Journal

NO
04/04/24 • Interview : CAS Editors

Amphibiome: Nytt verk for amfidromisk punkt

NO
04/04/24 • Interview : CAS Editors

Amphibiome: Nytt verk for amfidromisk punkt

Lørdag 6. april avdukes det permanente kunstverket Amphibiome av Studio ThinkingHand ved Jøssingfjord Vitenmuseum. Verket er del av prosjektet The Tide is Changing, som refererer til det unike amfidromiske punktet mellom Egersund og Sokndal: Et område i havet hvor det ikke er forskjell mellom høy- og lavvann. CAS har snakket med prosjektets kurator Ida Højgaard om prosessen bak verket og tidevann som kunstnerisk materiale.

CAS: Hva er bakgrunnen for det som skal skje nå på lørdag?

Ida Højgaard: Det er et prosjekt – The Tide is Changing – som vi begynte på i 2020, fordi Egersund kommune ville markere det unike tidevannsfenomenet som de har utenfor kysten. Her finner man det laveste tidevannet på hele jorden, det er kun rundt syv cm forskjell på flo og fjære. I 2021 hadde vi en skissekonkurranse hvor tre kunstnere ble invitert til å levere forslag på hvordan dette kunne markeres, der danske Studio ThinkingHand vant konkurransen.

CAS: Hva var det som engasjerte ved akkurat deres forslag?

IH: For det første var deres forslag ganske fleskibelt i forhold til at det skulle inngå i et byggeprosjekt, så det var den prakstiske delen av det. Samtidig var det researchbasert, kunstnerne ønsket å være involverte i prosessen. De har vært masse i regionen i forbindelse med verket, og prosessen har blitt en like viktig del av verket som skulpturen selv.

CAS: For verket består av materiale fra det amfidromiske punktet, er det sånn?

IH: Ja, Studio ThinkingHand hadde først en researchfase hvor de arbeidet med to marinebiologer og en dykker ved navn Erling Svendsen. Svendsen er også en av verdens beste undervannsfotografer! I denne fasen senket de ned forskjellige typer testmateriale på havbunnen på diverse lokasjoner rundt tidevannspunktet, for å se hvilke materialer som kunne gi grobunn og tilby et habitat for liv. Det var også en mulighet for marinebiologene til å ta prøver av martimt liv der som de ikke hadde fått tatt utenom dette prosjektet. På bakgrunn av denne researchfasen bestemte de seg for én lokasjon, hvor de senket ned mange forskjellige fliser, som til sammen skal utgjøre fem skulpturelle deler. Tre av disse delene settes opp nå på lørdag ved Jøssingfjord Vitenmuseum, og to deler skal settes opp i Egersund i 2025.

CAS: Hvor nøyaktig ligger det amfidromiske punktet?

IH: Ja, det er akkurat det – de to lokasjonene for kunstverkene markerer ytterpunktene for radiusen som tidevannspunktet ligger og flyter mellom. Det er i havet utenfor Egersund og Sokndal kommune. Det er derfor begge kommunene nå er involverte i prosjektet.

CAS: Studio ThinkingHand har beskrevet at prosjektet deres skal gi “the space over to other species”. Er det noe der, at fraværet av tidevann er spesielt fruktbart som kunstnerisk materiale?

IH: Ja, dette var sentralt i oppgaven i konkurransefasen, at kunstnerne skulle bruke tidevannspunktet som kunstnerisk materiale. Studio ThinkingHand løste dette veldig bra. Men det har vært en ganske nervepirrende prosess, for det var jo ingen garanti for at det ville være vekst på materialene som ble senket ned i disse områdene. Ville det fungere? Vi var jo avhengige av at naturen ville dukke opp! Hvis den ikke hadde gjort det ville det jo også vært et resultat, men litt kjedeligere, rent estetisk. Uansett et interessant eksperiment. Men når det kom til stykket viste det seg at det var mye liv på havbunnen.

 

Dette var en av de tingene kunstnerne hadde lyst til å belyse, for det har vært mye gruvedrift i området, og mye dumping av avfallsmateriale i havet gjennom tidene. Så det er ganske store områder på den kyststripen som har vært ansett som dødt. Fra kunstnerne sin side har det derfor også vært et poeng å vise at det er liv, og å vise det livet, å tenke på det, og å verne om det. Anerkjenne det livet. Det er det de ønsker med Amphibiome.

CAS: Hva er neste fase i The Tide is Changing?

IH: Nå er det jo åpning på lørdag hvor første del av kunstverket blir avduket. Så venter vi egentlig bare på at Egersund kommune skal komme langt nok i deres havneutviklingsprosjekt til at vi kan installere andre del. Det slippes også en film om Amphibiome på lørdag, en dokumentar fra det danske I DO ART Agency, som også har kunstmagasinet idoart.dk.

 

I 2022 hadde vi ellers et residency for to kunstnere på Velferden – Sokndals scene for samtidskunst, som resulterte i filmen Moving Mountain. Denne ble laget av kunstnerne Nanna Elvin Hansen og Ase Brunbrog Lie, som var der på residency samtidig. De kjente ikke hverandre fra før, men bestemte seg for å lage filmen sammen. Moving Mountain viser vi også under avdukningen på lørdag.


Ida Højgaard Thjømøe (NO/DK, b. 1991) is an independent curator based in Copenhagen. She is part of the curatorial duo Koffi & Højgaard and the founder of the curatorial advisory HAC – Højgaard Art Consulting. Ida has specialised in working with art in public space through her recent position at KORO – Public Art Norway and as an art consultant for The Danish Arts Foundation and KØS Museum of Art in Public Spaces in Denmark. Recent curatorial projects include the large-scale art programme The Tide is Changing, the exhibition Blue(s) XXL at Nikolaj Kunsthal and the Art and Science Pavillion at Roskilde Festival 2022.