Journal

NO
EN
30/06/21 • Journal : CAS Editors

Happy Summer Holidays!

NO
EN
30/06/21 • Journal : CAS Editors

Happy Summer Holidays!

We at Contemporary Art Stavanger wish all of our readers a wonderful summer! We will be taking a holiday in July, but before we go, we want to thank all of you who read our texts, contribute to our journal, and inspire us to continue our work. Thank you for your ongoing support!

* Bla nedover for norsk

 

We wish you a great summer and look forward to an exciting fall season in Stavanger!

We also want to take the opportunity to update you on our activities over the past six months. CAS has worked steadily to stabilize our organization while continuing to publish relevant, meaningful content. We have continued to expand our coverage of visual arts to include closely related art forms, worked to strengthen our international network through collaborations, and sustained our annual research series.

CAS have refocused on local studio visits and plan to strengthen the visibility of regional artists, studio spaces, galleries and institutions on our platform in the coming months. We continue to be impressed by how the creative and cultural community has coped with this uncertain time, and we look forward to seeing what exhibitions, events, and new opportunities for art emerge this autumn.

Summer Reading

Here are a few recommendations for those of you wanting some reading material for the summer holiday:

We suggest starting with the experimental, poetic text Black Hole Melodic/Black Hole Melancholic, in which artist and writer Samuel Brzeski attempts to communicate the ongoing living conditions created by the Covid-19 pandemic.We are excited to take a closer look at dance and its relationship to the field of visual arts in Magda Hognestad’s interview with dancer and choreographer Tale Dolven.

CAS had the opportunity to collaborate with the Berlin-based arts and culture magazine Texte zur Kunst on a review of the exhibition LEAN at Kunsthall Stavanger, curated by Legacy Russell. In her review, CAS editor Heather Jones describes the exhibition as a necessary frustration of an inherited sense of entitlement. You can read a Norwegian version of the review on CAS, or visit Texte zur Kunst to read the review in its original English.

For the CAS annual research focus supported by Fritt Ord, we decided to focus on the relationship between children and visual art. Read artist Ahmed Umar’s text Never too Young for an artist’s perspective on working with children through visual art and performance.

Want more? You can find additional texts by “browsing” through our recently updated archive system and seeing what catches your interest.

 

CAS Art Calendar

Stay up to date with the CAS art calendar – and as always, remember to add your event! It’s easy – click HERE to add your events to our calendar.

.


Vi ønsker alle en riktig fin sommer og ser frem til en innholdsrik høst i Stavanger!

Vi i Contemporary Art Stavanger ønsker alle en riktig fin sommer! Før vi tar noen uker ferie i juli, ønsker vi å takke alle dere som leser tekstene våre, skriver dem, besøker og tar imot oss – og ikke minst inspirerer til innhold på CAS. Takk for støtten og det fantastiske arbeidet dere gjør!

Vi vil benytte anledningen til å oppdatere dere på våre aktiviteter det siste halvåret. CAS har arbeidet jevnt og trutt med å stabilisere organisasjonen og fortsatt med å publisere relevant og meningsfullt innhold. Vi har utvidet dekningen av visuell kunst til å inkludere nært beslektede kunstformer, styrket det internasjonale nettverket vårt gjennom samarbeid og fortsatt vårt fokus på vår årlige temaserie.

CAS setter stor pris på å bli bedre kjent med lokale aktører og vi har avlagt flere studiobesøk den siste tiden. Slik vil vi fortsette å styrke synligheten til regionale kunstnere, visningssteder, gallerier og institusjoner på plattformen vår i de kommende månedene. Det er imponerende å se hvordan kunst- og kulturlivet har taklet en utfordrende tid og vi gleder oss til mange spennende utstillinger og arrangementer i høst.

 

Sommerlesning

Her er noen anbefalinger for de av dere som ønsker litt lesestoff i sommerferien:

Vi foreslår å starte med den eksperimentelle og poetiske teksten Black Hole Melodic/Black Hole Melancholic hvor kunstner og skribent Samuel Brzeski forsøker å formidle forholdene vi lever under forårsaket av
Covid-19-pandemien.

Vi i CAS ønsker å utvide vårt blikk på den visuelle kunsten til også å romme nært beslektede kunstformer som i Magda Hognestads intervju med danser og koreograf Tale Dolven.

CAS har samarbeidet med det Berlin-baserte kunst- og kulturmagasinet Texte zur Kunst om en anmeldelse av utstillingen LEAN på Kunsthall Stavanger, kuratert av Legacy Russell. I anmeldelsen beskriver CAS-redaktør Heather Jones utstillingen som en nødvendig frustrasjon over en nedarvet selvfølelse av å være opplyst. Du kan lese en norsk versjon av anmeldelsen på CAS, eller besøke Texte zur Kunst for å lese den på originalspråket.

CAS har et årlig forskningsfokus som blir støttet av Fritt Ord. I år bestemte vi oss for å fokusere på forholdet mellom barn og billedkunst. Les kunstner Ahmed Umars tekst Never too Young for en kunstners perspektiv på å jobbe med barn gjennom billedkunst og performance.

Du kan finne flere tekster ved å «browse» gjennom vårt nylig oppdaterte arkivsystem og lese det som måtte fange interessen din.

 

CAS kunstkalender

Hold deg oppdatert med CAS kunstkalender – og som alltid, husk å legge til ditt event! Det er enkelt – klikk HER for å legge dem til i kalenderen vår