Institutions+Residencies

Address: Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Website: Sølvberget Galleri

Gallery

Sølvberget Galleri

Address: Sølvberggata 2, 4006 Stavanger
Website: Sølvberget Galleri

Gallery

Sølvberget Galleri

NO

Sted: Sølvberget, Stavanger kulturhus, 2. etasje

 

I september 2015 gjenåpnet Sølvberget Galleri gjenåpnet dørene etter nesten 5 års pause. Den første utstillingen i de nyrenoverte lokalene på 280m2 var Smellscapes av Sissel Tolaas – en utstilling som dekket flere av aspektene ved galleriets nye programprofil. Utstillingen som fokuserte på lukt var både sanse- og opplevelsesbasert, av høy internasjonal kvalitet, samt speilte kulturhusets øvrige programvirksomhet ved å knytte seg til litteraturfestivalen Kapittel gjennom temaet ”Amerika”.

 

Da galleriet lukket dørene i 2011 var det til høylytte protester fra byens kunstscene. Det ikke-kommersielle galleriet har siden 1987 vært en svært viktig kunstinstitusjon i Stavanger med høye besøkstall. Siden starten har galleriet samarbeidet med store nasjonale og internasjonale kunstinstitusjoner, noe som har gjort det mulig å presentere arbeider av blant annet Inger Sitter, Kjell Erik Killi-Olsen, Kjell Nupen, Tom Sandberg, Per Barclay, Fin Serck-Hanssen, Jan Håfström, Christo, Robert Mapplethorpe, Andres Serrano, Joseph Beuys, Nam June Paik, Louise Bourgeois, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Per Kirkeby, Richard Hamilton, Kiki Smith, Vanessa Phaff, Ida Applebroog, Julie Roberts m.fl.

 

Høsten 2010 ble Sølvberget pålagt nye kutt i sitt budsjett og galleriet ble foreslått nedlagt. Dette hadde også skjedd en gang før i 1997, men galleriet ble da reddet etter sterk mobilisering på nasjonalt plan. Etter en ny runde med mobilisering og bred mediedekning ble det vedtatt at galleriet skulle videreføres i ”Nye Sølvberget”, altså som en del av rehabiliteringen av alt innholdet i huset.

 

Med gjenåpningen har det også blitt formulert en ny programprofil som retter seg mot samtidskunst av høy kvalitet. Det skal arrangeres 4-5 utstillinger årlig. På galleriets hjemmesider kan man lese at: ”Utstillingene skal tilstrebe å vise arbeider av lokale, regionale, nasjonale og internasjonale kunstnere. Som en del av Sølvberget skal utstillingene speile husets øvrige programvirksomhet hvor litteratur, film, musikk og ytringsfrihet inngår.” Samfunnsaktuelle tema skal tas opp, og annethvert år skal det også avvikles en sanse- og opplevelsesutstilling med barn og unge i målgruppen.

 

Les mer på galleriets hjemmeside her.

 

Galleriets åpningstider følger biblioteket i 2. etasje:

Mandag – torsdag: 10.00 – 19.00
Fredag: 10.00 – 17.00
Lørdag: 10.00 – 16.00
Søndag: Stengt

EN

Located at Sølvberget, Stavanger kulturhus, 1st floor.

 

Galleri Sølvberget reopened in September of 2015 after a nearly five-year hiatus. The gallery is nestled inside the building of Stavanger Kulturhus, along with a library, a cinema, café and more. The first exhibition in the renovated 280sqm premises was Smellscapes by Sissel Tolaas – an exhibit that covered several aspects of the gallery’s stated new programmatic profile: The exhibition focused on aromas and was both sensory and experiential, of high international quality, and reflected the other program activities in Stavanger Kulturhus, by linking it to the literature festival Kapittel through the theme “America”.

 

When the gallery closed its doors temporarily in 2011, it was amid vocal protests from the city’s art scene. Since 1987, the nonprofit gallery has been an important art institution in Stavanger with a high volume of visitors. Since its inception the gallery has collaborated with major national and international art institutions, which has made it possible to present works by artists including Inger Sitter, Kjell Erik Killi-Olsen, Kjell Nupen, Tom Sandberg, Per Barclay, Fin Serck-Hanssen, Jan Håfström, Christo, Robert Mapplethorpe, Andres Serrano, Joseph Beuys, Nam June Paik, Louise Bourgeois, Andy Warhol, Robert Rauschenberg, Per Kirkeby, Richard Hamilton, Kiki Smith, Vanessa Phaff, Ida Applebroog, Julie Roberts and many more.

 

In fall of 2010, Stavanger Kulturhus imposed new budgetary cuts and proposed to close the gallery. This had happened once before in 1997, but the gallery was then rescued by a strong mobilization of the national art community against the closure of the gallery. After a new round of protests and broad media coverage following the announcement in 2010, it was decided that the gallery would be continued in “the new Sølvberget”,. as part of the rehabilitation of the entire rehabilitation of Stavanger Kulturhus.

 

With the reopening, the gallery has formulated a new program profile that targets high-quality contemporary art and states that there will be 4-5 exhibitions held annually. The gallery’s website promises that “the exhibitions will strive to display works of local, regional, national and international artists. As part of Stavanger Kulturhus, the gallery’s exhibitions shall reflect the house’s other program activities which include literature, film, music and freedom of expression.” Relevant social topics are to be raised, and every two years they will also arrange a sensory and experience-based exhibition aimed towards children and youth.

 

To read more about Sølvberget Gallery’s program, visit their website, here.

 

The gallery’s opening hours follow the library hours on the 1st floor:

Monday – Thursday from 10.00 to 19.00
Friday from 10.00 to 17.00
Saturday 10.00 to 16.00
Sunday Closed