Journal

NO
EN
14/12/22 • Journal : CAS Editors

Letter from the Editors

NO
EN
14/12/22 • Journal : CAS Editors

Letter from the Editors

* Bla nedover for norsk

Happy Holidays to all our readers!

 

Over the past year, we at CAS have been asking ourselves how we can reorient away from a perspective of competition and into one of community and support within the art world. How can we as individuals, organizations, and societies best relate to artworks and each other? We’ve done this by slowing down our process, building lasting relationships with local and international artists and writers, and exploring how we relate to individual artworks both old and new.

 

We’re thrilled to have been able to host the CAS Residency in Art Writing in person for the first time in over two years! This autumn we welcomed Samuel Brzeski and Claudia La Rocco to Stavanger, and they responded with evocative texts on their time in the region. We also invited critic Susanne Christensen to the city, where she reviewed the exhibition Experiences of Oil at the Stavanger Art Museum and spoke with us about her current work as the editor of the Norwegian Art Yearbook.

 

In several articles we narrowed our focus and invited writers to relate to a single artwork or project. Tommaso Speretta offered a moving recollection of Bill T. Jones work Untitled. Endre Elvestad and Benjamin Hickethier from the Stavanger-based collective Byverksted examined a public artwork by Andreas Bøe’s that is facing imminent destruction. Derek Sargent spoke with CAS about The Grave Project, a performative research project with Jess Miley that highlights the lives of historical figures that have impacted queer culture. And in our first-ever video interview, social anthropologist and sociologist Merete Jonvik spoke with artists Hans Edward Hammonds and Maiken Stene about their project Paradise Rangers.

 

We have also broadened our areas of research on Public Art and Collections. Cultural journalist Kristin Aalen examined the project Snublestein commemorating Norwegian Jewish Holocaust victims. Art historian and curator Espen Johansen questioned the value of monuments and the role of maintaining an art collection in the public space.

 

CAS has highlighted inclusive and collaborative practices through Anne Theresa Tveita’s review of the exhibition Ruth Asawa – Citizen of the Universe at Stavanger Art Museum, CAS Editor Heather Jones’ coverage of Identity Pitches – a new book and ongoing collaborative project by Cory Arcangel and Stine Janvin, and Merete Jonvik’s reflections on power structures and the democratization of art at the opening of the new National Museum in Oslo.

 

We look forward to examining these concepts of community and relationship within the arts more intensely in 2023. In the meantime, Happy Holidays and happy reading!

 

All our best to all of you,

       

CAS Editors Heather Jones and Astrid Helen Windingstad

 


 

God jul til alle våre lesere!

 

I løpet av det siste året har vi i CAS spurt oss selv hvordan vi kan reorientere oss i kunstfeltet, fra et konkurransepreget perspektiv, til å skape et fellesskap der vi støtter hverandre, viser ansvar og omsorg. Hvordan kan vi som individer, organisasjoner og samfunn best forholde oss til kunstverk og hverandre? I CAS har vi gjort dette ved å bremse prosessene i redaksjonen, bygge varige relasjoner med lokale og internasjonale kunstnere og skribenter, og å utforske hvordan vi forholder oss til individuelle kunstverk, både historiske og samtidige.

 

Vi er veldig glade for at vi i år kunne inviterer gjester til CAS Residency in Art Writing for første gang på over to år! I høst ønsket vi Samuel Brzeski og Claudia La Rocco velkommen til Stavanger, og de har begge skrevet stemningsfulle tekster om sin tid i regionen. Vi inviterte også forfatter og kritiker Susanne Christensen til byen, hun anmeldte utstillingen Opplevelser av olje på Stavanger kunstmuseum og snakket med oss i et intervju om sitt nåværende arbeid som redaktør for Norsk kunstårbok.

 

Flere skribenter ble i år inviterte til å skrive om ett valgfritt kunstverk eller prosjekt. Kurator Tommaso Speretta bød på en rørende erindring om Bill T. Jones-verket Untitled. Endre Elvestad og Benjamin Hickethier fra det Stavanger-baserte kollektivet Byverksted løftet frem et offentlig kunstverk av Andreas Bøe som står i fare for å bli ødelagt. Kunstneren Derek Sargent pratet med CAS i et intervju om The Grave Project, et performativt prosjekt med kunstneren Jess Miley som fremhever livene til historiske personer som har påvirket queer-kulturen. Og i vårt første videointervju noensinne snakket sosialantropolog og sosiolog Merete Jonvik med kunstnerne Hans Edward Hammonds og Maiken Stene om deres prosjekt Paradise Rangers.

 

Vi har også utvidet fokusserien vår med flere tekster under temaene kunst i det offentlige rom og kunstsamlinger. Kulturjournalist Kristin Aalen har skrevet en nær og omtenksom tekst om kunstprosjektet Snublestein, til minne om norske jødiske Holocaust-ofre. Kunsthistoriker og kurator Espen Johansen stilte i sin tekst spørsmål ved politiske prosesser, og kunstsamlinger i det offentlige rom.

 

CAS ønsker å fremme samarbeidende praksiser og Anne Theresa Tveitas anmeldelse av utstillingen Ruth Asawa – Citizen of the Universe ved Stavanger kunstmuseum er et resultat av det. CAS-redaktør Heather Jones skrev også en kritikk av Identity Pitches – en ny bok og pågående samarbeidsprosjekt av Cory Arcangel og Stine Janvin. Til slutt vil vi nevne vår faste CAS-skribenten Merete Jonviks refleksjoner rundt maktstrukturer og demokratisering av kunst i forbindelse med åpningsutstillingen på det nye Nasjonalmuseet i Oslo.

 

Vi ser frem til å utforske disse konseptene om fellesskap og relasjoner innen samtidskunst nærmere i 2023. I mellomtiden: la julefreden senke seg og god lesning!

 

Alt godt fra oss,

   

CAS Redaktørene Heather Jones og Astrid Helen Windingstad