Institutions+Residencies

Address: Strandgaten 178, 5525 Haugesund
Website: hkv.no

Office and studio community

Haugaland KunstVerk

Address: Strandgaten 178, 5525 Haugesund
Website: hkv.no

Office and studio community

Haugaland KunstVerk

NO

Haugaland KunstVerk er et kontor- og atelierfellesskap for kunst- og kulturbransjen på Haugalandet. Det ble startet i 2006 og er drevet på dugnad, offentlig støtte og midler fra Sparebanken Haugesund. Initiativet kom blant annet fra Haugaland Vekst som driver med regional næringsutvikling med fokus på prosjekter som bidrar til verdiskaping for Haugesundsregionen. Kulturhuset ligger i Haugesund sentrum og huser billedkunstnere, arkitekter, skribenter, musikere, og andre kulturaktører. Et mål for Haugaland KunstVerk er å skape samarbeid på tvers av tradisjonelle kunstneriske disipliner som billedkunst, kunsthåndverk, dans, teater og musikk.

Haugaland KunstVerk har startet ROM FOR – en småskala kulturarena som åpnet høsten 2014. Rommet ligger i Haugesund sentrum og er ikke en fysisk del av Haugaland KunstVerks flerbruksbygg. Her arrangeres det kunstutstillinger, workshops, foredrag, konserter og filmvisinger. ROM FOR har blant annet samarbeidet med RIMI/IMIR SceneKunst i Stavanger om installasjonen I lyset kan du høre meg – i lyden kan jeg se deg på galleri ROM FOR i Haugesund. Det samarbeides også med Rogaland Kunstsenter og Bildende Kunstneres Forening Rogaland.

Haugaland KunstVerk etablerte i 2010 Haugesund Filmklubb som har et godt samarbeid med Edda Kino. I 2013 ble Haugesund Filmklubb kåret til Norges beste filmklubb for sitt innovative arbeid. Filmklubben viser filmer innen alle sjangre og tilbyr ulike kurs, arrangementer og workshops.

I tillegg er HKV tilknyttet Kompani Haugesund som gjennom flere år har markert seg nasjonalt og internasjonalt dans-og sceneprosjekter.

 

Besøk Haugaland KunstVerk nettsted her for mer informasjon.

Besøk ROM FOR nettsted her for mer informasjon.

Besøk Haugesund Film Club nettsted her for mer informasjon.

Besøk Kompani Haugesund nettsted her for mer informasjon.

EN

Haugaland KunstVerk is an office and studio community for the arts and culture industry in the Haugaland region of Norway. It opened in 2006 and is run on diligence, public support, and funds from Sparebanken Haugesund. The initiative started with the company Haugaland Vekst, which is engaged in regional business development with a focus on projects that works to create symbolic value for the Haugesund region. The culture house is located in the center of Haugesund and houses visual artists, architects, writers, musicians, and other cultural producers. The space strives to facilitate interdisciplinary collaboration across traditional artistic disciplines such as visual arts, handicrafts, dance, theatre, and music.

Haugaland KunstVerk started the small-scale cultural arena ROM FOR, which opened in 2014. The room is located in Haugesund city center and inhabits a separate premises from Haugaland KunstVerks building. The space is used for art exhibitions, workshops, lectures, concerts and screenings. ROM FOR has collaborated with RIMI / IMIR SceneKunst in Stavanger with the installation In the light you can hear me – in the sound I can see you at the gallery. They also collaborate with Rogaland Kunstsenter and Bildende Kunstneres Forening Rogaland.

In 2010, Haugaland KunstVerk established the Haugesund Film Club, and the club runs in collaboration with Edda Kino. In 2013, Haugesund Film Club was named Norway’s best film club for its innovative work. The film club shows films in all genres, and they hold a variety of courses, events and workshops.

In addition HKV has a collaborative with Kompani Haugesund, whom for several years has been working both national and international with dance- and stageprojects.

 

For more information about Haugaland KunstVerk, visit their website here.

For more information about ROM FOR, visit their website here.

For more information about Haugesund Film Club, visit their website here.

For more information about Kompani Haugesund, visit their website here.