• Featured Texts

 • CAS Instagram

  Details

  Start:
  Jun 17, 2016 - 18:00
  End:
  Nov 6, 2016 - 16:00
  Website:
  http://www.museumstavanger.no/museene/stavanger-kunstmuseum/?ctl=Details&did=0&mid=10205

  Venue

  Stavanger Kunstmuseum
  Henrik Ibsens gate 55
  Stavanger, Norway
  (Torvmyr)0362
  Moving White Flower, 2015/2016 Takk til / Courtesy Christine König Galerie Foto / Photo: Gunter Lepkowski   Velkommen til utstillingsåpning på Stavanger kunstmuseum. Fredag 17. juni kl 18 Utstillingen åpnes av Hilde Lunde, daglig leder for Tegnerforbundet. Per Dybvig er en utforskende kunstner med en imponerende produktivitet. Med en karakteristisk strek har han illustrert både for Rogalands avis, Stavanger Aftenblad og en rekke barnebøker av forfattere som blant annet Jo Nesbø, Trond Brænne og Bjørn Rørvik. Etter hvert trakk han streken ut fra avisene og bøkene, og inn på gallerier og museer, men de forunderlige dyrene og interessen for medias nyhetsfremstilling figurerte fortsatt i arbeidene hans. Det flyktige øyeblikket står ofte i fokus og fanges av hurtige tegninger i notatblokker. Øyeblikk fra forelesninger, ukjente mennesker på gaten og cafeer, løsrevne bilder fra TV og aviser, bruddstykker fra nyhetssendinger på radio og samtaler overhørt idet noen gikk forbi. I tillegg til disse bitene fra medias virkelighetsfremstilling, som blir smått absurde når de løsrives fra sin opprinnelige kontekst, skaper Dybvig i aller høyeste grad et fantasiunivers. Et sted hvor rollene gjerne er snudd på hodet, hvor dyr røyker, går på to bein og jakter på en menneskelig jeger. Hvor bevere har reinsdyrhorn og kaniner skyter med gevær. I deler av sin seneste produksjon går han gjerne inn i naturen, graver seg ned i materien og b…read more.

  Details

  Start:
  Aug 11, 2016 - 18:00
  End:
  Oct 1, 2016 - 16:00
  Website:
  http://www.article.no

  Venue

  Sølvberget Galleri
  Sølvberg gt. 2
  Stavanger,
  Article 2016_no
  11. august - 02. oktober presenterer i/o/lab Article biennalen med utstillingen: Det nye Eden Sølvberget galleri, StavangerArticle-biennalen 2016 vil med utstillingen Det nye Eden utforske vår avanserte kunnskap om å manipulere liv, og hvor vi kan være på vei med dette. Hva gjør vi med denne kunnskapen? Og hva gjør den med oss? Hvordan innvirker de nye bioteknologiene på samfunnet? Med kunstnere: Eva Bakkeslett (NO) / Joe Davis (US) / Jalila Essaïdi (DE) / Gints Gabrans (LV) / George Gessert (US) / Margherita Pevere (DE). Utstillingen vil by på kunst med avansert bruk av bioteknologi, deltakende planteforedling, videreføring av ur-norske tradisjoner og mulighet for å bevare dine hemmeligheter for all evighet. Velkommen til utstillingsåpning torsdag 11. august kl. 18.00. --------------------------------------------------------------------------- 11 August - 02 October i/o/lab is presenting Article biennial with the exhibition: New Eden Sølvberget galleri, Stavanger Article Biennial 2016 exhibition New Eden explore our advanced knowledge of manipulating life, and where we might be heading with this. What do we do with this knowledge? And what does it do us? What are the implications of the new biotechnology on society? The artists: Eva Bakkeslett (NO) / Joe Davis (US) / Jalila Essaïdi (DE) / Gints Gabrans (LV) / George Gessert (US) / Margherita Pevere (DE). The art exhibition will feature art with advanced use of biotechnology, participa…read more.

  Details

  Start:
  Aug 26, 2016 - 18:00
  End:
  Oct 9, 2016 - 16:00
  Website:
  https://kunsthallstavanger.no/en/exhibitions/den-eneste-veien-er-frem

  Venue

  Kunsthall Stavanger
  Madlaveien 33
  Stavanger, Norway
  Website:
  http://kunsthallstavanger.no/nb/
  I vår tid står etablerte prinsipper og etiske retningslinjer på spill i et Europa preget av fremmedfrykt, økonomiske endringer og klimautfordringer. Når tiden er inne for å reagere blir historisk vedtatte menneskerettigheter kun tomme ord. Frykten overskygger fornuften som igjen resulterer i stengte grenser og utvisninger. Homofobi og kvinneundertrykkelse blir ofte brukt som rettferdiggjøring av slike politiske handlinger, uten at det reflekteres over de personlige standpunktene til de som fremmer retorikken.   The Only Way is Up In our current era, established principles and ethical codes are at risk as Europe faces increasing challenges from xenophobia, economic shifts and environmental changes. When the time comes to take action, historic human rights agreements are revealed as mere empty words. Fear has come to overshadow reason, resulting in closed borders and deportations. Homophobia and the oppression of women are often used as justifications for such political actions, without the close questioning of the personal stances of the promoters of such rhetoric.…read more.