Institutions+Residencies

Address: Nytorget 17, 4013 Stavanger
Website: Facebook-side

Gallery

Studio 17

Address: Nytorget 17, 4013 Stavanger
Website: Facebook-side

Gallery

Studio 17

NO

Første utstillingen ble vist i oktober 2013. Målet er å vise i gjennomsnitt to utstillinger i måneden. Denne hyppigheten er en bevisst strategi hvor spontanitet i kurateringen åpner opp for umiddelbarhet og lekenhet – her trenger ikke utstillinger nødvendigvis være planlagt lang tid i forveien. Gjennom pop-up utstillinger har Studio 17 etablert en lav terskel for å stille ut, samtidig som det legges vekt på høy innholdsmessig kvalitet. Rommet brukes også til foredrag, talks og andre typer arrangementer.

Utstillingene varierer fra unge kunstnere som leter etter det første visningsstedet til etablerte kunstnere som vil vise nye verk på en ny måte. Den gjennomgående kurateringsformen er at institusjoner, kunstnere, kuratorer og andre innenfor kulturfeltet blir invitert til å okkupere rommet i et avgrenset tidsrom. De inviterte får så full kuratorisk frihet og ansvar for utstillingen. Med en slik kuratorisk åpenhet er tanken at man skaper rom for at uventede ting kan skje. Utstillingene i Studio 17 kan variere i lengde fra 2 timer til flere dager.

Studio 17 er et ikke-kommersielt visningssted som hovedsakelig drives på offentlig støtte. Initiativtakerne er kunstner Line Anda Dalmar og kunstner og kurator Gunhild Moe, og visningsrommet drives i samarbeid med kunstnerne Kaja Cxzy Andersen og Siri Borgé, kunsthistoriker Marie Stokkenes Johansen og kunstviter Ingunn Nord-Varhaug.

I sitt første leveår har Studio 17 presentert utstillingene: David A. Rios og Jonas Ib. F. H. Jensen: Svikt, Eivind Egeland, Alessandro Marchi og Kaja Cxzy Andersen: The title seems to be the hardest work, Linn Rebekka Åmo & Hilde Franzen: Raising landscape, 1. Klasse, Kunstskolen i Rogaland:Deconstructivism is the Teacher, Constructivism is the Preacher, Øyvind Lind og Siri Borge: Green is the new black, Elena Readelli og Mara Sola: On Nature, Minna Henrikkson, Ulf Lundin, Marte Hodne Haugen, Ruben WätteKanslibyrån (John Huntington & Per-Arne Sträng) kurartert av Kanslibyrån): Headlong – Brick Wall, Lisa Him Jensen: Reisedagbok for et stillestående liv, Anna Ihle, Lina Kruopyte og Emil Borhammar: Jobjob,Joanna Monks og Rosie Shepley: Specimens and Stone – A Residency in Progress Exhibition, Celeste Najt: Here, There & Nowhere, Travis Boyer:Sunshine on a Greased Pearl, Karina Kazlauskaite: Blåbærkunst.

Følg med på Studio 17’s aktiviteter på deres facebookside

EN

The first exhibition of the artist-run project space Studio 17 was in October of 2013. Their aim is to show an average of two exhibitions per month. This frequent turnover is a deliberate strategy where a spontaneity in the curating creates an opportunity for immediacy and playfulness – the exhibitions do not necessarily need to be planned long in advance. Through pop-up exhibitions, Studio 17 wishes to provide a platform for young talent and experimentation, though all the while keeping an emphasis on high-quality content. The space is also used for lectures, discussions and other events.

The exhibitions range from young artists exhibiting for the first time to established artists who present new works in original ways. The curatorial approach is based on the concept of asking invited institutions, artists and curators to occupy the space for a limited period of time. When doing so, the invitees have full curatorial freedom as well as sole responsibility for the exhibition. The objective behind such a laissez faire curatorial attitutde is to create space for unexpected occurrences. The exhibitions at Studio 17 can vary in length from 2 hours to several days.

Studio 17 is a non-commercial exhibition space initiated by the artist Line Anda Dalmar and the artist and curator Gunhild Moe. It is run in collaboration with the artists Kaja Cxzy Andersen and Siri Borge, art historian Marie Stokkenes Johansen, and Ingunn Nord-Varhaug.

Since opening, Studio 17 has presented the exhibitions: David A. Rios og Jonas Ib. F. H. Jensen: Svikt, Eivind Egeland, Alessandro Marchi og Kaja Cxzy Andersen: The title seems to be the hardest work, Linn Rebekka Åmo & Hilde Franzen: Raising landscape, 1. Klasse, Kunstskolen i Rogaland:Deconstructivism is the Teacher, Constructivism is the Preacher, Øyvind Lind og Siri Borge: Green is the new black, Elena Readelli og Mara Sola: On Nature, Minna Henrikkson, Ulf Lundin, Marte Hodne Haugen, Ruben WätteKanslibyrån (John Huntington & Per-Arne Sträng) kurartert av Kanslibyrån): Headlong – Brick Wall, Lisa Him Jensen: Reisedagbok for et stillestående liv, Anna Ihle, Lina Kruopyte og Emil Borhammar: Jobjob,Joanna Monks og Rosie Shepley: Specimens and Stone – A Residency in Progress Exhibition, Celeste Najt: Here, There & Nowhere, Travis Boyer:Sunshine on a Greased Pearl, Karina Kazlauskaite: Blåbærkunst.

Follow Studio 17’s activities on their facebook page, here.