Loading Events

Upcoming Events

Add new event

Events Search and Views Navigation

September 12 - December 8 Exhibition

Ciara Phillips – Whatever happened to that bridge we crossed?

Ciara Phillips is an artist living and working in Glasgow, Scotland. Working predominantly with printmaking, Phillips’ practice is both expansive and experimental. Transforming galleries and exhibition spaces into a functional studio and printing workshop, Phillips often invites individual artists, designers and different community groups to participate in her projects through the act of making art together. Influenced by the historical uses of the print and printmaking in political and social activism, as well as the often collaborative physical process of…

October 10 @08:00 - December 8 @17:00 CEST Exhibition

Marte Eknæs – Forms of Flexibility: Air Body (Kunsthall 2025)

Marte Eknæs’ skulptur Air Body (2019) er det første kunstneriske prosjektet som lanseres i forbindelse med Kunsthall 2025-programmet, hvor ulike kunstnere inviteres til å produsere nye verk som tar for seg Kunsthall Stavangers bygning og dens 100-årsjubileum i 2025. I årene som leder opp til jubileet, vil bygningen gå gjennom en rekke renoveringer, og kunstnerne inviteres også til å skape arbeid som reagerer på dette. Air Body har blitt installert i trappene som leder opp til kunsthallens loft, som ikke…

October 10 @08:00 - December 8 @17:00 CEST Exhibition

Sandra Vaka – Suge

Kunsthall Stavanger presenterer Suge, en separatutstilling av Sandra Vaka (f. 1980 i Stavanger). Tittelen spiller på menneskehetens stadige higen etter å absorbere og forbruke, samtidig som den gir et nikk til våre kroppslige lyster og nytelser. Vakas praksis åpner opp for spørsmål om hvordan vi forholder oss til klimaendringer, forbruk og teknologiske nyvinninger, og også om våre ulike kropps‑ og sanseerfaringer. På Kunsthall Stavanger presenterer Vaka en innendørsutstilling samt utendørsskulpturene Thirsty (2019). I serien Towels (2019) bruker Vaka analoge fotografier,…

November 1, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

JONE KVIE – Her, her

Jone Kvie har viet sitt kunstnerskap til utforskningen av skulpturens muligheter og begrensninger. Han tar ofte utgangspunkt fenomener i samfunn og vitenskap som befinner seg i randsonene av vår fatteevne. Og gjennom skulpturens og materialenes egenskaper tilfører han nye lag av mening, nye mulighetsrom. I denne utstillingen har vi inkludert arbeider tilbake til starten av 2000-tallet. I denne tidlige perioden lagde han flere skulpturer som utforsket til dels ukjente naturfenomener. Med utgangspunkt i en interesse for universet og vår plass…

November 8 @08:00 - November 28 @17:00 CET Exhibition

Skygger i lyset – Ingeborg Kvame

Solen går opp. Solen går ned. Natt blir til dag. Dag blir til natt. På et tidspunkt står vi midt mellom dagen og natten. Himmelen gløder, og hyller den skyggelagte jorden i sitt gyldne lys. Ingeborg Kvame viser ferske trykk på tekstil og rispapir. Verkene i utstillingen er produsert på Tou Trykk.

November 9 @08:00 - December 31 @17:00 CET Exhibition

Michael Takeo Magruder – ZERO TOLERANCE digital media / installasjon

Michael Takeo Magruder (1974) arbeider med nye medier. Prosjekta hans er basert på tverrfagleg forsking og er påverka av ny teknologi. På Hå gamle prestegard skal han visa to installasjonar som har problematikken med migrasjon i vesten som utgangspunkt. Med ei visuell framstilling av store mengder innhenta informasjon, presenterar han oss for to motpolar i debatten om migrasjon. Arbeida tek opp offisielle standpunkt og politikk, side om side med haldningar og handlingar i opinionen. Eit verk beskriv kritisk haldning til…

November 9 @08:00 - December 31 @17:00 CET Exhibition

Sam Winston – THAT`S NOT HOW I IMAGINED IT teikning / installasjon

Den britiske kunstnaren Sam Winston (1978) arbeider i skjæringspunktet mellom litteratur og biletkunst. Praksisen hans er sterkt knytt til språk, både som middel for kommunikasjon og som visuell form. Dei siste åra har Winston utforska mørket som arbeidsmetode og konseptuell ramme. I utstillinga vil han vise fleire arbeid der utgangspunktet har vore lengre opphald i totalt mørke. Arbeida står som ei motvekt til den digitale kulturen og til visuell overstimulering. Dei byr på betraktningar om vårt forhold til tid. Winston…

November 11, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

INN I SKOGEN, UT I LYSET – August Cappelen og Lars Hertervig

Da Lars Hertervig i 1852 kom til Düsseldorf for å bli Hans Gudes privatelev, var August Cappelen allerede rammet av kreft. 8. juli 1852 døde han, bare 25 år gammel. Cappelen hadde vært i en rivende kunstnerisk utvikling bare et par måneder tidligere, og han var å regne blant de mest lovende kunstnere i Düsseldorf. Cappelen og Hertervig kjente ikke hverandre, men Hertervig har trolig latt seg inspirere av Cappelens kunst. Fellestrekkene hos de to kunstnerne er mange: Forvridde furutrær,…