Journal

NO
27/09/23 • Interview : CAS Editors

Intervju med Open Studios Stavanger & Sandnes

NO
27/09/23 • Interview : CAS Editors

Intervju med Open Studios Stavanger & Sandnes

OSS — Open Studios Stavanger & Sandnes er et lokalt initiativ som inviterer publikum inn i mange av de regionale kunstneratelier. OSS arrangeres for første gang helgen 30. september til 1. oktober 2023. Nasjonalt er ikke Open Studios et ukjent konsept. En gang i året inviteres publikum inn i kunstneres atelierer i flere av de stor byene i Norge. Det har også vært arrangert lignede prosjekter her i regionen tidligere, men OSS debuterer solid med hele 82 atelier som åpnes for publikum, og et besøksprogram for kunstfaglige. CAS har snakket med OSS om hvordan det hele startet, hva som skal skje åpningshelgen, og om veien videre.

Contemporary Art Stavanger: Hva er OSS og hvorfor arrangeres det?

Open Studio Stavanger & Sandnes: Open Studios Stavanger & Sandnes (OSS) arrangeres for første gang helgen 30. september til 1. oktober 2023. Denne helgen inviteres publikum til å besøke profesjonelle kunstnere og kunsthåndverkere i deres atelierer i Stavanger og Sandnes.

 

Open Studios er todelt. I tillegg til de åpne atelierene for publikum vil det arrangeres et faglig besøksprogram for tilreisende kuratorer og andre profesjonelle aktører. Dette kommer til å øke synligheten og aktiviteten til det lokale kunstmiljøet. De profesjonelle kunstnerne i Stavanger og Sandnes har lenge manglet en strukturert mulighet til å invitere både publikum og tilreisende kuratorer inn i atelierene sine. Dette vil vi nå gjøre noe med.

 

For publikum er Open Studios en unik mulighet til å bli bedre kjent med de lokale kunstnerne i regionen. Vi vil åpne dørene og vise hva kunstnere i Stavanger og Sandnes jobber med i sine arbeidsrom. Vanligvis ser vi ferdige verk utstilt i gallerier og museer, men vi ønsker å gi et innblikk i hvordan kunstnere jobber, og til å se kunstverk i prosess. Totalt 82 atelier åpnes i Stavanger og Sandnes denne helgen.

CAS: Hvordan ble OSS initiert og organisert?

OSS: Open Studios Stavanger er en kunstnerstyrt ideell forening som ble opprettet i 2022. Initiativet kommer fra kunstnere i atelierhusene Tou atelierhus og Elefant arbeidsfellesskap i Stavanger, og atelierfellesskapet Stasjon K i Sandnes. Alle profesjonelle kunstnere i Stavanger og Sandnes er invitert til å åpne sine atelier for det brede publikum.

CAS: Det er mye som skal skje fra 29. september til 01. oktober. Kan dere fortelle litt om det?

OSS: Fredag 29. september vil hovedsakelig være et besøksprogram, det vil si et program for de tilreisende kuratorene og for det lokale kunstmiljøet. Det består av presentasjoner av kunstnerskap, atelierbesøk og en åpningsfest.

 

På lørdag 30. september og søndag 1. oktober åpner vi atelierene for publikum, og da håper vi så mange som mulig tar turen innom i åpningstidene 12.00 – 16.00. Det vil bli arrangert guidede turer mellom atelierhusene som det er mulig å melde seg på via OSS sin nettside.

 

Vi har også et tett samarbeid med formidlingsplattformen for samtidskunst Atelie, som i samarbeid med Tou Trykk, lanserer Atelie Edition, som er silketrykk av kunstneren Anette Gellein. Disse vil være mulig å se i resepsjonen på Tou under hele helgen.

 

nettsiden til OSS finner du full oversikt over deltakende kunstnere, kart og program for helgen.

 

CAS: Kan dere si litt mer om formatet, gjennomføring og det todelte programmet?

OSS: Vi har god dialog med tilsvarende prosjekt som Bergen Open og Oslo Open, og drar nytte av deres erfaringer. Selv om det er noen forskjeller (Oslo driver i større skala) så er dette en modell som har fungert godt. Noe av motivasjonen for å starte OSS er at vi ønsker å få flere fagfolk til Stavanger, og å oppnå̊ synlighet for de regionale kunstnerne utover fylket. Samtidig vil vi skape mer synlighet for kunstnere, visningssteder og publikum regionalt. De 82 deltakende kunstnerne rydder og pakker opp sine kunstverker for vising i atelierene. De ønsker publikum og kunstprofesjonelle velkomne inn i sitt aller helligste.

 

I år har vi noen tilreisende kuratorer og institusjoner, i tillegg til lokale aktører, som er invitert til en elevator pitch. Det vil si at mange av de deltakende kunstnerne presenterer kort sin kunstnerpraksis med bilder.  Kunstnerne forteller om seg selv og sitt arbeid. Resten av helgen kan de inviterte, på eget initiativ, gå på atelierbesøk. Atelierbesøk skaper en mulighet til å stille spørsmål, ha en dialog med kunstnerne og å gå litt mer i dybden om de ønsker. Det vil også være en lukket middag og minglefest for kunstnere og for de inviterte gjestene, som skaper rom for relasjonsbygging.

 

Det lokale publikum er særlig viktig for OSS, og vi har derfor laget en nettside der alle kunstnerne er presentert med et bildet og litt informasjon, samt et kart som sier hvor kunstnerne holder til. Kartet kan brukes til å lage en egenvalgt rute med atelierbesøk, eller en kan være med på noen av de guidede turene som blir satt opp for publikum. OSS nettplattform er tilgjengelig hele året, slik kan det bli lettere for publikum å ta kontakt med kunstnere. Vi har et mål om å åpne kunstscenen opp for det lokale publikum. Det er et kontinuerlig arbeid å skape forbindelser og relasjoner mellom publikum og det lokale kunstmiljøet — at de kommer på utstillingsåpninger og investerer i lokal kunst. Vi tenker dette er noe OSS skal bidra med fordi det er et omfattende formidlingsprosjekt og et lavterskeltilbud.

 

Samarbeidet med salgsportalen Atelier.no i år innebærer også at lokale kunstnere er oppfordret til å legge ut noen av kunstverkene sine til salgs på Atelier.no.

CAS: Det er ingen tvil om at Open Studios skaper en unik mulighet, for både kunstnere og for andre aktører i kunstfeltet, til å formidle og bli kjent med kunstnerpraksiser på en annen måte enn ved utstillinger i gallerier, museer og andre visningssteder. Hvorfor mener dere dette er viktig?

OSS: Ja, publikum får en unik mulighet til å se arbeidsprosessen til kunstnere når de under OSS kan besøke de ellers lukkede atelier. Altså, se hvor og hvordan en kunstner jobber, og hvordan verkene ser ut før de er klar for utstilling. Med OSS får både kunstfaglige og den lokale befolkningen en unik mulighet til å se prosesser, de fysiske arbeidsmetodene, stille spørsmål og være tilstede. Dette kan føre til at man oppdager flere nye kunstnerskap – og det er et alternativ for de som eksempelvis ikke er så gode til å promotere seg selv på sosiale medier, eller ikke har stilt ut ofte her i byen, eller har fått stille ut i de store byene og blitt synlige nasjonalt.

 

Nasjonale kuratorer besøker ikke alle utstillinger, og særlig ikke lokalt her i Stavanger og Sandnes. De kan med enkelte kunstnere ha en viss oversikt via sosiale medier, men det begrenser seg når det kommer til spørsmål, materialitet og dialog.

 

Det er også begrenset med utstillingsmuligheter i regionen og det er derfor viktig for kunstnere å få visningsmuligheter nasjonalt og internasjonalt, for å synliggjøre  kunstnerskapet sitt. Atelierbesøk vil vi også skape flere kunstnerrmøter, mellom det lokale kunstfaglige miljøet som gallerier, kunstinstitusjoner og samlere. OSS sitt mål er å motivere disse til å besøke flere kunstnere lokalt og på den måten få en oversikt over kunstnerpraksiser og kunstmiljøet. Som kunstner kan en oppleve at det er begrenset med utstillingsmuligheter her i regionen. Dette må sees i sammenheng med hvor mange kunstnere som finnes her. Et uttalt mål med festivalen er å gi lokale kunstnere større muligheter til å stille ut gjennom å tilrettelegge for speed dates, atelierbesøk og faglige eventer. Så ønsker vi at festivalen skal øke publikums nysgjerrighet, kunnskap, tilknytning og bevissthet om kunstnerskapene i byen, vi skal være en brobygger og gi god formidling. Forhåpentligvis senker vi terskelen for publikum til å stille spørsmål og at vi kan bidra til at publikum ser verdien av kunst.

CAS: OSS svarer på et behov i kunstfeltet fordi det har, som dere påpeker, manglet en etablert struktur i Stavanger og Sandnes for å invitere både publikum og kuratorer inn i atelierene. Samtidig har Open Studios lenge vært arrangert i andre byer. Hvorfor Open Studios Stavanger & Sandnes akkurat nå?

OSS: Under pandemien ble det særlig synlig for oss hvor viktig Open Studios arrangementene har vært og hvor mye det gjør for publikum og byens kunstnere. Oslo Open streamet atelierbesøk live, og det var mulig å følge fra mobiltelefonen. Det synliggjorde potensialet som ligger i prosjektet. Etter pandemien har det nok presset seg fram et behov for å åpne mer opp og ta imot besøk igjen. Og så handler det om overskudd, vi hadde et sonderingsmøte med flere kunstnere før vi startet for å se om dette var noe det var behov for, og det viste seg at flere hadde tenkt på det samme.

 

Det var også litt pinlig at alle de andre store byene arrangerer Open Studios med stor suksess de fleste stedene. Kunstnerne i disse byene har fått mange muligheter og publikum har fått kjennskap til dem. Vi så at kunstnere i Stavanger trengte mer eksponering. Behovet var der, egentlig overmodent, så dette måtte vi nå få til. Det ble mulig gjennom et samarbeid mellom kunstnere i atelierhusene Tou, Elefant og Stasjon K.

 

Det var viktig at OSS ble etablert av kunstnerne og ikke en allerede eksisterende institusjon. Å gjennomføre et prosjekt som dette, med ansatte og organiseringen av et besøksprogram er dyrt — det trenges friske midler. For at OSS skal bli et langsiktig prosjekt, så måtte det bli en egen organisasjon eller stiftelse, slik som det nå er blitt.

 

CAS: Hva ser dere for dere de neste årene? Finnes det en langsiktig visjon for OSS?

OSS: En klar tilbakemelding vi har fått fra samarbeidspartnere i både B-open og Oslo open, er å ikke bygge det for stort, men konsentrere oss om det som er kjerneaktiviteten; å arrangere åpne atelier for befolkningen. Vi ønsker å bygge opp en årlig festival og er opptatt av å få til en modell som skal vare over lang tid. Årets versjon holdes veldig enkel og nedstrippet. Vi har vært opptatt av å bygge en bærekraftig modell, både økonomisk og kunstnerisk, som kan vokse og vare i mange år. Det kommer nok til å være mer på programmet allerede neste år, om vi får nok midler, men vi skal alltid holde fast i det som er kjernen i prosjektet, åpne atelierer for det brede publikum og til et nasjonalt og internasjonalt fagmiljø bestående av gallerister, kuratorer, kritikere og skribenter.

 

I år starter vi mest lokalt, med noen på besøks programmet utenfra. På sikt er det et mål om å få enda flere kunstprofesjonelle fra hele Norge til å besøke OSS. Det er også et mål på sikt å få kuratorer, institusjoner, og gallerier fra utlandet til å komme til OSS. Vi konsentrerer oss i første omgang om å bygge en solid organisasjon, slik at alle besøkende og kunstnerne får en best mulig opplevelse på sikt. I år blir det et pilotprosjekt vi kan lære av. For at Open Studios Stavanger & Sandnes skal bli varig må vi vokse sakte, men sikkert over tid. Vi må også sikre nok finansiering.

 

Vi har invitert med Sandnes, og på sikt er det mulig å se for seg at flere byer og områder rundt Stavanger kan bli inkludert under OSS-fanen. For eksempel Randaberg og Sola. Det blir spennende å se om kunstnere fra disse områdene ønsker å knytte seg til OSS.