Institutions+Residencies

Address: Kvitsøygata 25
Website: www.nuartfestival.no

Festival

Nuart

NO

Når man besøker Stavanger for første gang blir man gjerne overrasket over den høye konsentrasjonen av gatekunst i bybildet. Det er nesten umulig å ikke legge merke til de mange veggmaleriene, sjablongene og ”paste-upsene” når man går gjennom gatene i sentrum. Takket være den årlige gatekunstfestivalen Nuart har Stavanger jevnlig fått tilført nye offentlige kunstverk av ledende utøvere i feltet siden festivalen begynte å fokusere spesifikt på gatekunst i 2006.

Hver august/september inviterer festivalen et internasjonalt team av gatekunstnere til byen for en to-ukers produksjonsperiode. Gjennom disse to ukene jobber kunstnerne utendørs på vegger donert av byens befolkning og deltar i en gruppeutstilling i Ølhallene på samtidskunstsenteret Tou Scene. De enorme lokalene i det gamle bryggeriet tilbyr over en halv kilometer med veggplass. I løpet av de intense produksjonsukene tilbyr festivalen også et program bestående av filmer, debatter, kunstnerpresentasjoner og workshops. I 2014 ble andre utgave av Nuart PLUS avholdt – en tre-dagers internasjonal konferanse som samler kunstnere, akademikere og kreative fagfolk for å diskutere og utforske en rekke temaer og praksiser innen urban kultur.

Nuart-festivalen fokuserer også på utdanning gjennom ulike samarbeid. I mange år har Nuart-kunstnere undervist i en eller to uker på Kunstskolen i Rogaland, og kunstnerpresentasjoner og workshops har blitt arrangert sammen med kunstskolen, Tou Scene og Grafill. Siden 2012 har også Nuarts innendørs utstilling i Ølhallene blitt besøkt av hundrevis av skoleelever mellom 10-18 år i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekken.

Stavanger har fått et internasjonalt rykte for god gatekunst takket være Nuarts kontinuerlige aktivitet, samtidig som byens befolkning har blitt fortrolige med kunstformen. Til tross for noen kontroverser blir gatekunsten stort sett satt pris på. Et forstudie utført av urban designbyrået Leva i 2010 viste at mange av dem som bor i Østre Bydel (hvor de fleste veggmaleriene befinner seg) gikk så langt som å endre gå-mønstrene sine for å passere veggmalerier i deres daglige rutiner. De høye tilskuertallene på den årlige utstillingen på Tou Scene gjenspeiler også publikums interesse for Nuart.

Boken Eloquent Vandals som kom ut i 2011 på Kontur Forlag forteller historien om hvordan Nuart vokste fra å være en liten undergrunnsfestival i 2006 til en internasjonalt anerkjent kunstbegivenhet i 2010. I tillegg til et omfattende billedmateriale inneholder boken bestilte tekster av Carlo McCormick, Tristan Manco, Logan Hicks, Steven Harrington & Jaime Rojo, Leon Cullinane og Martyn Reed.

I motsetning til den ofte korte levetiden til gatekunst i større byer har mye av gatekunsten i Stavanger fått stå i fred. Man kan fremdeles finne verker datert tilbake til 2006, og et stemningsfullt opplimt papirverk av den Brooklyn-baserte kunstneren Swoon har til og med overlevd heftig regn, vind og snø siden 2009. Blant kunstnerne som har besøkt Stavanger i forbindelse med Nuart finner man blant annet Blu, Vhils, Ron English, Blek le Rat, Aiko, C215, David Choe, Swoon, Logan Hicks, Faith 47, Martha Cooper, M-City, Word to Mother, Herakut, Dotmasters, Ernest Zacharevich, Aakash Nihalani, Evol, Strøk, Hush, Roa, Dolk, Graffiti Research Lab, Karolina Sobecka, Nick Walker, Sten & Lex, Chris Stain, Charles Krafft, Skewville, Brad Downey, Dan Witz, Ben Eine og mange flere.

For en full oversikt over Nuarts gatekunst og for å finne ut mer om festivalen, besøk Nuarts hjemmeside her.

EN

When visiting Stavanger for the first time, one might be struck by the high amount of street art present in and around the city center. For a small town dominated by old-fashioned wooden architecture, Stavanger contains an unexpected density of street art. It is almost impossible not to notice the many murals, stencils, and paste-ups while walking through the streets downtown. Thanks to the annual street art festival Nuart, new public works by many of the leading practitioners in the field have popped up every year since the festival began focusing exclusively on the art form in 2006.

Each August/September the festival invites an international team of street artists to come to the city for a two-week production period. During these two weeks the artists work outside on walls donated by the city’s population, as well as exhibiting together in the beer tunnels of the contemporary art center Tou Scene – an expansive exhibition space in an old brewery, providing half a kilometer of wall space. A program of films, debates, artist presentations and workshops complement the weeks of intense production. Nuart 2014 hosted the second edition of Nuart PLUS – a three-day international Street Art Summit, inaugurated in 2012. Every second year Nuart PLUS brings together artists, academics and creative professionals to discuss and explore a wide range of issues and new practices relevant to the field of urban culture, and aims to present a cohesive view of current trends and form visions for the future.

Nuart’s consistent activity and effort to reflect the culture, as well as participate in defining it, has not only given Stavanger a global reputation for street art, but has also made the city’s population familiar with the steadily growing art form. Despite some controversies, the urban artworks are widely appreciated. A small survey made by the urban design company Leva back in 2010, revealed that many people in the area Østre Bydel, where most of the murals can be found, went so far as to change their walking patterns to pass the murals in their daily routines. The high attendance numbers of the yearly exhibition at Tou Scene also reflect the public’s support of Nuart.

An educational aspect is added to the festival’s work through a number of collaborations. For many years Nuart artists have taught for one or two weeks at Kunstskolen i Rogaland (Rogaland Art School), and artist talks and workshops have been arranged together with the art school, Tou Scene and the visual communication organization Grafill. Since 2012, Nuart’s indoor exhibition at Tou Scene has also been visited by hundreds of schoolchildren between the ages of 10 and 18 as part of the national education program Den Kulturelle Skolesekken (The Cultural Rucksack).

The book Eloquent Vandals, published in 2011 by Kontur Forlag, tells the story of how the Nuart festival grew from a small underground festival in 2006 to an internationally acclaimed street art event in 2010. In addition to extensive visual material, the book contains commissioned essays and texts by Carlo McCormick, Tristan Manco, Logan Hicks, Steven Harrington & Jaime Rojo, Leon Cullinane and Martyn Reed.

 

In contradiction to the short lifespan of much street art in bigger cities, the artworks in Stavanger are often left untouched. One can still find work on the street dating back to 2006, and an evocative wheat-paste by the Brooklyn-based artist Swoon has even survived the heavy coastal weather of rain, snow and wind since 2009. Among the artists that have visited Stavanger and created artwork under the auspices of Nuart are Blu, Vhils, Ron English, Blek le Rat, Aiko, C215, David Choe, Swoon, Logan Hicks, Faith 47, Martha Cooper, M-City, Word to Mother, Herakut, Dotmasters, Ernest Zacharevich, Aakash Nihalani, Evol, Strøk, Hush, Roa, Dolk, Graffiti Research Lab, Karolina Sobecka, Nick Walker, Sten & Lex, Chris Stain, Charles Krafft, Skewville, Brad Downey, Dan Witz, Ben Eine and many more.

For a full overview of the street art created as a part of Nuart, and to learn more about the festival, visit their website, here.