Institutions+Residencies

Address: Article 2016: Sølvberget Galleri
Website: www.article.no

Festival

Article Biennial

Address: Article 2016: Sølvberget Galleri
Website: www.article.no

Festival

Article Biennial

NO

Article-biennalen er en kunstfestival med fokus på kunst som uttrykker samtidige strømninger i ny teknologi og forskning. Article-biennalen er et av hovedprosjektene til i/o/lab – senter for framtidskunst, og ble avholdt første gang i 2006. Festivalen har videre blitt avholdt i 2008, 2010, 2012 og 2015, og avholdes hver gang på ulike kunst- og kulturinstitusjoner i Stavanger. I 2015 ble biennale-utstillingen vist på Stavanger Kunstmuseum, mens den sjette biennalen i 2016 avholdes på Sølvberget Galleri.

 

Article-biennalen ønsker å fremme kunst som kommenterer vår teknologiske hverdag og som berører etiske og politiske tema som angår samtiden. Hver utgave har et dedikert tema. Mens det i 2015 handlet om DNA-teknologi i kunst, etterforskning og kreftdiagnostikk, er tema for 2016 ”Det nye Eden – eller det nye paradis… Hva skjer når mennesket får kunnskap om alt og mulighet til å skape verden i sitt bilde?”

 

Biennalen fokuserer på innovative kunstprosjekter i det tverrdisiplinære feltet mellom kunst og vitenskap, og retter seg mot et bredt publikum med forankring i lokalsamfunnet. I tillegg til en kunstutstilling arrangeres det filmvisninger, debatter, presentasjoner og ulike typer kunstarrangementer som tilbyr ulike tilganger til tema.

 

Les mer om Article-biennalen på deres hjemmesider her.

EN

The Article Biennial is an art festival focusing on artwork that expresses contemporary trends in new technologies and research. Article is one of the main projects of i/o/lab, and was first arranged in 2006. Subsequent editions of the festival have been held in 2008, 2010, 2012, 2015 and 2016, with different art institutions in Stavanger hosting it. In 2015, the Article exhibition was shown at Stavanger Art Museum, while the sixth biennial in 2016 will be presented at Sølvberget Gallery.

 

The Article Biennial promotes art that comments on our digital world, and that concerns itself with contemporary ethical and political issues. Each edition of the biennial has a dedicated theme. In 2015, Article explored the use of DNA technology in art, investigative work and in diagnosing cancer. The theme for the 2016 edition is

“New Eden – or the new paradise … What happens when humans become aware of everything and have the opportunity to create the world in his own image?”

 

Article focuses on innovative, interdisciplinary art projects that merge the fields of art and science, and the biennial aims to reach a wide audience with roots in the local community. In addition to the main art exhibition, the program consists of screenings, debates, presentations and art events that offer various approaches to the biennial’s current theme.

 

Read more about the Article Biennial on their homepage, here