Institutions+Residencies

Address: Nytorget 17, 4013 Stavanger
Website: www.screencitybiennial.org

Biennial

Screen City

NO

Screen City er en biennale for bevegelige bilder som foregår i Stavangers offentlige uterom. Screen City ble etablert i 2013 for å fremheve nye medier i samtidskunsten, og samtidig fremme dialog mellom filmisk kunst, bybildet, dets beboere, kulturinstitusjoner og fysiske strukturer. Festivalen presenterer kunstverk i det offentlige rom som utforsker forholdet mellom bevegelige bilder, lyd og arkitektur, så vel som ulike kunstpraksisers bruk av det bevegelige bildet. Gjennom ulike kunstneriske formater søker Screen City å utvide grensene for filmopplevelsen ved å vise kunstfilm utenfor det definerte kino- og gallerirommet.

I tillegg til installasjoner, screenings og live kino arrangeres det paneldebatter og samtaler. Biennalens nettsted har en egen journal med artikler, tekster av kunstnere, kunstnerintervjuer, kuratoriske synspunkter og forskningsartikler, som styrker den kunstneriske og kuratoriske diskursen rundt et utvidet filmbegrep i det offentlige rom.

I 2017 presenterte Screen City også en online utstilling på sin egen nettplattform. Biennalen ønsker slik å nå ut til et globalt publikum og utforske internettets sosiale, kulturelle og politiske potensial for å distribuere kunstnerisk innhold utover geografiske grenser og lokale begrensninger.

Les mer om Screen City på deres hjemmeside, her.

 

 

 

EN

Screen City is a biennial of moving image artworks presented in the public space. The project was established in Stavanger in 2013 in order to highlight new media in contemporary art and promote dialogue between filmic artwork and the cityscape: its residents, cultural institutions, and physical structure. Screen City explores the relationship between the moving image, sound and architecture as well as the uses of the moving image in contemporary artistic practice, and present artistic formats that seek to expand the borders of cinematic experience.

In addition to installations, a screening program and live cinema, the biennial arranges panel discussions and conversations. Screen City publishes a journal on its website with articles, texts by artists, artist interviews, curatorial views and research articles, which strengthen the artistic and curatorial discourse on expanded cinema in the public space.

In 2017, an online exhibition was also presented in connection to the website; exploring ways to reach a global audience and taking advantage of the social, cultural and political potential of the internet to distribute artistic content beyond geographical boundaries and local limitations.

Read more about Screen City on their homepage, here.