Institutions+Residencies

Address: Daniel Danielsens gate 55, 5523 Haugesund
Website: hkv.no

Office and studio community

Haugaland Kunstverk

Address: Daniel Danielsens gate 55, 5523 Haugesund
Website: hkv.no

Office and studio community

Haugaland Kunstverk

NO

Haugaland Kunstverk er et kontor- og atelierfellesskap for kunst- og kulturbransjen på Haugalandet i Rogaland. Det ble startet i 2006 og er drevet på dugnad, offentlig støtte og midler fra Sparebanken Haugesund. Initiativet kom blant annet fra organisasjonen Haugaland Vekst som driver med regional næringsutvikling med fokus på prosjekter som bidrar til verdiskaping for Haugesundsregionen.

Haugaland Kunstverk holder i dag til på Staalehuset på Bakarøy i Haugesund. Staalhuset er et hundre år gammelt historisk murbygg på 4500 kvadratmeter. Bygget huser billedkunstnere, arkitekter, skribenter, musikere, og andre kulturaktører. Staalehuset har kunstneratelier, fellesverksted, prosjektrom, og et artist-in-residence program.

Arbeidet i felleskapet skal fremme kunstnerisk forskning, innovasjon og utvikle kreative næringsprosjekter på kunstens premisser. «Networking» er viktig i denne sammenheng og et mål er å igangsette internasjonal brobygging og bredt ambassadørarbeid. Haugaland Kunstverk fokuserer på tverrkunstnerisk innholdsprogrammering og de ønsker å bidra til en kulturell byutvikling gjennom samskaping med publikum. På Staalehuset arrangeres det publikumsaktiviteter som workshops, seminarer, utstillinger, konserter, forestillinger og bærekraftige byutviklingsprosjekter.

Haugaland Kunstverk etablerte i 2010 Haugesund Filmklubb som har et godt samarbeid med Edda Kino. I 2013 ble Haugesund Filmklubb kåret til Norges beste filmklubb for sitt innovative arbeid. Filmklubben viser filmer innen alle sjangre og tilbyr ulike kurs, arrangementer og workshops.

I tillegg er HKV tilknyttet Kompani Haugesund som gjennom flere år har markert seg nasjonalt og internasjonalt dans-og sceneprosjekter.

Besøk Haugaland Kunstverk nettsted her for mer informasjon.

 

EN

Haugaland Kunstverk is an office and studio community for the arts and culture industry in the Haugaland region of Norway. It opened in 2006 and is run on diligence, public support, and funds from Sparebanken Haugesund. The initiative started with the company Haugaland Vekst, which is engaged in regional business development with a focus on projects that work to create symbolic value for the Haugesund region.

Today Haugaland Kunstverk is located at Staalehuset, a century-old brick building on Bakarøy in Haugesund. The 4,500 square meter building houses visual artists, architects, writers, musicians, and other cultural actors, and contains  studios for artists, a joint workshop, project room, and an artist-in-residence program.

The community here works to promote artistic research, innovation and to develop creative business projects from an artistic view. Networking is key in this context and a shared goal is the initiation of international partnerships and broad ambassadorial work. The organization focuses on programming interdisciplinary content and hopes to contribute to cultural urban development through co-creation with its audience. At Staalehuset, they arrange public activities such as workshops, seminars, exhibitions, concerts, performances, and sustainable urban development projects.

In 2010, Haugaland Kunstverk established the Haugesund Film Club, and the club runs in collaboration with Edda Kino. In 2013, Haugesund Film Club was named Norway’s best film club for its innovative work. The film club shows films in all genres, and they hold a variety of courses, events and workshops.

In addition HKV has a collaborative with Kompani Haugesund, whom for several years has been working both national and international with dance- and stageprojects.

For more information about Haugaland Kunstverk, visit their website here.