Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Maija Savolainen “Temple”

February 17, 2017 @18:00 - February 19, 2017 @16:00 CET Exhibition, Opening

About

(Scroll down for English)

Utstillingsperiode: 17.–19.02.2017
Vernissage: Fredag, 17.02.2017, 18:00
Åpent: Lørdag–Søndag 12:00–16:00

Det sies at fotografi kan stoppe tiden. Lukkeren på kameraet skjærer ut øyeblikk av tiden som er eksponert for lys, som så kan festes på lyssensitivt materiale i et mørkerom. Tiden materialiseres på fotopapir, som så i etterkant kan studeres. Tilsynelatende kan man se et landskap, en person eller et objekt, men det bildet egentlig handler om, er en hendelse – et øyeblikk i tiden – når lyset gjør noe synlig.

I mayakosmologi ble tiden likestilt med livet selv, som opphavet til alt. Mayaene dannet seg begrep om tid og rom gjennom å observere bevegelsene til himmellegemer. Arkitektoniske strukturer, slik som monumentale pyramide-lignende templer ble sett på som viktige instrumenter for observasjon. På en lignende måte bruker Savolainen arkitekturen til Studio17 for å spore lysets bevegelser.

Hvite ark og tynne tråder er plassert for å markere posisjonen, fargen og intensiteten av lys. De hvite arkene blir fylt av naturlig lys og farges av det, samtidig som trådene avgrenser områder av lys og skygge. Lyset blir på den måten isolert fra omgivelsene, som en kameralukker som deler opp øyeblikk, og får på den måten en materiell form. Det som vanligvis er usynlig og transparent blir håndgripelig.

Som i et essay kombinerer Savolainen tilnærminger i utstillingen, både til lys og fotografering. Utstillingen som består av fotografier og en stedsspesifikk installasjon, skaper en fortelling med avstikkere som tar sikte på å utfordre et perspektiv som typisk er forbundet med fotografering.

Maija Savolainen (f. 1980 i Turku, Finland) er billedkunstner som jobber med fotografi og installasjon. Hun gikk ut med en master i fotografi på Aalto University i 2014. Arbeidene hennes har vært mye utstilt, senest i SIC galleri, Helsinki; Photographic Gallery Hippolyte, Helsinki; Fotografia Europea Festival, Reggio Emilio, Italia; L’institutt finlandais i Paris; Galleri Fagerstedt, Stockholm; Alte Markthalle, Basel; Uppsala Konstmuseum; Mänttä Art Festival, og Finlands fotografiska museum, Helsingfors. Fotoboken “When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement” vant Nordic Dummy Award i 2013 og ble publisert av Kehrer Verlag året etter. Savolainen ble i 2014 nominert til Fotofinlandia-prisen. Hun er en av grunnleggerne til kollektivet Maanantai.

 

——————————————————

Duration of the exhibition: 17.–19.02.2017
Opening: Friday, 17.02.2017, 18:00
Opening hours: Saturday–Sunday, 12:00–16:00

It is said that photography can stop time. The motion of the camera shutter slices moments in time exposed by light, which can be fixed on a light-sensitive material in a darkroom. As such, time is made to materialise on a photographic paper, from where it can later be examined in detail. What is seen in a photograph may at first sight appear as a landscape, person, or object, but what the picture is ultimately about is an event – a moment in time, at which light makes something visible.

In ancient Mayan cosmology, time was equated to life itself and the beginning of everything. Mayans conceptualised time and space by observing the movement of celestial bodies. In relation to this, architectural structures, such as monumental pyramid-shaped temples, were regarded as important observational instruments. In a similar manner Savolainen deploys the architecture of the gallery space of Studio17 in order to trace the movement of light.

Sheets of white paper and thin threads are laid out to mark the position, colour, and intensity of light. The empty papers fill with natural light and are coloured by it, while the threads roughly demarcate areas of light and shadow. They isolate light from their surroundings – like a camera shutter that sequences moments in time – and make it acquire a material form; for a brief moment that which is usually invisible and translucent becomes tangible.

The exhibition combines approaches to light and photography in an essay-like fashion. It is composed of photographs and site-specific installation. Together these elements create a digressive narrative that aims to challenging the singular perspective typically associated with photography.

Maija Savolainen (b. 1980 in Turku, Finland) is a visual artist working with photography and installation. She gained her Master of Arts in Photography from Aalto University in 2014. Her works have been widely exhibited, most recently in SIC gallery, Helsinki; Photographic Gallery Hippolyte, Helsinki; Fotografia Europea Festival, Reggio Emilio, Italy; L’institute Finlandais in Paris; Galleri Fagerstedt, Stockholm; Alte Markthalle, Basel; Uppsala Konstmuseum; Mänttä Art Festival, and The Finnish Museum of Photography, Helsinki. Her photobook, titled “When the Sense of Belonging is Bound to a System of Movement”, won the Nordic Dummy Award in 2013 and was published by Kehrer Verlag the following year. In 2014 Savolainen was nominated for Fotofinlandia prize. Savolainen is a founding member of the Maanantai-collective.

 

Photo: Maija Savolainen, “Unwritten”, 2016, diptych, pigment print, variable size

Details

Start:
February 17, 2017 @18:00
End:
February 19, 2017 @16:00
Event Categories:
,

Venue:

Studio17
Nytorget 17
Stavanger,