Institutions+Residencies

Address: Austrevigå 18, 4085 Hundvåg
Website: www.performanceartstavanger.com

Non-profit organization

Performance Art Stavanger (PAS)

NO

Performance Art Stavanger (PAS) er en ideell organisasjon som arbeider for å styrke performancekunst i Stavanger og omegn. PAS’ mål er å samle utøvere og interesserte, for å tilrettelegge visningsplattformer og kompetanseutvikling innen feltet. De som ønsker kan melde sin interesse på Facebook og motta informasjon om aktiviteter.

 

PAS arrangerer det de kaller Open Sessions som er kollektive improvisasjoner og workshops, samt Performance Cafe, der utøvende kunstnere inviteres til å holde presentasjoner og samtaler. PAS har ikke faste lokaler men samarbeider med TOU, Rogaland Kunstsenter, Studio-K og flere lokale institusjoner.

 

Fire ganger i året inviterer Performance Art Stavanger en utøvende performancekunstner til Rogaland Kunstsenters lokaler i Stavanger. PAS arranger en samtale om relevante tema innen performance og kunstnerens egen virksomhet.

 

Forgjengeren til PAS ble kalt AKT-S og ble først dannet i 2005 av Anne-Marte Eidseth Rygh. Under AKT-S ble det blant annet arrangert biennalen “Performance Days” på Tou scene. AKT-S ble formelt avviklet i 2009, men fortsatte kollektive improvisasjoner under navnet PAS. I 2021 bestemte en gruppe kunstnere seg for å formelt stifte foreningen igjen som Performance Art Stavanger.

 

For mer informasjon se nettsidene: https://www.performanceartstavanger.com/

For kontakt: performanceartstavanger@gmail.com

 

EN

Performance Art Stavanger (PAS) is a non-profit organization that works to strengthen performance art in Stavanger and the surrounding area. PAS’ aim is to bring together practitioners and other interested parties in order to facilitate viewing platforms and competence development within the field. Those wishing to engage with PAS can register their interest on Facebook and receive information about upcoming activities.

 

PAS arranges Open Sessions in the form of collective improvisations and workshops, viewing platforms such as Performance Days and Performance Café, where performing artists are invited to present their work. PAS does not have fixed premises but collaborates with TOU, Rogaland Kunstenter, Studio-K and several other regional institutions.

 

Four times a year, Performance Art Stavanger invites a performance artist to Rogaland Kunstsenter’s gallery in Stavanger. PAS organizes a conversation about relevant topics within the field of performance art and the artist’s own practice.

 

The predecessor of PAS was called AKT-S and was founded in 2005 by Anne-Marte Eidseth Rygh. During AKT-S, the biennial “Performance Days” was organized on the TOU stage. AKT-S was formally discontinued in 2009, but collective improvisations continued under the name PAS. In 2021, a group of artists collectively decided to formally re-establish the association as Performance Art Stavanger.

 

For more information, visit their website: https://www.performanceartstavanger.com/

For contact: performanceartstavanger@gmail.com