Institutions+Residencies

Address: Henrik Ibsensgate 55 4021 Stavanger
Website: www.museumstavanger.no

Museum

Stavanger Kunstmuseum

NO

Langs kanten av Mosvannet i Stavanger ligger Stavanger Kunstmuseum med hele 2000 kvadratmeter utstillingsareal til rådighet. Som en av byens eldste kunstinstitusjoner tilbyr museet et bredt spekter av kunst gjennom den stadig voksende permanente samlingen som består av norsk og internasjonal kunst fra 1800-tallet frem til i dag, og ved midlertidige samtidsutstillinger.

En viktig del av museets samling er serien av malerier og tegninger av Lars Hertervig. Hans voldsomme, romantiske og dypt personlige landskapsmalerier har fremdeles stor innflytelse på dagens publikum. Stavanger Kunstmuseum forvalter også Samling Halvdan Hafsten – en tidligere privat samling som består av viktige verker av norske malere fra midten av 1900-tallet. Jan Groths samling tilføyer flere internasjonale samtidsverk fra 1960-tallet og frem til i dag til museets helhetlige samling.

 

Stavanger Kunstmuseum har røtter tilbake til 1865 da en liten gruppe mennesker grunnla Stavanger Kunstforening. Kunstforeningen blomstret i de følgende årene, og bygde seg opp en samling bestående av lokale og nasjonale kunstverk av blant annet Kitty Kielland, Carl Sundt Hansen, Christian Krogh og Harriet Backer. I 1965 hadde samlingen vokst til å inneholde over 300 malerier og en ny organisasjon ble spaltet ut av kunstforeningen for å forvalte samlingen – Stavangers faste galleri. I 1984 ble Samling Halvdan Hafsten inkludert, og i 2007 donerte kunstneren Jan Groth sin personlige samling til museet.

 

Den voksende samlingen og et ønske om et utvidet utstillingsprogram førte til transformeningen av Stavangers faste galleri til Rogaland Kunstmuseum i 1990. Nye lokaler ble bygget i Mosvannsparken for å markere overgangen fra et lokalt bymuseum til en regional kunstinstitusjon. HM Dronning Sonja innviet de nye lokalene i 1992. I 2010 gikk Rogaland Kunstmuseum gjennom en ny overgang da flere museer i Stavanger fusjonerte til Museum Stavanger (MUST). Museet ble når hetende Stavanger Kunstmuseum.

I dag består Stavanger Kunstmuseums samling av over 2000 kunstverk. I tillegg til de permanente utstillingene arrangerer museet en rekke midlertidige utstillinger og arrangerementer gjennom året. Museet tilbyr også et omfattende formidlingsprogram både for barn, ungdom og voksne som blant annet består av symposier, kunstnerpresentasjoner, omvisninger og foredrag.

Les mer om Stavanger Kunstmuseums program og samlinger på deres hjemmeside.

Åpningstidene er tirsdag-søndag 11-16, stengt på mandager.

EN

Beautifully situated in a park on the edge of Lake Mosvannet and containing 2,000 square meters of exhibition space, the Stavanger Art Museum leaves very little to be desired. A mere three kilometres from the city centre, one of Stavanger’s longest-standing art institution provides citizens and visitors with access to a wide range of art, from permanent collections of 19th century Norwegian and international art to installations by renowned contemporary artists.

Among the museum’s impressive collection is a notable series of paintings by the Tysvær-born artist Lars Hertervig. Created over a century ago, the romantic, powerful and highly personal landscape paintings still have a strong impact on modern audiences. The Stavanger Art Museum also housesThe Hafsten Collection, a former private collection containing notable works by Norwegian mid-century painters. The Jan Groth Collection, created and collected by the Norwegian artist Jan Groth himself, adds to the museum international contemporary works from the 1960s through today. These three collections together make the museum a national center for art from this period.

The roots of Stavanger Art Museum reach back to 1865 when a small coalition of citizens interested in the arts founded the Stavanger Art AssociationThe association flourished in the following years and steadily amassed a collection of local and national artworks, including works by artists such as Kitty Kielland, Carl Sundt Hansen, Christian Krogh and Harriet Backer. By 1965, the collection had grown to hold over 300 paintings and eventually a separate foundation, the Stavanger Permanent gallery, was created to manage the collection. The organization expanded dramatically with the addition of the Halvdan Hafsten Collection in 1984.  The collection of Jan Groth was generously donated to the museum in 2007, again adding to the museum’s already prominent reputation. Due to the burgeoning collection and desire for an expanded exhibition program, the Stavanger Permanent Gallery evolved into the Rogaland Museum of Fine Arts in 1990. A new premises was built to mark the transition from local city museum to a region-wide art institution, and HM Queen Sonja of Norway presided at the inauguration. The Rogaland Museum of Fine Art went through yet another transition in July of 2010 when it merged with Stavanger Museum, a collection of cultural institutions, to form the new organization Museum Stavanger (MUST). The museum’s name changed once again, to Stavanger Art Museum.

Stavanger Art Museum is currently home to over 2,000 works of art and the collections continue to grow. In addition to the permanent exhibitions, the museum hosts a number of temporary exhibitions and events each year. The museum also offers a comprehensive art program for children and young people through a national program called the Cultural Rucksack, as well as symposiums, artist talks, and other events.

To read more about Stavanger Art Museum’s program and collections, visit their website here.

Visiting address and opening hours: Henrik Ibsens gate 55, Stavanger, Opening hours: Tue-Sun: 11 am – to 4 pm, Monday: closed.