Institutions+Residencies

Address: Langgata 58, 4306 Sandnes
Website: www.stasjon-k.com

Artist-run studio, gallery space and residency

Stasjon K

Address: Langgata 58, 4306 Sandnes
Website: www.stasjon-k.com

Artist-run studio, gallery space and residency

Stasjon K

NO

Stasjon K Art Studios er et atelierfellesskap beliggende i Sandnes sentrum som huser 15 profesjonelle kunstnere. Stasjon K har også et galleri i samme bygning der kunstnere av fellesskapet kan stille ut sitt arbeid. Gallerirommet ble omgjort til kunstbutikk i 2021.

Felleskapet har eksistert siden 1989. Da gikk kunstnere fra området sammen for å finne et felles arbeidssted. De flyttet inn i gamle Øglænd sykkelfabrikk og stedet fikk navnet Sykkelfabrikken. Arbeidstedet ble administrert av Rogaland Kunstsenter. Det ble arrangert forskjellige typer arrangementer og et gjesteopphold for kunstnere i det 50 kvadratmeter store verkstedet. Kunstnere fra hele Europa arbeidet og hadde utstillinger der.

I 2002 fikk atelierfelleskapet beskjeden om at bygget skulle rives. Sandnes kommune kom med tilbud om å overta den gamle brannstasjonen i Sandnes og kontorene til det gamle biblioteket i overetasjen. Fellesskapet ble kalt Stasjon K, etter den gamle brannstasjonen. Stasjon K har kunstnere som arbeider innen forskjellige disipliner som foto, grafikk, keramikk, film, maleri, metall, papir, smykker, skulptur, tegning, tekstil, video, musikk, installasjon, og performance.  En av de gamle brannbilhallene kan brukes til å produsere større verk. Hallen er nå administrert av Sandnes kommune til gjesteopphold for kunstnere AiR Sandnes (Artist in Residence), og har besøk av kunstnere fra flere land. KINOKINO Kunstsal ligger også vegg i vegg med StasjonK. Stasjon K og Kinokino danner til sammen et lite kulturkvartal i Langgata.

Åpningstider: etter avtale, eller følg med på Facebook og Instagram for mer informasjon.

 

EN

Station K Art Studios is a studio collective located in the center of Sandnes that houses 15 professional artists. The building also includes a gallery where artists from the community can exhibit their work. The gallery room was converted into an art shop in 2021.

Station K has existed as a creative community since 1989. At that time, artists from the area came together to find a common workplace. They moved into the old Øglænd bicycle factory and named the building Sykkelfabrikken (The Bicycle Factory). The workplace was administered by Rogaland Kunstsenter, and various types of events and residencies were arranged for artists in the 50 square meter workshop. Artists from all over Europe worked and exhibited at this location.

In 2002, the collective received news that the buildling was marked for demolition. As a replacement, Sandnes municipality offered the collective the old fire station in Sandnes, including the offices of the old library upstairs. The studio community was named Station K, after the old fire station. The studio collective consists of artists who work in a wide variety of disciplines including photography, graphics, ceramics, film, painting, metal, paper, jewelry, sculpture, drawing, textiles, video, music, installation, and performance. One of the old fire truck halls is used to produce larger artworks and installations. The premises and residency program AiR Sandnes (Artist in Residence) is now managed by Sandnes kommune, and is visited by artists from different countries on a yearly basis. The building also includes a gallery KINOKINO Kunstsal. Together Station K and Kinokino form a small cultural quarter in Langgata.

Opening hours: by appointment, or follow on Facebook and Instagram for more information.