Institutions+Residencies

Address: Stavanger
Website: https://www.contemporaryartstavanger.no/

Residency

CAS Residency in Art Writing

Address: Stavanger
Website: https://www.contemporaryartstavanger.no/

Residency

CAS Residency in Art Writing

NO

‘CAS Residency in Art Writing’ er et selvdrevet residency-program organisert av Contemporary Art Stavanger (CAS) som tilbyr enkeltpersoner en unik mulighet til å fordype seg i kunstfaglig research, skriving og kritikk gjennom et opphold i Stavanger og omegn. Man står fritt til å enten fokusere bredt på en generell kartlegging av regionens kunstscene, eller målrette undersøkelser mot et spesifikt interessefelt. Målet med residensoppholdet er å styrke nettverk mellom nasjonale/internasjonale skribenter og lokale utøvere samtidig som det utvikles kritikk og research i regionen.

Kuratorer, skribenter og kunstfaglige som er interessert i å lære mer om Stavanger-regionens kunstscene, og som har kapasitet til dyptpløyende research og skriving. Det forventes at skribenten/kuratoren i løpet av residensoppholdet vil gjennomføre studio-, galleri- og kunstinstitusjonsbesøk som arrangeres i samarbeid med CAS. Det vil også være mulighet for å holde workshops og offentlige presentasjoner, samt mulighet til å besøke andre steder i fylket hvor det også finnes residency-programmer.

Det stilles ikke noen spesifikke krav til skribenten under selve oppholdet, men gjesten vil bli bedt om å levere to tekster som publiseres på CAS i de påfølgende månedene. Tekstene kan ta form som essays, transkriberte foredrag, intervjuer, kritikker, resultater fra researchen og/eller tekster relatert til gjestens aktiviteter i regionen. Etter oppholdet blir gjesten også bedt om å levere en kort skriftlig rapport om oppholdet. 

Norske eller engelske språkkunnskaper er påkrevd.

CAS er et nettbasert kunsttidsskrift samt et fysisk gjesteopphold-program for kritikere og skribenter. Gjennom vårt arbeid har vi som mål å skape et meningsfullt ordskifte relevant for Stavangerregionens kunstscene, samtidig som innholdet kobles til en større nasjonal og internasjonal diskurs – vi publiser derfor både på norsk og engelsk. Vi ønsker å utforske de mulighetene som ligger i nettformatet, og ulike måter å jobbe med skribenter, gjester og format innenfor kreativ skriving og kritikk. CAS er dedikerte til å presentere et bredt spekter av perspektiver, stemmer og tema. For mer informasjon om CAS og Stavanger-regionen besøk vår hjemmeside her.

Residency in Art Writing er støttet av Norsk kulturråds gjesteoppholdsstøtte for arenaer.

 

EN

The Residency in Art Writing is a self-driven program organized by Contemporary Art Stavanger (CAS), and offers individuals a unique opportunity to delve into independent research, writing, and criticism based around Stavanger and the surrounding region. Research can be broadly focused on surveying the regional art scene, or targeted towards a specific area of interest. It is the goal of the residency to create and strengthen networks between national/international writers and thinkers and local practitioners while advancing regional criticism and research.

CAS welcomes applications from curators, writers, and artistic researchers who are interested in learning about the cultural scene in the Stavanger region and with capacity for in-depth research and writing. During the residency, curators and writers will be expected to conduct studio, gallery, and institutional visits organized in collaboration with CAS, and will have the possibility of holding workshops and/or public presentations for the local community. There is a possibility for collaboration with rural regional residencies as well during the time of stay.

Curators and writers are free from specific requirements during the residency period, however the resident will be asked to submit at least two articles for publication on CAS in the months following the residency. Articles may include essays, transcribed lectures, interviews, reviews, research findings, and/or other texts relating to the resident’s activities in Stavanger. Additionally, all residents will be asked to submit a short narrative report of their activities during the residency.

English or Norwegian speaking and writing skills are required.

CAS consists of an online art journal as well as a physical residency program for critics, writers and researchers. Through our work, we aim to contribute meaningful conversation relevant to the Stavanger region’s art scene, while at the same time connecting the content to a larger national and international discourse – we therefore publish in both Norwegian and English. In addition to reviews, essays, and interviews, we explore the expansive possibilities of CAS’ online platform and investigate different ways of working with writers, residencies, and the format of art writing and criticism. We at CAS are dedicated to presenting a wide range of perspectives, voices, and subject matter. For more information about CAS and the Stavanger region, visit our website here.

 

CAS is kindly supported by Arts Council Norway, Stavanger City Municipality, and Fritt Ord. The residency is supported by Arts Council Norway.