Journal

EN
03/07/24 • Journal : CAS Editors

Letter from the Editors

EN
03/07/24 • Journal : CAS Editors

Letter from the Editors

Art writing in turbulent times

 

Dear CAS readers, dear friends,

As we embark on the summer holiday and Stavanger’s predictable 15-degree July days, it’s time to reflect on the spring we’ve left behind and the fall that lies ahead of us.

Like many of you, we grapple with grave questions of late. How do we write about art in a time of oppression, epistemicide [1] and the rise of the far right? What purpose does intellectualizing serve in the face of genocide? How do we critique extractivism from the oil-drenched streets of Norway? As we move into the autumn season, we will challenge ourselves to take clearer stances on these questions, looking at their nuances from CAS’ own political cartography. We acknowledge that an active position is required, and will address this through both content and format as we update our digital platform this fall [2]. We welcome this step forward, and anticipate bringing current formats and positions to our readers.

Last year’s CAS Resident in Art Writing Natasha Marie Llorens contributed two texts this spring that address some of the questions we ask ourselves: the first, a deep dive into the impossibility of language in times of crisis, and the second, a interrogatory analysis of the possibility of decolonization in the cultural sphere. Through a collaboration with the NEB-STAR project, we also hosted writer, artist and interior architect Maike Statz for her residency in Stavanger. Statz’ essay on unruly and (dis)functional bodies is a thought-provoking piece on inclusivity, and the text served as the basis for a workshop she hosted during the residency.

Choosing between a rich selection of international and local exhibitions this spring, we published reviews from the turmoiled Venice Biennale, and from the site-specific exhibition G – sannig tvil by Bryne kunstforening. Other current events from our region were also covered, such as the launch of a new permanent artwork at Jøssingfjord Vitenmuseum, as well as interviews with the new director at Rogaland Kunstsenter, Valentina Martinez Mariscal, and others. If you’re scouting for more summer reads, the past months brought several long-form pieces, from interviews with artists Peter Morin and Synnøve Persen in our Art & Responsibility series to, most recently, an extensive conversation with artist Andreas Siqueland.

The first half of 2024 also brought structural changes to CAS. Director and Editor Astrid Helen Windingstad took a temporary sabbatical, leaving the chair to former CAS writer Sofie B. Ringstad. In addition, we were joined by our new board leader Line Noer, who brings her valuable editorial and journalistic experience to CAS. Welcome!

We’re back with new texts in early August. Until then, enjoy summer, read when you can – and stay valiant against oppression.

 

In appreciation,

Sofie B. Ringstad & Heather Jones

CAS Editors

 


Å skrive om kunst i turbulente tider

 

Kjære CAS-lesere, kjære venner,

Når vi nå tar fatt på sommerferien i Stavangers forutsigbare 15-graders julidager, er det på tide å reflektere over våren vi har lagt bak oss – og høsten som ligger foran oss.

I likhet med mange av dere, baler vi med alvorlige spørsmål i det siste. Hvordan skal vi skrive om kunst i en tid med undertrykkelse, epistemicid [1] og fremveksten av ytre høyre? Hvilken hensikt tjener intellektualisering i møte med folkemord? Hvordan kritiserer vi ekstraktivisme fra de oljeglatte gatene i Norge? Med høsten i emning vil vi utfordre oss selv til å ta klarere standpunkter i disse spørsmålene. Vi erkjenner at verdensbildet krever en aktiv posisjonering, og vi vil ta dette gjennom både innhold og format, etter hvert som vi oppdaterer vår digitale plattform denne høsten [2]. Vi ønsker endringer velkommen, og gleder oss til å levere relevante format til dere, våre lesere.

Fjorårets CAS Resident in Art Writing Natasha Marie Llorens bidro denne våren med to tekster som tar opp tråden på noen av spørsmålene vi stiller oss selv: den første er et dypdykk i språkets umulighet i krisetider, og den andre er en analyse av avkoloniseringen mulighetsrom i kulturlivet. I samarbeid med NEB-STAR-prosjektet var vi også vertskap for forfatter, kunstner og interiørarkitekt Maike Statz, som hadde residensopphold i Stavanger. Statzs skrev et tankevekkende essay om uregjerlige og (dys)funksjonelle kropper, og teksten fungerte som grunnlag for en workshop hun var ledet for under oppholdet.

Blant et rikt utvalg internasjonale og lokale utstillinger denne våren valgte vi å publisere anmeldelser fra den trøblete Veneziabiennalen, samt fra den stedsspesifikke utstillingen G – sannig tvil av Bryne kunstforening. Andre aktuelle hendelser fra regionen ble også dekket, som lansering av et nytt permanent kunstverk ved Jøssingfjord Vitenmuseum, samt intervjuer med ny direktør ved Rogaland Kunstsenter, Valentina Martinez Mariscal med flere. Hvis du leter etter mer å lese i sommer, har vi de siste månedene publisert flere lengre tekster: Blant annet intervjuer med kunstnerne Peter Morin og Synnøve Persen i vår Kunst og ansvar-serie og, sist men ikke minst, en omfattende samtale med kunstneren Andreas Siqueland.

Første halvdel av 2024 kom også med noen strukturelle endringer i CAS. Direktør og redaktør Astrid Helen Windingstad tok et midlertidig sabbatsår og overlot lederen til tidligere CAS-skribent Sofie B. Ringstad. I tillegg fikk vi følge av vår nye styreleder Line Noer, som bringer sin verdifulle redaksjonelle og journalistiske erfaring til CAS. Velkommen!

Vi er tilbake med nye tekster i begynnelsen av august. Inntil da, nyt sommeren, les når du kan – og så opp mot undertrykkelse.

 

I takknemlighet,

Sofie B. Ringstad & Heather Jones

Redaktører

 

 


[1] ‘Epistemicide refers to the killing of knowledge systems.’ / Epistemisid referer til utryddelsen av kunnskap og/eller epistemologiske system. (Source / Kilde: Hall, B.L. and Tandon, R. (2017) ‘Decolonization of knowledge, epistemicide, participatory research and higher education’. Research for All, 1 (1), 6–19. DOI 10.18546/RFA.01.1.02.)

[2] Upcoming website redesign made possible with generous support from Kulturrådet and Bildende Kunstneres Hjelpefond. Thank you! / Kommende redesign av vår nettside er muliggjort med generøs støtte fra Kulturrådet og Bildende Kunstneres Hjelpefond. Takk!