• Featured Texts

  • CAS Instagram

November 1, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

JONE KVIE – Her, her

Jone Kvie har viet sitt kunstnerskap til utforskningen av skulpturens muligheter og begrensninger. Han tar ofte utgangspunkt fenomener i samfunn og vitenskap som befinner seg i randsonene av vår fatteevne. Og gjennom skulpturens og materialenes egenskaper tilfører han nye lag av mening, nye mulighetsrom. I denne utstillingen har vi inkludert arbeider tilbake til starten av … Continued

Stavanger kunstmuseum, Henrik Ibsens gate 55
Stavanger, Norway
November 9 @08:00 - December 31 @17:00 CET Exhibition

Michael Takeo Magruder – ZERO TOLERANCE digital media / installasjon

Michael Takeo Magruder (1974) arbeider med nye medier. Prosjekta hans er basert på tverrfagleg forsking og er påverka av ny teknologi. På Hå gamle prestegard skal han visa to installasjonar som har problematikken med migrasjon i vesten som utgangspunkt. Med ei visuell framstilling av store mengder innhenta informasjon, presenterar han oss for to motpolar i … Continued

Hå Gamle Prestegard, Håvegen 347 Nærbø Norway
November 9 @08:00 - December 31 @17:00 CET Exhibition

Sam Winston – THAT`S NOT HOW I IMAGINED IT teikning / installasjon

Den britiske kunstnaren Sam Winston (1978) arbeider i skjæringspunktet mellom litteratur og biletkunst. Praksisen hans er sterkt knytt til språk, både som middel for kommunikasjon og som visuell form. Dei siste åra har Winston utforska mørket som arbeidsmetode og konseptuell ramme. I utstillinga vil han vise fleire arbeid der utgangspunktet har vore lengre opphald i … Continued

Hå Gamle Prestegard, Håvegen 347 Nærbø Norway