Institutions+Residencies

Address: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Website: Kinokino kunstsal

Art Gallery

Kinokino kunstsal

Address: Olav Kyrres gate 5, 4307 Sandnes
Website: Kinokino kunstsal

Art Gallery

Kinokino kunstsal

NO

Kinokino kunstsal er et kunstgalleri som er en del av Sandnes kulturhus. Kulturhuset består av to bygg – Sandnes kulturhus og Kinokino. Bygget til Kinokino har et karakteristisk art deco eksteriør og huset tidligere den «gamle» kinoen i Sandnes sentrum. Det ble tatt i bruk av Kinokino i 2009.

Kunstsalen har en lokal forankring samtidig som den legger til rette for nasjonale og internasjonale utstillinger. Den representerer en forholdsvis bred plattform i den forstand at den har en åpen kunstnerisk tilnærming. Kunstsalen viser visuell kunst, kunsthåndverk, design, arkitektur, litteratur og film, samt at det foregår ulike arrangementer, ofte i tilknytting til utstillinger som presenteres. Et utalt mål er å skape engasjement og nysgjerrighet blant mange ulike publikumsgrupper.

Kinokino kunstsal drar fordel av å være en del av et større kultursamfunn. Galleriet deler bygningen med Sandnes kunstforening, tre kinosaler og en kafé / bar. I lokalene til den gamle brannstasjonen, vegg i vegg, ligger det kunstneriske atelierhuset og kunstbutikken Stasjon K Art Studios. Sammen danner disse et lite kulturkvarter i nabolaget Langgata.

Åpningstider: torsdager 16-20 og lørdag/søndag 11-15. (Åpningstidene varierer noe med årstidene.) Ellers etter avtale, tirsdag – torsdag.

For mer informasjon besøk kunstsalens nettsider her:https://www.sandnes-kulturhus.no/kunst/kunstsal/

EN

Kinokino kunstsal is an art gallery that is a part of the Sandnes Cultural Center. The center consists of two buildings – Sandnes Kulturhus and Kinokino. The Kinokino building stands in the center of Sandnes and is marked by a characteristic art deco exterior and previously housed the “old” cinema in the city. Kinokino moved into the building in 2009.

Kinokino kunstsal facilitated national and international exhibitions while remaining anchored locally. It represents a relatively broad platform in that it has an open artistic approach and wide-ranging curatorial policy. The art gallery shows visual art, craft, design, architecture, literature and film, as well as hosting various events and programming in connection with the current exhibitions. Through its activities, the gallery aims to create curiosity and engagement among many different audience groups.

KinoKino Art Gallery benefits from being part of a larger cultural community. The gallery shares the building with the Sandnes Art Association, three cinemas, and a cafe / bar. The artist-run studio community and art shop Stasjon K Art Studios is located in the old fire station next door. Together these organizations have created a small cultural quarter in the neighborhood of Langgata.

Opening hours: Thursdays 16-20 and Saturday / Sunday 11-15. (Opening hours vary somewhat with the seasons.) Otherwise by appointment, Tuesday – Thursday.

For more information about the art gallery, visit their website, here.:https://www.sandnes-kulturhus.no/kunst/kunstsal/