Institutions+Residencies

Address: Håvegen 282, 4365 Nærbø
Website: rogfk.no

Residencies

Kunstnerboliger i Rogaland

Address: Håvegen 282, 4365 Nærbø
Website: rogfk.no

Residencies

Kunstnerboliger i Rogaland

NO

Hver sommer tilbyr Rogaland Fylkeskommune norske og internasjonale kunstnere gratis opphold i 1-2 uker på enten Obrestad fyr, Utsira fyr eller Lalandhuset. Tanken bak er at kunstnere skal kunne få oppleve og bli inspirert av Rogalands natur.

Obrestad fyr:
De to boligene man kan søke opphold på er den gamle fyrmesterboligen og en hybel. De ligger på tunet ved Obrestad fyr, mellom Hå gamle prestegard og Obrestad havn. Begge boligene er møblerte og med kjøkken og bad.

Lalandhuset:
Lalandhuset ligger på Jæren i nærheten av Klepp stasjon. Det er et typisk jærhus med kjøkken og spiseplass midt i huset. I tillegg er det bad, soverom, stue, kammers og bod. Alle rommene ligger i første etasje.

Utsira fyr:
Øyen Utsira er Norges minste kommune og ligger i havgapet vest for Haugesund. Leiligheten ved Utsira fyr er i en tomannsbolig som er bygd på slutten av 1950-tallet og har opprinnelig vært bebodd av en fyrvokterfamilie. Leiligheten har også arbeids- og utstillingslokale.
Praktiske opplysninger: 

Både norske og internasjonale kunstnere innen alle kunstarter kan søke, men kunstnere fra Rogaland blir prioritert. Det er ikke et eget søknadsskjema, men søknaden må inneholde dokumentasjon av kunstnerisk arbeid, ønsket bolig og tidsrom. Tilbudet gjelder kun i et avgrenset tidsrom om sommeren.

Søknadsfrist er 15.mars hvert år

For mer informasjon se Fylkeskommunens hjemmesider

EN

Each summer, Rogaland county municipality offers Norwegian and international artists up to two weeks of free accommodation at one of three residences in the area. These are located at Obrestad lighthouse, Utsira lighthouse and the Laland house. The program is driven by a desire to offer artists an opportunity to experience and be inspired by Rogaland’s scenic landscape and rich natural resources.

Obrestad lighthouse:
One can apply to stay in two different residences at Obrestad – the old lighthouse keeper’s house and a smaller bed-sit. The apartments are located close to the art institution Hå gamle prestegard. Both residences are furnished, with a kitchen and bathroom.

The Laland house:
The Laland house is located at Jæren near Klepp Station. It is a typical ‘jærhus’ where you find the kitchen and dining area in the middle of the house. The house is newly renovated with a bathroom, bedroom, living room, chamber and storeroom, all located on the ground floor.

Utsira lighthouse:
The island of Utsira is Norway’s smallest municipality and lays in the ocean west of the city of Haugesund. The apartment at Utsira lighthouse is semi-detached, built in the late 1950s, and was originally built to house the lighthouse keeper’s family. The apartment also has a workspace and small showroom.

Practical information:

Both Norwegian and international artists are eligble to apply, but applicants from Rogaland will be prioritized. There is no formal application form, but the application should consist of documentation of artistic work and specification of the preferred residence and period of stay. The residences are only available free of charge in the summer season.

Application deadline: March 15th every year

 

For more information visit the Rogaland county municipality’s homepage.