Journal

NO
EN
17/12/20 • Journal : CAS Editors

CAS Wishes You Happy Holidays!

NO
EN
17/12/20 • Journal : CAS Editors

CAS Wishes You Happy Holidays!

Bla nedover for norsk

 

We wish you all a wonderful holiday season!

This year has been full of adversity as well as stories of recovery and redemption, and we face the new year with hope and optimism.

2020 has been a productive year for CAS, despite disruptions to our residencies and local programming. We’re proud to have collaborated with more writers and published more articles than ever before, and have strengthened our commitment to supporting artists and writers in every way possible. Below, we’ve gathered some of our favorite articles that reflect in their own ways the challenges and resilience of the art world throughout the last year.

We have also grown our staff, and are thrilled to welcome Maiken Winum as a new addition to our CAS editorial team!

We are grateful to all of you who read our articles, contribute to our Arts Calendar and continue to support CAS. Most importantly, we want to thank our writers for their poignant, relevant, innovative, challenging and personal contributions to our local arts discourse. You make our work possible.

 

Holiday Reading

We would like to encourage everyone to support their local artists! Read CAS Editor Heather Jones’ thoughts on buying and selling art in Collecting Art in a Time of Global Crisis.

For those located in Stavanger, a visit to the exhibition From the Balcony at Stavanger Kunstmuseum will provide an insight into some of the region’s many artworks. We recommend reading a full review of the exhibition in a good selection from the region by Maiken Winum.

Artist, organizer and writer Juliana Foronda’s we meet at the edges is a poetic and subtle free-form text that takes common tables as a point of investigation – their structure, ubiquity, and their increasing importance as sites/locations for gatherings, work, and meetings.

Art historian, curator and writer Espen Johansen writes about art in the public space in the text In Search of the Immaterial Monument. He discusses issues affecting timeliness and monuments, and points to the importance of the examining the power structures at play in the commissioning process.

Our 2020 Research Focus has revolved around sound, and we have commissioned texts that investigate the concept from different perspectives. Stine Janvin’s performative text The performance starts here invites the reader to perform a physical exercise around sound. The text later formed the basis for the performance Always With You, commissioned by the Munch Museum, which was her contribution to Performa NYC’s Telethon and its 15th anniversary.

 

Welcome Maiken Winum

It is with great pleasure that we welcome Maiken Winum as an Editor at CAS! She has worked as a curator, cultural advisor and art critic for over 10 years. Winum holds an MA in Aesthetic Theory from the University of Stavanger, and has completed a post-Masters course in architecture at The Royal Academy – Design, Architecture, and Conservation in Denmark. In addition to her role at CAS, she is currently engaged in architectural projects, art writing, and the project Kunsthall Stavanger 2025. We look forward to working with her to further develop CAS in the years to come.

CAS Arts Calendar

We’re happy to report that more people have used the Arts Calendar in 2020 than ever before! The calendar is a great tool for keeping up to date on art events and opportunities in Stavanger – and as always, remember to add your event! It’s easy – click HERE to add your events to our calendar.


Vi vil ønske dere alle en riktig fin ferie og høytid!

Når det foregående året har vært ekstra utfordrende, går vi det nye i møte med håp og optimisme.

2020 vært et produktivt år for CAS, til tross for at vi har måttet endre planene for våre Residency in Art Writing og Local Research Grant. Vi er stolte over å ha samarbeidet med flere skribenter og publisert flere tekster enn noen gang tidligere, og vi har styrket vårt engasjement omkring å støtte kunstnere og skribenter på alle mulige måter. Nedenfor har vi samlet noen av favorittartiklene våre som på hver sin måte gjenspeiler kunstverdenens utfordringer og motstandskraft det siste året.

I tillegg har vi utvidet staben vår og gleder oss over å ønske Maiken Winum velkommen som nytt tilskudd til CAS redaktør-team!

Takk til alle dere som leser artiklene våre, bidrar til kunstkalenderen og på andre måter støtter opp om CAS. Takk, ikke minst, til skribentene våre for skarpe, relevante, nytenkende, utfordrende og personlige tekster. Dere gjør arbeidet vårt mulig.

 

Ferielesning

Vi vil gjerne oppfordre alle som går med tanker om å investere i et kunstverk til å støtte sine lokale kunstnere. Les CAS redaktør Heather Jones tanker om kjøp og salg av kunst i teksten Collecting Art in a Time of Global Crisis.

For dem som er lokalisert i Stavanger vil et besøk i utstillingen Fra Balkongen på Stavanger kunstmuseum gi et innblikk i noen av regionens mange kunstnerskap. I Et godt utvalg fra regionen har Maiken Winum anmeldt utstillingen.

Juliana Forondas we meet at the edges er en poetisk og underfundig fri form-tekst om bord og kunstnerens tanker og frie assosiasjoner omkring møbelet. Vi opplever teksten som et treffende bilde på denne litt saktere og innadskuende tiden.

Kunsthistoriker, kurator og skribent Espen Johansen skriver om kunst i det offentlige rom i teksten In Search of the Immaterial Monument. Han diskuterer spørsmål som berører tidsmessighet og monumenter, og peker på betydningen av maktstrukturene som er i spill når et monument blir bestilt, valgt og produsert.

Lydkunst har vært fokus for vår temaserie i år og vi har publisert tekster som omhandler lydkunst og lytting fra ulike perspektiv. Stine Janvins performative tekst The performance starts here inviterer leseren til å utføre en kroppslig øvelse omkring lyd. Teksten har senere dannet utgangspunkt for performancen Always With You, på bestilling fra Munchmuseet, som var hennes bidrag til Performa NYC’s Telethon og 15-års jubileum.

 

Velkommen Maiken Winum

Det er med stor glede vi ønsker Maiken Winum velkommen som redaktør i CAS fra 2021. Winum har vært en av våre faste skribenter gjennom mange år.

Maiken Winum er en frilanser som arbeider på kunst- og arkitekturfeltet. Hun har studert kulturformidling ved Universitetet i Bergen og kunst og kulturvitenskap ved Universitetet i Stavanger og har en mastergrad med spesialisering i estetisk teori. Winum har i tillegg studert arkitektur ved Det Kongelige Akademi – Design, Arkitektur, konservering. Winum har bred erfaring fra kunstfeltet og har blant annet arbeidet som kurator, kulturrådgiver og kunstkritiker. For tiden skriver hun om kunst, arbeider hun med arkitekturprosjekter og prosjektet Kunsthall Stavanger 2025. Vi ser frem til å arbeide med henne for å utvikle CAS videre i årene som kommer.

CAS kunstkalender

Mange har benyttet seg av den oppdaterte kunstkalenderen i år. Det er vi veldig glade for. Kunstkalenderen er et godt verktøy for å holde deg oppdatert på kunstscenen i Stavanger – og som alltid, husk å legge til ditt event! Det er enkelt – klikk HER for å legge til arrangementene dine i kalenderen vår.