Loading Events

Upcoming Events

Add new event

Events Search and Views Navigation

November 1, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

JONE KVIE – Her, her

Jone Kvie har viet sitt kunstnerskap til utforskningen av skulpturens muligheter og begrensninger. Han tar ofte utgangspunkt fenomener i samfunn og vitenskap som befinner seg i randsonene av vår fatteevne. Og gjennom skulpturens og materialenes egenskaper tilfører han nye lag av mening, nye mulighetsrom. I denne utstillingen har vi inkludert arbeider tilbake til starten av 2000-tallet. I denne tidlige perioden lagde han flere skulpturer som utforsket til dels ukjente naturfenomener. Med utgangspunkt i en interesse for universet og vår plass…

November 9 @08:00 - December 31 @17:00 CET Exhibition

Michael Takeo Magruder – ZERO TOLERANCE digital media / installasjon

Michael Takeo Magruder (1974) arbeider med nye medier. Prosjekta hans er basert på tverrfagleg forsking og er påverka av ny teknologi. På Hå gamle prestegard skal han visa to installasjonar som har problematikken med migrasjon i vesten som utgangspunkt. Med ei visuell framstilling av store mengder innhenta informasjon, presenterar han oss for to motpolar i debatten om migrasjon. Arbeida tek opp offisielle standpunkt og politikk, side om side med haldningar og handlingar i opinionen. Eit verk beskriv kritisk haldning til…

November 9 @08:00 - December 31 @17:00 CET Exhibition

Sam Winston – THAT`S NOT HOW I IMAGINED IT teikning / installasjon

Den britiske kunstnaren Sam Winston (1978) arbeider i skjæringspunktet mellom litteratur og biletkunst. Praksisen hans er sterkt knytt til språk, både som middel for kommunikasjon og som visuell form. Dei siste åra har Winston utforska mørket som arbeidsmetode og konseptuell ramme. I utstillinga vil han vise fleire arbeid der utgangspunktet har vore lengre opphald i totalt mørke. Arbeida står som ei motvekt til den digitale kulturen og til visuell overstimulering. Dei byr på betraktningar om vårt forhold til tid. Winston…

November 11, 2019 @08:00 - March 1, 2020 @17:00 CET Exhibition

INN I SKOGEN, UT I LYSET – August Cappelen og Lars Hertervig

Da Lars Hertervig i 1852 kom til Düsseldorf for å bli Hans Gudes privatelev, var August Cappelen allerede rammet av kreft. 8. juli 1852 døde han, bare 25 år gammel. Cappelen hadde vært i en rivende kunstnerisk utvikling bare et par måneder tidligere, og han var å regne blant de mest lovende kunstnere i Düsseldorf. Cappelen og Hertervig kjente ikke hverandre, men Hertervig har trolig latt seg inspirere av Cappelens kunst. Fellestrekkene hos de to kunstnerne er mange: Forvridde furutrær,…

November 21 @18:00 - December 15 @18:00 CET Exhibition

FØR OG NÅ (BEFORE AND NOW), Solo Exhibition Herborg Kverneland

It is a great honor to welcome Herborg Kverneland to have her solo exhibition in Studio K. "When Studio K was established right in the center of Kvernaland, I was delighted and impressed by young people who are investing in such an initiative. Exhibition space and studios for artistic practices under the same roof. About 1 year ago Kari Ann Lending, founder of Studio K, asked if I would like to have exhibition in her STUDIO K. When I turned…

November 24 @14:00 - December 28 @16:00 CET Exhibition

SYKLUS. En utstilling av Elly Prestegård

Elly Prestegård arbeider med papir i alle stadier, fra plantefibre flytende i vann, til trykk som rives opp og brukes i collage, eller brytes ned til papirmasse og omskapes til nye verk, som igjen blir trykket på. Ingen ting forsvinner, men alt er i endring. Det som kan bygges opp kan brytes ned – og omvendt. Naturens sykluser er bakteppet og inspirasjonskilden. Papiret er materialet, men også budskapet som reflekterer prosessen i naturen.

December 13 @18:00 - December 15 @18:00 CET Event, Opening

Nils Ekman, «Hard Birth»‎

(Se under for norsk) Opening: Friday, 13.12.2019, 18:00–20:00 Opening hours: Saturday–Sunday 12:00–16:00 Studio17 warmly welcomes you to Nils Ekman’s solo exhibition «Hard Birth». With this exhibition, Nils presents two sculptural pieces. 'Carromancy' (from Greek carro, 'waxen', and manteia, 'divination') is a water casting technique found as a tradition in various folk cultures in which wax is melted and then poured into cold water. As the hot wax meets the cold water, turbulence emerge which often give rise to dramatic shapes…