Institutions+Residencies

Address: Badehusgata 25, 4014 Stavanger
Website: www.imirscenekunst.no

Institution

RIMI/IMIR Scenekunst

Address: Badehusgata 25, 4014 Stavanger
Website: www.imirscenekunst.no

Institution

RIMI/IMIR Scenekunst

NO

RIMI/IMIR SCENEKUNST (RISK) er lokalisert i hjertet av Badedammen i Stavanger og er en plattform dedikert til produksjon og presentasjon av ”live art” som fokuserer på tverrfaglige og performative prosjekter, samt utvikling av hvordan ny teknologi kan benyttes i disse. RISK holder til i en tidligere båtfabrikk på 18m x 46m. De store lokalene åpner for muligheter til å utvikle en ny plattform for kunstnere og publikum i regionen ved å skape produksjonslokaler som er fleksible og som kan gi rom for lengre arbeidsperioder, samt gi muligheter for å presentere arbeid underveis i utviklingsprosessen.

RISK er kunstnerdrevet og har etter oppstartsperioden våren 2016 raskt etablert seg som en seriøs arena på det frie scenekunstfeltet i Stavanger. Plattformen samarbeider blant annet med flere frittstående teatre i Norge som Black Box Teater, Avant Garden og BIT Teatergarasjen. RISK jobber med å utvikle et tilbud for kunstnere til å jobbe med både produksjons og presentasjon, gjerne i storskala format. Kunstnerne bak RISK ønsker å rette en særlig oppmerksomhet mot å utvikle et kollektivt og samfunnsforankret miljø for scenekunst og tverrfaglige prosjekter, og er samtidig dedikert til å skape utveksling mellom lokale, nasjonale og internasjonale kunstnere.

 

Les mer om IMIR – Scenekunst på deres hjemmeside her

Facebook

 

EN

RIMI / IMIR SCENEKUNST (RISK) is located in the heart of Badedammen in Stavanger. It is a platform dedicated to the production and presentation of “live art” projects that utilize performative and interdisciplinary approaches. RISK is housed in a former boat factory measuring 18 x 46 meters, and the large-scale premises offers a new platform for artists and audiences in the region by creating production facilities that are flexible and allow for longer working periods, as well as providing opportunities for presenting works in progress.

RISK is an artist-run organization, and after an initial start-up period in the spring of 2016, has quickly established itself as a serious venue for independent stage and performance art in Stavanger. The platform cooperates with several independent theaters in Norway including the Black Box Theatre, Avant Garden, and BIT Teatergarasjen. RISK works from an artist-led approach that offers artists a space to develop both the production and presentation of new projects, often in large-scale format. The artists behind RISK want to direct special attention towards fostering a collective and community-based environment for performing arts and interdisciplinary projects, and are also dedicated to creating exchanges between local, national and international practitioners.

To read more about RIMI/IMIR Scenekunst’s program, visit their website, here.

Facebook