Institutions+Residencies

Address: Frida Hansens vei 7
Website: Frida-Hansens-Hus-kunstnerleilighet

Residency

Frida Hansens Hus

NO

Like utenfor Stavanger sentrum finner man det gamle familiehjemmet til den kjente norske tekstilkunstneren Frida Hansen (1855-1931). Herregården har empire-stil fra 1833, og Hansen elskede hage ble renovert på begynnelsen av 2000-tallet. En leilighet i andre etasje ble da gjort tilgjengelig for kunstnere som besøker Stavanger.  Leiligheten er eid av Stavanger kommune og administreres av Rogaland Kunstsenter.  Den er tilgjengelig for kunstnere for langtidsopphold på minimum 1 måned, og kunsthåndverkere prioriteres.

 

Frida Hansen er en av Norges mest internasjonalt anerkjente tekstilkunstnere, spesielt kjent for sine vevde veggtepper inspirert av symbolikk og jugendstil. Hennes allegoriske veggtepper er elegante og rike på innhold. Hansen startet som en selvlært kunstner før hun fikk profesjonell opplæring i Tyskland og Frankrike på slutten av det 19. århundre. Hansen ble inspirert av natur, spesielt blomster og annen fauna, og mye av sin kunnskap og evne med farge, form og komposisjon kom fra hennes kjærlighet til hagearbeid. Oppmerksomheten Hansen har mottatt internasjonalt for sine billedvev arbeider ble aldri anerkjent i Norge. Men takket være den siste gjenopplivingen av tekstil -og fiberpraksis på kunstfeltet har Frida Hansens kunstverk nå fått ny interesse og riktig anerkjennelse, både i hjemlandet og i utlandet.

 

Lær mer om Frida Hansens Hus og bosted her.

 

Programmet for residensen er administrert av Rogaland Kunstsenter. For å finne ut mer om Kunstsentret, besøk deres hjemmeside her.

 

EN

Just outside Stavanger’s city center one can find the old family home of renowned Norwegian textile artist, Frida Hansen (1855-1931). When the empire-style manor house from 1833 and Hansen’s beloved formal garden was renovated in the early 2000’s, an apartment on the second floor was made available for artists visiting Stavanger. The apartment is owned by Stavanger municipality and administered by Rogaland Kunstsenter. It is available to artists for long-term stays of at least 1 month, and artisans are given priority.

 

Frida Hansen is one of Norway’s most internationally acclaimed textile artists, especially known for her woven tapestries inspired by Symbolism and Art Nouveau. Her allegorical wall-hangings are elegant and rich in content. Hansen started off as a self-taught artist before receiving professional training in Germany and France at the end of the 19th century. Hansen was inspired by nature, particularly flowers and other fauna, and much of her knowledge and ability with color, form and composition came from her love of gardening. The attention Hansen received internationally for her tapestry work was never equaled in Norway. However, thanks to the recent revival of textile and fibers practices in the fine art, Frida Hansen’s artworks are now gaining new interest and proper recognition, both in her home country and abroad. We are looking forward to seeing how the art center’s programming, specifically focused on strengthening Hansen’s legacy, will shape the residency in the coming years.

 

Learn more about Frida Hansens Hus and the residency, here.

 

All programming for the residency is managed by Rogaland Kunstsenter. To find out more about the Kunstsenter, visit their website, here.