• Featured Texts

 • CAS Instagram

  Details

  Start:
  Mar 30, 2017 - 18:00
  End:
  Aug 13, 2017 - 16:00
  Website:
  https://kunsthallstavanger.no/en/exhibitions/kiki-kogelnik

  Venue

  Kunsthall Stavanger
  Madlaveien 33
  Stavanger,
  Kunsthall Stavanger is proud to present Inner Life, an exhibition of works by the Austrian artist Kiki Kogelnik. The exhibition focuses on a particularly prolific period in Kogelnik’s life, during the 1960s and 1970s, when she was working alongside Pop artists such as Andy Warhol, Roy Lichtenstein, and Claes Oldenburg in New York. Kogelnik, well known for her distinctive style, bright color palette, and close relationship to second-wave feminism, employed a variety of media in her investigations into politics, social critique, the space age, and the human body. Her practice resonates with current gender and body politics, technological and cyborgian investigations and concerns. Her works continue to be as relevant today as when they were first created. The exhibition, which includes several works that have not been on view since the 1960s, emphasizes Kogelnik’s explorations in technology and newly available materials, and her concerns regarding the containment and objectification of women’s bodies. At the center of the exhibition are several sculptural works, most notably 7th Avenue People (1986), Four Groups of People (ca. 1986), and Mono (ca. 1970). Tracing the bodies of friends and family, Kogelnik utilized their measurements to produce flat but colorful vinyl bodies hung on clothing racks, effectively commenting on the commodification of the body. Inspired by the racks of clothing being rolled down the street outside her studio in Manhattan’s fashion dis…read more.
  POWER TO THE BEES Ei utstilling om Kunst, natur, kultur og samfunn Biene sitt liv og produksjon av honning har fascinert menneska gjennom historia. Også kunstnare har latt seg inspirere av estetikken og funksjonaliteten i bikubane, og symbolikk og myter knyta til honning. Dette er utgangspunktet for satsinga for sommarutstillinga på Hå gamle prestegard i 2017 med det internasjonale utstillingsprosjektet POWER TO THE BEES som handlar om bier, natur, kunst og samfunn. Med utstillina ynskjer galleriet å gje publikum ei oppleving og ny innsikt om ein aktuell samfunnsproblematikk gjennom kunstnarens blikk. Seks kunstnarar er invitert til å delta i utstillingsprosjektet. Dette er kunstnarar som på kvar sin måte arbeider med bier, honning og voks. Kunstnarane er Sabino Guisu (MX), Ren Ri (Kina), Louis Maisai (US) Stanislaw Brach (PL), Ann Kristine Aanonsen (NO) og Sidsel Hanum (NO). Det blir og vist ein dokumentar om Terence Koh (USA), Saman med samarbeidspartnarar viser og galleriet ein miljørelatert og kulturhistorisk del i utstillinga som tek opp og underbyggjer tema kunstnarane arbeider med. Utstillinga står til og med den 27. august. Utstillinga er støtta av Norsk Kulturråd og Fylkesmannen i Rogaland…read more.
  Hå gamle prestegard markerer Arvid Pettersens femtiårs jubileum som profesjonell billedkunstner _________ En retrospektiv mønstring kan både være attraktiv og skremmende for kunstneren. Spennende og stimulerende i den forstand at du får prøvd de «indre» sammenhengene mellom verk fra ulike perioder og formutrykk. De kunstnerisk grunnleggende behov har for meg alltid i første hånd handlet om problemløsning i forhold til maleriske kjerneverdier som koloritt og farge , rom og temperatur , komposisjon og bevegelse etc. Selv om jeg ser at illustrative narrative elementer tidvis og gjerne i et figurativt formspråk muligens har gjort mine bilder tolkbare på flere nivåer , så har hovedmotivet mitt alltid vært å formulere et bilde hvor harmonisering/disonansiering av maleriske virkemidler analogt utført, er den grunnleggende plattformen for « en til en kommunikasjon mellom kunstner og i et entall betegnet publikum». Det klassiske problemområdet med figurasjon i motsetning til en abstrakt/nonfigurativ utrykksform har jeg alltid hatt et fritt forhold til i den forstand at jeg aldri har sett eller hengt meg opp i pseudoprinsippielle forskjeller. Det handler mye om størrelser og proporsjoner og i hvilken skala du velger å utforske det som i øyeblikket er den kunstneriske utfordringen. Dette gjelder også det rom av frihet du til enhver tid må tillate deg selv for å komme videre! Utfordringen ved utstillingen på Hå Gamle Prestegård er at relativt få verk …read more.