Institutions+Residencies

Address: Dokkgata 7, 4014 Stavanger
Website: Consulatet

Independent co-working community

Consulatet

Address: Dokkgata 7, 4014 Stavanger
Website: Consulatet

Independent co-working community

Consulatet

NO

Consulatet er et uavhengig kunstner- og arbeidsfelleskap. Felleskapet består av kulturaktører som jobber innen musikk og lydkunst, filmproduksjon, billedkunst, grafisk design, silketrykk, risografi, smykkedesign, brodering, tegneserier, forlag, plateselskap og kostymeutleie og design. Consulatet har holdt til i Hillevåg i 11 år, men flyttet i 2020 til et vernet bygg på Storhaug som tidligere huset den gamle Viking Sardines-hermetikkfabrikken fra 1910 i Solland-kvartalet.

Felleskapet er organisert som et samvirke. Medlemmene deler utstyr, fellesområder i lokalene og samarbeider om produksjon av kunst og kultur. Tanken bak denne organiseringen er å gi medlemmene økonomisk fordel gjennom å holde leieprisen lav, og ikke å generere overskudd.

Consulatet driver en butikk med egenproduserte kunstbøker, t-skjorter, trykk, smykker, blader, og tegneserier. Du kan også leie kostymer, og få laget egne T-skjorter og andre trykksaker. Lokalet fungerer som et møtepunkt for kulturinteresserte og lokalmiljøet hvor det blir avholdt mange typer arrangementer for både barn og voksne: høstmarkeder, workshops, filmvisninger og tegne- og maleverksted for barn. Det arrangeres også konserter med både nasjonalt og internasjonalt kjente artister, samt lokale uetablerte artister – artister som ellers ikke har hatt andre muligheter til å opptre. Consulatet fungerer også som visningsrom for billedkunst.

Åpningstider: ved arrangementer og etter avtale.

For mer informasjon og kontakt: facebook.com/Consulatet

 

EN

Consulatet is an independent Co-working community of artists and creative professionals. The community consists of cultural actors who work in music and sound art, film production, visual art, graphic design, screenprinting, risography, jewelry design, embroidery, comics, publishing, record companies, and costume design and rental. Consulatet was located in Hillevåg for 11 years, but in 2020 moved to a building in the Solland quarter of Storhaug that previously housed the old Viking Sardines cannery from 1910. The building is listed as a cultural heritage.

The community is organized as a cooperative. The members share equipment and common areas on the premises, and collaborate on the production of art and culture. The idea behind the organization is to give members a financial advantage by keeping the rental price low rather than focusing on profit generation

Consulatet runs a shop with self-produced art books, t-shirts, prints, jewelry, magazines, and comics. You can also rent costumes and make your own T-shirts and other printed matter. The venue serves as a meeting point for cultural enthusiasts and the local community, and a wide variety of events are held for both children and adults: autumn markets, workshops, film screenings, and a drawing and painting workshop specifically for children. Concerts are also arranged with both nationally and internationally known artists, as well as local emerging artists – artists who otherwise have not had opportunities to perform. Consulatet also serves as a non-traditional display room for visual art.

Opening hours: Events and by appointment

For more information and contact: facebook.com/Consulatet