Institutions+Residencies

Address: Varies
Website: https://studiokprosjektrom.com

Gallery

Studio K

NO

Studio K er et prosjektrom og visningssted for samtidskunst, grunnlagt juni 2018 i Time Kommune. Det er et kunstnerdrevet initiativ som drives av Espen Lending Kleiveland og Kari Ann Lending Kleiveland. Her skaper vi en arena hvor ulike mennesker og praksiser kan møtes. Studio K har en eksperimentell profil og presenterer både lokale, nasjonale og internasjonale utøvere.

I 2024 eksisterer Studio K i POP UP-format, og dukker opp på ulike plattformer for kunst og kultur i Rogaland. Motivasjonen er å skape gode møtesteder og å trekke bånd mellom ulike kulturaktører.

Åpningstider: Ved arrangement og etter avtale.

EN

Studio K is a project space and gallery for contemporary art, founded in June 2018 in Time Municipality. It is an artist-run initiative run by Espen Lending Kleiveland and Kari Ann Lending Kleiveland. Here we create an arena where different people and practices can meet. Studio K has an experimental profile and presents both local, national and international practitioners.

In 2024, Studio K exists in POP UP format, and appears in various platforms for art and culture in Rogaland. The motivation is to create good meeting places and to draw ties between different cultural actors.

Opening hours: During events and by appointment.