Loading Events

Upcoming Events

Add new event

Events Search and Views Navigation

November 1, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

JONE KVIE – Her, her

Jone Kvie har viet sitt kunstnerskap til utforskningen av skulpturens muligheter og begrensninger. Han tar ofte utgangspunkt fenomener i samfunn og vitenskap som befinner seg i randsonene av vår fatteevne. Og gjennom skulpturens og materialenes egenskaper tilfører han nye lag av mening, nye mulighetsrom. I denne utstillingen har vi inkludert arbeider tilbake til starten av 2000-tallet. I denne tidlige perioden lagde han flere skulpturer som utforsket til dels ukjente naturfenomener. Med utgangspunkt i en interesse for universet og vår plass…

November 11, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

INN I SKOGEN, UT I LYSET – August Cappelen og Lars Hertervig

Da Lars Hertervig i 1852 kom til Düsseldorf for å bli Hans Gudes privatelev, var August Cappelen allerede rammet av kreft. 8. juli 1852 døde han, bare 25 år gammel. Cappelen hadde vært i en rivende kunstnerisk utvikling bare et par måneder tidligere, og han var å regne blant de mest lovende kunstnere i Düsseldorf. Cappelen og Hertervig kjente ikke hverandre, men Hertervig har trolig latt seg inspirere av Cappelens kunst. Fellestrekkene hos de to kunstnerne er mange: Forvridde furutrær,…

January 18 @14:00 - March 15 @17:00 CET Exhibition

Utstilling: FETT planTRYKK

Åse Anda, Ingebjørg Une Hagen, Cathrine Alice Liberg, Line Prip, Bjørn Ransve, Zdenka Rusova og Erik Solheim Grafikk Hå gamle prestegard har siden 2018 presentert en serie utstillinger med tema rundt de ulike grafiske teknikkene. FETT – planTRYKK er den tredje i serien og viser fram arbeider innen litografi og monotypi av sju norske kunstnere. Litografi (av gresk 'stein' og 'skrive') er en grafisk trykketeknikk, opprinnelig med stein som bunnmateriale, men senere også metallplater. Den litografiske teknikken bygger på prinsippet om…

January 18 @14:00 - March 22 @17:00 CET Exhibition

UTSTILLING: EN LINEÆR VANDRING MED GRØNN KOFFERT

Regien Cox Installasjon / objekt Regien Cox bruker ofte industrielle elementer som utganspunkt for sine prosjekter. Hun arbeider med objekter i ulike materialer og uttrykk. Hun har tidligere brukt både sementblandere og garasjeporter i sin trang til å utforske, finne ulike løsninger og jakte etter svar på livets mysterier. Objektene bearbeides til et slags selvportrett. Garasjeportene som er blitt omformet av kunstneren, kan oppfattes som en metafor for oss mennesker – der porten har en forside og bakside har vi mennesker…

February 9 @08:00 - March 22 @17:00 CET Exhibition

Taktile former. Eva Sæverud stiller ut gropfyrt keramikk

Utstillingen består av keramiske former som er brent med ved i brenngrop. Teknikken er modellering i grov leire og polering før brenning i elektrisk ovn til 1000 grader. Deretter blir formene pakket inn i kluter og papir med fargeoksyder inni og fyrt i brennegrop. Etter brenning blir formene vasket rene, tørket og polert på nytt. Dette gir en glatt overflate og publikum inviteres til å kjenne og ta på de utstilte objektene. Fargene kommer fram under brenningsprossessen og blir styrt…

February 20 @18:00 - March 1 @18:00 CET Exhibition

Exhibition “Where Shadow Chases Light”, Vanessa Rosalia Larsen

Exhibition "Where Shadow Chases Light", Vanessa Rosalia Larsen 20.02.20 - 01.03.20 "Where Shadow Chases Light" explores interaction as integral to the concept of reflection. For reflections to occur an interaction must take place. The concept of reflection is explored through medium, process and subject-matter. Between pencil and paint, drawing and screen printing, light and shadow, the exhibition seeks to visually and materially reflect on the role of interaction. Light and shadow have been used to inspire the patterns that have…

February 20 @19:30 - 20:30 CET Performance

RAS – MARITEA DÆHLIN – I WANT TO BE TRADITIONAL

Maritea Dæhlins soloforestilling I WANT TO BE TRADITIONAL utforsker ideer som flytende røtter, tilhørighet og identitet. Forestillingen søker å tøye grenser for hvordan “jeget” kan leses som et flytende vesen i kontinuerlig bevegelse i alle retninger, men som likevel kan bli følt, dømt, forstått, misforstått og elsket i alle dets spesifikke kontekster.

March 8 @14:00 - 17:00 CET Performance

Performance // L longed for it

I det nyeste verket av koreograf Therese Markhus og billedkunstner Ingrid Toogood, utforskes lengsel som kunstnerisk kraft. L longed for it tar plass i en lenger rekke samarbeidsprosjekter av Toogood og Markhus, der det tverrfaglige brukes som et utgangspunkt for refleksjoner rundt maleriet som medium. I Longed for it inviteres vi til å fundere over hvordan et verk ikke kun er begrenset til kunstfelt, medium eller flate. Slik vi får oppleve i performancen, kan verket like gjerne være øyeblikket eller…