Institutions+Residencies

Address: Madlaveien 33, 4009 Stavanger
Website: www.kunsthallstavanger.no

Institution

Kunsthall Stavanger

NO

Kunsthall Stavanger åpnet i 2013, og som en moderne kunstinstitusjon fungerer kunsthallen som en plattform for produksjon, utstilling, og formidling av kunst i en større internasjonal kontekst. Kunsthallen fokuserer på samarbeid med kunstnere og gjestekuratorer for å utvikle nye og øyeåpnende utstillinger med mål om å etablere et bredt publikumsengasjement.

Kunsthall Stavanger var opprinnelig Stavanger Kunstforening, grunnlagt i 1865 av en gruppe dedikerte borgere. De flyttet inn i egne lokaler i 1925. Kunstforeningens mål var å fremme kunnskap om visuell kunst ved å kjøpe malerier som ble utstilt. En del av disse verkene ble loddet ut til medlemmene ved utgangen av året, mens deler gikk inn i deres faste samling. Over tid bygde Stavanger Kunstforening opp en viktig samling med malerier av prominente kunstnere som Kitty Kielland, Harriet Backer og Carl Sundt Hansen, samt noen av Norges viktigste verk av Lars Hertervig. Samlingen som etter hvert besto av over 300 kunstverk fikk navnet “Stavanger Faste Galleri” og ble gjort uavhengig av selve kunstforeningen i 1965. Stiftelsen ”Stavangers Faste Galleri” ble omgjort til Rogaland Kunstmuseum i 1990 og flyttet inn i nye lokaler. Det ble da frigitt over 900 kvm med utstillingsplass i de gamle lokalene som Stavanger Kunstforening kunne bruke til midlertidige utstillinger.

I 2013 ble Hanne Mugaas ansatt for å lede omformingen av kunstforeningen til kunsthall. De nyrenoverte lokalene består av fem utstillingsrom, en foaje med bibliotek og kunstbutikk, flere klasserom for foredrag, filmvisninger og praktiske workshops, samt en nettside som også fungerer som utstillingsarena for online prosjekter, dokumentasjon og nyheter rundt kunsthallens program. Kunsthall Stavanger retter seg mot et bredt og variert publikum med et særlig fokus på å tilby et program for barn i tillegg til de jevnlige utstillingene. Kunsthallen bidrar aktivt til den internasjonale kunstscenen samtidig som den styrker det lokale publikummet i Stavanger, med mål om å bli en viktig møteplass for å se og diskutere samtidskunst.

Siden åpningen har Kunsthall Stavanger vist utstillinger og prosjekter som for eksempel My Best Thing av Frances Stark (som i 2011 ble premiert på den anerkjente Venezia-biennalen), Remoji, et online prosjekt bestilt fra kunstneren Tara Sinn, Color Quotes av designbyrået Yokoland, Stavanger-kunstneren Lina Viste Grønlis store solo-utstilling Tinging, som inkluderte et samarbeid med Performa 13 i New York, Crooked Trinkets av Marthe Elise Stramrud, og kanskje mest verdt å nevne er den første større retrospektive utstillingen av norsk feministisk, kunstneriske praksiser; Hold Stenhårdt Fast på Greia Di. Andre utstillinger kunsthallen har vist er en serie skulpturer av den LA-baserte kunstneren Amy Bessone, New Report, et samarbeidsprosjekt mellom Wynne Greenwood og K8 Hardy, Ketchup and Blood, en video performance av Paul McCarthy, en retrospektiv soloutstilling av Torbjørn Rødland, Merjin Hos sin utstilling Wood Sculptures og William Wegmans video Flo/Flow. De to siste prosjektene er også del av kunsthallens utstillinger for barn.

Besøk Kunsthall Stavangers utstillingsside for en full oversikt over nåværende og tidligere utstillinger og program. Kunsthallen ligger sentral i Stavanger på Madlaveien 33, og er åpen onsdag-fredag 12-16, og lørdag og søndag 11-16.

 

EN

“In November 2013, I opened Kunsthall Stavanger as director and curator. We aim to become an important platform for contemporary art in Stavanger and the surrounding areas. Housed in a building from 1925 that formerly housed Stavanger Art Society (established in 1865 on the request of citizens who expressed that the city was in dire need of an art gallery), the kunsthall will focus on international artists, and an extensive educational program.” – Hanne Mugaas

 

Newly opened in 2013, Kunsthall Stavanger is a contemporary art institution that serves as a platform for the production, exhibition, and distribution of artworks that are part of a large international discourse. The kunsthall focuses on collaborations with artists and guest curators to develop solo and group exhibitions with the goal of creating transformative experiences and in-depth audience engagement.

Kunsthall Stavanger existed formerly as the Stavanger Art Society, founded in 1865 by a group of dedicated citizens, and moved into its own premises in 1925. The society’s goal was to promote the experience and knowledge of visual arts by acquiring paintings for their exhibitions – these works were then given to the members in a lottery at the end of each year. Over time, the Stavanger Art Society built an important collection including paintings by prominent artists such as Kitty Kielland, Harriet Backer, Carl Sundt Hansen, and Norway’s most important series of works by Lars Hertervig. The collection of over 300 artworks was named ‘Stavanger’s Faste Galleri’. It was converted into a foundation in 1965 and eventually became the Rogaland Art Museum in 1990. The museum moved into a new building, which left 900 square feet of free gallery space for temporary exhibitions at Stavanger Art Society.

In 2013, Stavanger native Hanne Mugaas took on the role of leading the evolution from local art society to international kunsthall. The newly renovated exhibition space consists of five spacious galleries, a foyer complete with an ever-growing library and shop, multiple classrooms for lectures, screenings, and workshops, and a website which serves as yet another arena for exhibiting contemporary art, featuring online projects, documentation and news about upcoming events. Kunsthall Stavanger welcomes a broad and diverse audience with the inclusion of special programming for children in addition to the regularly scheduled exhibitions. The kunsthall actively contributes to the global network of the contemporary art world while strengthening the local audience in Stavanger, and aims to become an important meeting place for the viewing and discussion of contemporary art.

Since its opening, Kunsthall Stavanger has hosted exhibitions and projects such as My Best Thing by Frances Stark which premiered at the 2011 Venice Biennale, Remoji, an online project commissioned from the artist Tara Sinn, Color Quotes by Yokoland, Lina Viste Grønli’s large-scale exhibition Tinging which included a collaboration with Performa 13 in New York, and Crooked Trinkets by Marthe Elise Stramrud, and perhaps most notably Hold Stenhårdt Fast På Greia Di, the first major retrospective of Norwegian feminist artistic practice. The kunsthall has also exhibited a series of sculptures by LA-based artist Amy Bessone, New Report, a collaborative project by Wynne Greenwood and K8 Hardy, Ketchup & Blood, a video performances by Paul McCarthy, a retrospective of Norwegian artist Torbjørn Rødland’s photographs, Merijn Hos’ exhibition Wood Scultpures and the William Wegman video Flo/Flow. The two latter are also part of the kunsthall’s Art for Kids program.

Visit Kunsthall Stavanger’s exhibition page for a full list of current and upcoming exhibitions and programming.

The kunsthall is centrally located at Madlaveien 33 in Stavanger, and is open Wednesday – Friday 12pm – 4pm, and Saturday and Sunday 11am – 4pm.