrevet residency-program organisert av Contemporary Art Stavanger (CAS) som tilbyr enkeltpersoner en unik mulighet til å fordype seg i kunstfaglig research, skriving og kritikk gjennom et opphold i Stavanger og omegn. Man står fritt til å enten fokusere bredt på en generell kartlegging av regionens kunstscene, eller målrette undersøkelser mot et spesifikt interessefelt. Målet med residensoppholdet er å styrke nettverk mellom nasjonale/internasjonale skribenter og lokale utøvere samtidig som det utvikles kritikk og research i regionen.

EN

The CAS Residency in Art Writing is a self-driven program organized by Contemporary Art Stavanger (CAS), and offers individuals a unique opportunity to delve into independent research, writing, and criticism based around Stavanger and the surrounding region. Research can be broadly focused on surveying the regional art scene, or targeted towards a specific area of interest. It is the goal of the residency to create and strengthen networks between national/international writers and thinkers and local practitioners while advancing regional criticism and research.

 • Address: Dokkgata 7, 4014 Stavanger
 • Website: Consulatet
NO

Consulatet er et uavhengig kunstner- og arbeidsfelleskap. Felleskapet består av kulturaktører som jobber innen musikk og lydkunst, filmproduksjon, billedkunst, grafisk design, silketrykk, risografi, smykkedesign, brodering, tegneserier, forlag, plateselskap og kostymeutleie og design. Consulatet har holdt til i Hillevåg i 11 år, men flyttet i 2020 til et vernet bygg på Storhaug som tidligere huset den gamle Viking Sardines-hermetikkfabrikken fra 1910 i Solland-kvartalet.

EN

Consulatet is an independent Co-working community of artists and creative professionals. The community consists of cultural actors who work in music and sound art, film production, visual art, graphic design, screenprinting, risography, jewelry design, embroidery, comics, publishing, record companies, and costume design and rental. Consulatet was located in Hillevåg for 11 years, but in 2020 moved to a building in the Solland quarter of Storhaug that previously housed the old Viking Sardines cannery from 1910. The building is listed as a cultural heritage.

 

 

NO

Elefant er et kontor- og atelierfellesskap for kreative bransjer i Østre bydel i Stavanger. Fellesskapet bestreber seg på å legge til rette for tverrfaglige samarbeid og for å skape et dynamisk arbeidsmiljø for lokale utøvere og små bedrifter. Man kan enten leie seg inn på fast basis eller leie en pult eller et møterom for en kort periode. Blandingen av kunstnere og kreative gründere skaper en energisk setting hvor man kan utveksle kunnskap, dele kontakter og åpne opp for konseptuelle samarbeid.

EN

Elefant is a co-working office and studio space for creative professionals located in the eastern part of the city of Stavanger. The space strives to facilitate interdisciplinary collaboration and to create a dynamic working environment for local practitioners and small businesses. In Elefant, permanent studio members work alongside tenants who rent desk space and meeting rooms on a short-term basis. This particular combination of artists and creative entrepreneurs produces a lively setting for conceptual collaboration and practical skill-sharing.

NO

Elefantteateret er en scene i Stavanger som formidler forestillinger og konserter for barn i alderen 0-5 år, for familier, institusjoner og barnehager.

EN

Elefantteateret is a theater space in Stavanger that hosts performances and concerts for children aged 0-5 years, families, institutions and kindergartens.

NO

Like utenfor Stavanger sentrum finner man det gamle familiehjemmet til den kjente norske tekstilkunstneren Frida Hansen (1855-1931). Herregården har empire-stil fra 1833, og Hansen elskede hage ble renovert på begynnelsen av 2000-tallet. En leilighet i andre etasje ble da gjort tilgjengelig for kunstnere som besøker Stavanger. Leiligheten er eid av Stavanger kommune og administreres av Rogaland Kunstsenter. Den er tilgjengelig for kunstnere for langtidsopphold på minimum 1 måned, og kunsthåndverkere prioriteres.

EN

Just outside Stavanger’s city center one can find the old family home of renowned Norwegian textile artist, Frida Hansen (1855-1931). When the empire-style manor house from 1833 and Hansen’s beloved formal garden was renovated in the early 2000’s, an apartment on the second floor was made available for artists visiting Stavanger. The residency was re-evaluated in 2013, with greater emphasis placed on artist specificity and expanded programming. The apartment is owned by Stavanger municipality and administered by Rogaland Kunstsenter. It is available to artists for long-term stays of at least 1 month, and artisans are given priority.

NO

I Galleri Opdahls 300 kvadratmeter store lokaler, i en gammel lagerbygning i Østre bydel, har man siden 2005 kunne oppleve kunstutstillinger som i høy grad speiler det som foregår på den internasjonale kunstscenen. Galleriet utnytter ofte de store lokalene til å stille ut større installasjoner og skulpturelle arbeider.

EN

Since 2005, Galleri Opdahl has been housed in an old warehouse in the Eastern part of Stavanger. The gallery often takes advantage of its 300 sqm premises to exhibit large-scale installations and sculptural work, enabling viewers to experience exhibitions that mirror the trends of the international art scene.

NO

Langs kysten litt sør for Stavanger ligger Hå Gamle Prestegard – senter for samtidskunst og kulturarv. Prestegården ble bygget i 1637 og fungerte som dette fram til 1919 da driften ble lagt om til jordbruk. På begynnelsen av 1980-tallet gikk prestetunet gjennom en storstilt restaureringsprosess og gjenåpnet i 1983 som den kunst- og kulturinstitusjonen vi kjenner i dag. Hå Gamle Prestegard består av flere bygninger – våningshus, fjøs, uthus, et nytt anneks og et jærhus. De ulike bygningenes og rommenes særegne egenskaper har blitt godt bevart selv om mindre nødvendige justeringer har blitt gjort for å skape et høyt kvalitativt rammeverk for utstilling av kunst.

EN

Perched on the edge of the shore on a wind-blown coast just south of Stavanger sits Hå Gamle Prestegard (The Old Vicarage) – a center for contemporary art and cultural heritage.

 • Address: Daniel Danielsens gate 55, 5523 Haugesund
 • Website: hkv.no
NO

Haugaland Kunstverk er et kontor- og atelierfellesskap for kunst- og kulturbransjen på Haugalandet i Rogaland. Det ble startet i 2006 og er drevet på dugnad, offentlig støtte og midler fra Sparebanken Haugesund. Initiativet kom blant annet fra organisasjonen Haugaland Vekst som driver med regional næringsutvikling med fokus på prosjekter som bidrar til verdiskaping for Haugesundsregionen.

Haugaland kunstverk holder i dag til på Staalehuset på Bakarøy i Haugesund. Staalhuset er et hundre år gammelt historisk murbygg på 4500 kvadratmeter. Bygget huser billedkunstnere, arkitekter, skribenter, musikere, og andre kulturaktører. Staalehuset har kunstneratelier, fellesverksted, prosjektrom, og et artist-in-residence program.

EN

Haugaland Kunstverk is an office and studio community for the arts and culture industry in the Haugaland region of Norway. It opened in 2006 and is run on diligence, public support, and funds from Sparebanken Haugesund. The initiative started with the company Haugaland Vekst, which is engaged in regional business development with a focus on projects that work to create symbolic value for the Haugesund region.

Today Haugaland Kunstverk is located at Staalehuset, a century-old brick building on Bakarøy in Haugesund. The 4,500 square meter building houses visual artists, architects, writers, musicians, and other cultural actors, and contains  studios for artists, a joint workshop, project room, and an artist-in-residence program.

 • Address: Tou Scene, Kvitsøygt.25, 4015 Stavanger
 • Website: www.iolab.no
NO

i/o/lab er et senter for framtidskunst i Stavanger drevet av kunstner Hege Tapio. i/o/lab startet opp i 2001 og har siden 2005 hatt tilholdssted ved Tou Scene. Senteret formidler kunst som berører ny teknologi og vitenskap, og står blant annet bak prosjekter som Article-biennalen og Public Art Screens.

EN

i/o/lab Centre for Future Art in Stavanger is run by artist Hege Tapio.  Founded in 2001, i/o/lab has been located at the art facility Tou Scene since 2005. The center produces and mediates art that is related to new technologies and science, and organizes the Article Biennial and Public Art Screens, among other programs.

NO

Kinokino kunstsal er et kunstgalleri som er en del av Sandnes kulturhus. Kulturhuset består av to bygg – Sandnes kulturhus og Kinokino. Bygget til Kinokino har et karakteristisk art deco eksteriør og huset tidligere den «gamle» kinoen i Sandnes sentrum. Det ble tatt i bruk av Kinokino i 2009.

EN

Kinokino kunstsal is an art gallery that is a part of the Sandnes Cultural Center. The center consists of two buildings – Sandnes Kulturhus and Kinokino. The Kinokino building stands in the center of Sandnes and is marked by a characteristic art deco exterior and previously housed the “old” cinema in the city. Kinokino moved into the building in 2009.

 • Address: Verven 24A, 4014 Stavanger, 3rd floor
 • Website: www.kunstromarbeid.com
NO

KRA — Kunst Rom Arbeid er et arbeidsfellesskap for nyetablerte kunstnere, dansere og musikere i Stavanger. Kollektivet ligger i Badedammen nabolag og tilbyr arbeidslokale for frilans kunstnere i regionen. Felleskapet har som mål å initierer kreative prosesser, og dele kunnskap for å utvikle ferdigheter i det kunstneriske miljøet.

EN

KRA – Kunst Rom Arbeid is an open workspace and a community of newly established artists, dancers and musicians in Stavanger. Located in the neighborhood of Badedammen, the collective aims to provide workspace for artists in the region, ignite creative processes, and expand knowledge and skills within the creative community.

NO

Kunsthall Stavanger åpnet i 2013, og som en moderne kunstinstitusjon fungerer kunsthallen som en plattform for produksjon, utstilling, og formidling av kunst i en større internasjonal kontekst. Kunsthallen fokuserer på samarbeid med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle nye og øyeåpnende utstillinger med mål om å etablere et bredt publikumsengasjement.

EN

Newly opened in 2013, Kunsthall Stavanger is a contemporary art institution that serves as a platform for the production, exhibition, and distribution of artworks that are part of a large international discourse. The kunsthall focuses on collaborations with artists and guest curators to develop solo and group exhibitions with the goal of creating transformative experiences and in-depth audience engagement.

 • Address: Håvegen 282, 4365 Nærbø
 • Website: rogfk.no
NO

Hvert år fra juni til oktober tilbyr Rogaland fylkeskommune norske og internasjonale kunstnere inntil to uker gratis overnatting på en av tre boliger i området: Obrestad fyr i Hå kommune, Utsira fyr i Utsira kommune, og leiligheten Bølgen ved havna i Nordevågen i Utsira kommune. Tilbudet om gjesteopphold har som mål å hjelpe kunstnere med forskjellig bakgrunn å utvikle seg videre innenfor sitt felt ved å gi rom og tid til målrettet arbeid med et konkret prosjekt etter eget valg. Kunstnere oppfordres til å oppleve og la seg inspirere av Rogalands naturskjønne landskap og rike naturressurser.

EN

Every year from June to October, Rogaland county offers Norwegian and international artists up to two weeks of free accommodation at one of three residences in the area: Obrestad lighthouse in Hå municipality, Utsira lighthouse in Utsira municipality, and the Bølgen apartment by the harbor in Nordevågen in Utsira municipality.* The residency program aims to help artists from all art forms develop further within their chosen field by providing space and time for focused work on a specific project of their own choosing. Artists are encouraged to experience and be inspired by Rogaland’s scenic landscape and rich natural resources.

NO

Stavanger kommune har siden 2002 tilbudt kunstnere gratis opphold i deres kunstnerleilighet i Berlin. Kunstnere som enten er bosatt i Stavanger eller har en sterk tilknytning til byen kan søke om et arbeidsopphold på opp til tre måneder. Man bor gratis, men dekker ellers alle andre kostnader selv. Kunstnere som er registrert i folkeregisteret i Stavanger får et lite reisestipend.

EN

Each summer, Rogaland county municipality offers Norwegian and international artists up to two weeks of free accommodation at one of three residences in the area. These are located at Obrestad lighthouse, Utsira lighthouse and the Laland house. The program is driven by a desire to offer artists an opportunity to experience and be inspired by Rogaland’s scenic landscape and rich natural resources.

NO

Når man besøker Stavanger for første gang blir man gjerne overrasket over den høye konsentrasjonen av gatekunst i bybildet. Det er nesten umulig å ikke legge merke til de mange veggmaleriene, sjablongene og ”paste-upsene” når man går gjennom gatene i sentrum. Takket være den årlige gatekunstfestivalen Nuart har Stavanger jevnlig fått tilført nye offentlige kunstverk av ledende utøvere i feltet siden festivalen begynte å fokusere spesifikt på gatekunst i 2006.

EN

When visiting Stavanger for the first time, one might be struck by the high amount of street art present in and around the city center. For a small town dominated by old-fashioned wooden architecture, Stavanger contains an unexpected density of street art. It is almost impossible not to notice the many murals, stencils, and paste-ups while walking through the streets downtown. Thanks to the annual street art festival Nuart, new public works by many of the leading practitioners in the field have popped up every year since the festival began focusing exclusively on the art form in 2006.

NO

Paradis atelierhus er et atelierfellesskap som holder til i NSB (Norges Statsbaner) sine gamle godskontor lokaler i Paradis, ikke langt fra Stavanger sentrum. Bygget eies nå av BaneNOR og de leier det ut. Huset har to etasjer, 260 m2 per etasje som brukes som atelierrom. 5 kunstnere holder til i 1. etasje og 5. holder til i 2. etasje. Foruten individuelle atelierer er det også et felles pauserom og et trykkerirom med en manuell trykkpresse donert av kunstner Svein Tang-Wa. Kunstnerne på huset kan leie seg inn i trykkerirommet. Det er også mulighet for andre kunstnere å leie tilgang til trykkpressen.

 

 

EN

Paradis atelierhus is a studio community located in NSB’s (Norwegian State Railway) historic premises in Paradis, not far from the city center. The building is rented from BaneNOR. The building consists of two floors of 260 square meters, with five art studios on each level and a common break room. The building also contains a printing room with a manual printing press donated by artist Svein Tang-Wa. The artists at Paradis have the opportunity to reserve time and space in the printing room, and it is also possible for other artists to rent access to the printing press.

NO

Performance Art Stavanger (PAS) er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke performancekunst i Stavanger og omegn. PAS’ mål er å samle utøvere og interesserte, for å tilrettelegge visningsplattformer og kompetanseutvikling innen feltet. De som ønsker kan melde sin interesse på Facebook og motta informasjon om aktiviteter.

EN

Performance Art Stavanger (PAS) is a non-profit organization that works to strengthen performance art in Stavanger and the surrounding area. PAS’ aim is to bring together practitioners and other interested parties in order to facilitate viewing platforms and competence development within the field. Those wishing to engage with PAS can register their interest on Facebook and receive information about upcoming activities.

NO

RAS er en programmerende og produserende scene og et regionalt kompetansesenter for dans. Programmet består av lokal, nasjonal og internasjonal dansekunst, og er en av landets mest aktive scener innen dette feltet.

EN

RAS is a regional center for the programming, production, and mediation of dance. The program consists of local, national and international dance, and is one of the country’s most active platforms in this field.

NO

RIMI/IMIR SCENEKUNST (RISK) er lokalisert i hjertet av Badedammen i Stavanger og er en plattform dedikert til produksjon og presentasjon av ”live art” som fokuserer på tverrfaglige og performative tilganger. RISK holder til i en tidligere båtfabrikk på 18m x 46m. De store lokalene åpner opp for muligheter til å utvikle en ny plattform for kunstnere og publikum i regionen.

EN

RIMI / IMIR SCENEKUNST (RISK) is located in the heart of Badedammen in Stavanger. It is a platform dedicated to the production and presentation of “live art” projects that utilize performative and interdisciplinary approaches. RISK is housed in a former boat factory measuring 18 x 46 meters, and the large-scale premises offers a new platform for artists and audiences in the region by creating production facilities that are flexible and allow for longer working periods, as well as providing opportunities for presenting works in progress.

NO

På Nytorget i Stavanger sentrum, i et gammelt jugendbygg fra 1906, ligger Rogaland Kunstsenter (RKS). I tillegg til Rogaland Kunstsenters galleri, kunstbibliotek og administrasjon huser bygningen Grafisk Verksted, det kunstnerstyrte visningsstedet Trykk 17, kunstnerstudioer, samt festivalkontorene til Nuart og Numusic.

EN

Rogaland Kunstsenter (RKS) is located in an old Art Nouveau building at Nytorget in Stavanger’s city center. In addition to RKS’s administrative offices, gallery space and art library, the building houses the graphic workshop ‘Grafisk Verksted’, the artist-run gallery ‘Trykk 17’, several artist studios and the administrative offices for the Nuart and Numusic festivals.

 • Address: Normanns gate 24, 4014 Stavanger
 • Website: Salongen
NO

Salongen er et kunstnerdrevet galleri og atelierkollektiv etablert i 2019. Lokalet, som ligger i andre etasje i Normannsgate 24 i Stavanger, består av kunstnerstudioer, et galleri, kjøkken og oppholdsrom. Selve gallerirommet er omkring 30 kvadratmeter, med stor takhøyde på 3 til 3,6 meter, og to skyvedører som gir mulighet for fleksible presentasjoner av kunstverk så vel som arrangementer.

EN

Salongen is an artist-run gallery space and studio collective founded in 2019. The space, located on the second floor of Normannsgate 24 in Stavanger, consists of artist studios, a gallery, kitchen, and lounge. The gallery space itself is approximately 30 square meters, with high ceilings measuring 3m to 3.6m from floor to ceiling, and two sliding doors that allow for flexible presentations of artwork as well as events.

 

NO

Sandnes Kunstforenings ble stiftet i 1955 under navnet Sandnes Byselskap – Kunstforening, på initiativ fra ingeniøren og kunstsamleren Ragnvald Kluge. Han var foreningens første direktør, men døde kort tid etter oppstarten, i 1957. Kluge testamenterte hele samlingen sin til foreningen som etter noen flere navnebytter ble hetende Sandnes Kunstforening fra 1965. Kluges malerisamling markerte starten på Det Faste Galleri som i dag består av en samling på rundt 200 kunstverk, hovedsakelig ervervet gjennom foreningens egne utstillinger.

EN

Sandnes Kunstforening (Sandnes Art Association) was founded under the name Sandnes Byselskap – Kunstforening in 1955 on the initiative of engineer and art collector Ragnvald Kluge, who also served as the association’s first director. When he passed away in 1957 shortly after the founding, his personal art collection was bequeathed to the association and was the beginning of Det Faste Galleri (The Permanent Gallery). The association changed names several times before finally settling on the title Sandnes Kunstforening in 1965.

NO

Screen City er en biennale for bevegelige bilder som foregår i Stavangers offentlige uterom. Screen City ble etablert i 2013 for å fremheve nye medier i samtidskunsten, og samtidig fremme dialog mellom filmisk kunst, bybildet, dets beboere, kulturinstitusjoner og fysiske strukturer. Festivalen presenterer kunstverk i det offentlige rom som utforsker forholdet mellom bevegelige bilder, lyd og arkitektur, så vel som ulike kunstpraksisers bruk av det bevegelige bildet. Gjennom ulike kunstneriske formater søker Screen City å utvide grensene for filmopplevelsen ved å vise kunstfilm utenfor det definerte kino- og gallerirommet.

EN

Screen City is a biennial of moving image artworks presented in the public space. The project was established in Stavanger in 2013 in order to highlight new media in contemporary art and promote dialogue between filmic artwork and the cityscape: its residents, cultural institutions, and physical structure. Screen City explores the relationship between the moving image, sound and architecture as well as the uses of the moving image in contemporary artistic practice, and present artistic formats that seek to expand the borders of cinematic experience.

NO

Stasjon K Art Studios er et atelierfellesskap beliggende i Sandnes sentrum som huser 15 profesjonelle kunstnere. Stasjon K har også et galleri i samme bygning der kunstnere av fellesskapet kan stille ut sitt arbeid. Gallerirommet ble omgjort til kunstbutikk i 2021.

EN

Station K Art Studios is a studio collective located in the center of Sandnes that houses 15 professional artists. The building also includes a gallery where artists from the community can exhibit their work. The gallery room was converted into an art shop in 2021.

 

 

NO

Langs kanten av Mosvannet i Stavanger ligger Stavanger Kunstmuseum med hele 2000 kvadratmeter utstillingsareal til rådighet. Som en av byens eldste kunstinstitusjoner tilbyr museet et bredt spekter av kunst gjennom den stadig voksende permanente samlingen som består av norsk og internasjonal kunst fra 1800-tallet frem til i dag, og ved midlertidige samtidsutstillinger.

EN

Beautifully situated in a park on the edge of Lake Mosvannet and containing 2,000 square meters of exhibition space, the Stavanger Art Museum leaves very little to be desired. A mere three kilometres from the city centre, one of Stavanger’s longest-standing art institution provides citizens and visitors with access to a wide range of art, from permanent collections of 19th century Norwegian and international art to installations by renowned contemporary artists.

NO

Første utstillingen ble vist i oktober 2013. Målet er å vise i gjennomsnitt to utstillinger i måneden. Denne hyppigheten er en bevisst strategi hvor spontanitet i kurateringen åpner opp for umiddelbarhet og lekenhet – her trenger ikke utstillinger nødvendigvis være planlagt lang tid i forveien. Gjennom pop-up utstillinger har Studio 17 etablert en lav terskel for å stille ut, samtidig som det legges vekt på høy innholdsmessig kvalitet. Rommet brukes også til foredrag, talks og andre typer arrangementer.

EN

The first exhibition of the artist-run project space Studio 17 was in October of 2013. Their aim is to show an average of two exhibitions per month. This frequent turnover is a deliberate strategy where a spontaneity in the curating creates an opportunity for immediacy and playfulness – the exhibitions do not necessarily need to be planned long in advance. Through pop-up exhibitions, Studio 17 wishes to provide a platform for young talent and experimentation, though all the while keeping an emphasis on high-quality content. The space is also used for lectures, discussions and other events.

NO

Studio K er et prosjektrom og visningssted for samtidskunst, grunnlagt juni 2018 i Time Kommune. Det er et kunstnerdrevet initiativ som drives av Espen Lending Kleiveland og Kari Ann Lending Kleiveland. Her skaper vi en arena hvor ulike mennesker og praksiser kan møtes. Studio K har en eksperimentell profil og presenterer både lokale, nasjonale og internasjonale utøvere.

EN

Studio K is a project space and gallery for contemporary art, founded in June 2018 in Time Municipality. It is an artist-run initiative run by Espen Lending Kleiveland and Kari Ann Lending Kleiveland. Here we create an arena where different people and practices can meet. Studio K has an experimental profile and presents both local, national and international practitioners.

NO

Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus, 2. etasje

I september 2015 gjenåpnet Sølvberget Galleri gjenåpnet dørene etter nesten 5 års pause. Den første utstillingen i de nyrenoverte lokalene på 280m2 var Smellscapes av Sissel Tolaas – en utstilling som dekket flere av aspektene ved galleriets nye programprofil. Utstillingen som fokuserte på lukt var både sanse- og opplevelsesbasert, av høy internasjonal kvalitet, samt speilte kulturhusets øvrige programvirksomhet ved å knytte seg til litteraturfestivalen Kapittel gjennom temaet ”Amerika”.

EN

Located at Sølvberget, Stavanger kulturhus, 1st floor.

Galleri Sølvberget reopened in September of 2015 after a nearly five-year hiatus. The gallery is nestled inside the building of Stavanger Kulturhus, along with a library, a cinema, café and more. The first exhibition in the renovated 280sqm premises was Smellscapes by Sissel Tolaas – an exhibit that covered several aspects of the gallery’s stated new programmatic profile: The exhibition focused on aromas and was both sensory and experiential, of high international quality, and reflected the other program activities in Stavanger Kulturhus, by linking it to the literature festival Kapittel through the theme “America”.

 • Address: Kvitsøygata 25, 4012 Stavanger
 • Website: Tou Official
NO

Tou er en kunstfabrikk under utvikling som holder til i gamle Tou Bryggeri i Stavanger Øst. Etter at bryggeridriften tok slutt på 1980-tallet lå bygget brakk, men ble brukt sporadisk av squattere, musikere og kunstnere utover 90-tallet.  I 2001 arrangerte byutviklingsfirmaet Urban Sjøfront og en gruppe uavhengige kunstnere en to-ukers happening, som ble første skritt i transformasjonen fra nedslitt fabrikk til kunstsenter. Med støtte fra Norsk Kulturråd, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune ble en større renovasjon satt i gang, og i 2005 åpnet nye Tou. Et aktivt program hadde kjørt parallelt med byggeperioden, for eksempel inkluderte programmet for 2003 over 100 live musikkopptredener, 50 dj events, fem ”Site under Construction”-helger med tilsammen over 60 innslag, flere teater- og danseforestillinger, samt samproduksjoner med flere av byens festivaler. I 2009 kjøpte Stavanger kommune bygningen som egentlig kan sies å være et konglomerat av flere bygningskropper. Gjennom de siste årene har flere bygg blitt revet, mens nye planlegges bygd. Atelierhuset ble ferdigstilt i 2017, sammen med ny dansesal og grafisk verksted. I neste byggefase kommer det også 18 øvingslokaler for musikk.

EN

Tou is an art facility under development, housed in the old Tou Brewery in the eastern part of Stavanger. After the brewery’s operations ended in the 1980s, the buildings lay deserted, and have been used sporadically by squatters, musicians and artists since the 1990s. In 2001, the city development firm Urban Sjøfront and a group of independent artists staged a two-week happening, which served as the first step in the transformation of the dilapidated factory into a production and exhibition arena for the arts. With support from the Norwegian Council for Cultural Affairs, the City of Stavanger and Rogaland County, a major renovation started, and the newly renovated premises at Tou were opened in 2005. An active program had been running in conjunction with the construction efforts, and in 2003 included the presentation of over 100 live musical performances, 50 DJ events, five ‘Site under Construction’ events totaling over 60 performances including theatre and dance performances, as well as co-productions with several city festivals. In 2009, the city of Stavanger purchased the Tou building, which is better described as a conglomeration of several structures. Over the past several years, a selection of the buildings has been demolished, with a new plan to develop the site further. The Atelierhuset was completed in 2017 along with a new dance hall and a print workshop. The next phase of development will include 18 separate rehearsal rooms for music.

NO

I gruvedriftskommunen Sokndal, plassert ved kysten helt sør i Rogaland, ligger Velferden – Sokndals Scene for Samtidskunst. Gruvedrift har preget området i over 150 år og daglige sprengninger i den forbindelse gjør at landskapet stadig er i forandring. Nye daler oppstår og sanddyner og hauger av knust fjell fyller dalene igjen. En stor vindmøllepark gjør seg også bemerket med over 50 turbiner plassert på fjelltoppene i området.

EN

In the mining municipality Sokndal, located on the southern coast of Rogaland, is Velferden – Sokndal’s platform for contemporary art. Mining has characterized the area for over 150 years and ongoing daily blasting continually and dramatically shapes the landscape.

New valleys emerge and dunes of crushed rock fill the scars in the landscape in a continual cycle. A large wind farm with over fifty turbines located on overlooking mountain tops further presides over the area.