Journal

EN
20/12/23 • Journal : CAS Editors

Letter from the Editors

EN
20/12/23 • Journal : CAS Editors

Letter from the Editors

* Bla nedover for norsk

CAS wishes all of our readers a peaceful holiday!

 

The fall season has been a busy one, full of local activity, international research, and growing collaborations. In the local scene, Curator Sofie B. Ringstad reviewed the project Huset, a temporary installation by seventeen artists in an uninhabited historic residential building in Stavanger. Art historian Arnhild Sunannå met with artist Odd Sama in Jæren to discuss his artistic practice and the creation of a new body of work.

 

We are proud to have broadened our activities and collaborations over the past year. Earlier this fall, CAS joined forces with Coast Contemporary to jury the inaugural Open Studios Stavanger & Sandnes, a weekend of programming including talks, performances, and the possibility to visit the studios of 82 regional artists. In addition, CAS interviewed the artists and producers behind OSS to discuss the initiative. We partnered with the Bergen Art Book Fair and Galleri Entrée to publish English and Norwegian version of How Artists’ Books Live, a brief overview of publishing as artistic practice in the US and Europe. And most recently, the interdisciplinary magazine Periskop’s children’s editorial team joined CAS in Stavanger for a video review of Sol Calero’s exhibition Las Seis Ventanas at the Stavanger Art Museum.

 

This autumn we welcomed Amelia Groom and Natasha Marie Llorens to Stavanger for the 2023 CAS Residency in Art Writing. We continued our international research series on the relationship between artificial intelligence and art. An essay by Abirami Logendran highlights the practices of artists who critically consider the relationship between AI and societal biases, while Claudia La Rocco considers the existential questions surrounding AI and reminds us that “A.I. isn’t the problem: we are.”

 

It has been a good year for CAS. However, we also recognize that 2023 has been a time of global conflict, societal inequality, and economic uncertainty. This makes us reflect upon basic human rights and democratic values. We would like to take this opportunity to amplify voices from our archive including Marie Skretting’s review of Palestinian artist Larissa Sansour’s exhibition Heirloom at the Kinokino Art Gallery, Ukranian art historian and curator Svitlana Biedarieva’s text Art Under Attack: Three Decades of Ukrainian Resistance, and Sámi Indigenous scholar, duojár and curator Dr. Liisa-Rávná Finbog’s critical reflection on the philosophy of collecting.As the year comes to a close, we at CAS are asking ourselves what role artists, writers, and arts organizations play in promoting equality and peace, and creating new supportive structures – questions we will take with us into our work in the new year.

 

We wish all our writers, collaborators and readers a peaceful holiday, and look forward to continuing our work together in 2024!

 

All our best to all of you,

Astrid Helen Windingstad and Heather Jones
CAS Editors


Vi i CAS ønsker alle våre lesere en fredlig jul!

 

Høstsesongen har vært innholdsrik for oss i CAS, med mye aktivitet, internasjonale gjester og nye samarbeid. I Stavanger besøkte kurator og skribent Sofie B. Ringstad kunstprosjektet Huset, en midlertidig installasjon av sytten kunstnere i et ubebodd historierikt bolighus. Kunsthistoriker Arnhild Sunannå møtte kunstner Odd Sama på Jæren for å snakke om hans kunstneriske praksis og nye verk.

 

Vi er stolte av alle våre samarbeid i året som har gått. Tidligere i høst gikk CAS sammen med Coast Contemporary for å møte mange av de 82 regionale kunstnerne som åpnet sitt atelier under Open Studios Stavanger & Sandnes. I tillegg til å intervjue OSS kunstnerer og produsenter om denne første utgaven av festivalen. CAS-redaktør Heather Jones skrev i teksten How Artists’ Book Lives om de forskjellige former for publikasjoner som kunstnerisk praksis i USA og Europa, for Bergen Art Book Fair og Galleri Entrée, publisert på norsk på CAS. Tidsskiftet Periskop og deres barneredaksjon var i Stavanger med CAS for å lage en film-kritikk i Sol Caleros utstilling Las Seis Ventanas på Stavanger kunstmuseum.

 

Vi hadde gleden av å ha Amelia Groom og Natasha Marie Llorens som gjester i Stavanger i høst for CAS Residency in Art Writing. Vi har publisert flere tekster i temaserien vår som fokuserer på forholdet mellom kunstig intelligens og kunst. Et essay av Abirami Logendran fremhever kunstneriske praksiser som kritisk nærmere seg forholdet mellom KI og samfunnsmessige skjevheter, og Claudia La Rocco mener at “A.I. isn’t the problem: we are.”

 

Det har vært et godt år for CAS. Men vi erkjenner også at 2023 har vært en tid med internasjonale konflikter, sosiale ulikheter, klimautfordringer og økonomisk usikkerhet. Dette har  fått oss til å reflektere over grunnleggende menneskerettigheter og demokratiske verdier, og vi vil benytte anledningen til å fremheve noen stemmer fra arkivet vårt som diskuterer noen av utfordringene vi står ovenfor i dag: Marie Skrettings kritikk av den palestinske kunstneren Larissa Sansours utstilling Heirloom på Kinokino kunstgalleri, kunsthistoriker og kurator Svitlana Biedarievas tekst Art Under Attack: Three Decades of Ukrainian Resistance, og samisk urbefolkningsforsker, duojár og kurator Dr. Liisa-Rávná Finbogs kritiske refleksjon over det å samle, både privat og i institusjoner.

 

Når året nå nærmer seg slutten, spør vi oss selv hva vi kan gjøre for å fremme likeverd og fred, og hvilket ansvar man har som kunstnere, skribenter og kunstinstitusjoner. Dette er spørsmål vi vil ta med oss i vårt arbeid i det nye året.

 

Vi ønsker alle våre skribenter, samarbeidspartnere og lesere en fredfull jul, og ser frem til å fortsette arbeidet vårt sammen i 2024!

 

Alt godt til dere alle,

Astrid Helen Windingstad og Heather Jones

CAS-redaktørene