Journal

NO
EN
16/10/15 • Journal : CAS

Welcome to the new Contemporary Art Stavanger!

NO
EN
16/10/15 • Journal : CAS

Welcome to the new Contemporary Art Stavanger!

*** For English scroll down ***

Velkommen til nye Contemporary Art Stavanger (CAS)!

Contemporary Art Stavanger (CAS) startet opp i 2014 med et mål om å være en online plattform for formidling av de rike ressursene og det voksende visuelle kunstfeltet i Stavanger og omegn. Samarbeidsprosjektet ble initiert av direktør for Stavanger Kunsthall Hanne Mugaas, direktør for Rogaland Kunstsenter Geir Haraldseth og de uavhengige kuratorene Marte Danielsen Jølbo og Heather Jones. Siden opprettelsen har pilotprosjektet vokst og utviklet seg til å bli en viktig uavhengig plattform for å levere innhold og etablere en kritisk diskurs i regionen. Etter et fruktbart pilotår, følte vi oss klar til å stå på egne ben, og er nå glade for å ta skrittet videre som en egen, uavhengig organisasjon.

Etter en sommer med omorganisering, ny design og faglig arbeid er vi stolte over å kunne dele den nye online plattformen med dere! Vi er også meget glade for å introdusere kunsthistoriker og kritiker Astrid Helen Windingstad til redaksjonen, og Geir Egil Bergjord som ny styreleder.

Den nye visuelle profilen og nettstedet er gjentenkt og skapt av designteamet João Doria og Mats Lande. Det kan by på mer av kunstnertekster, essays og intervjuer som ble etterspurt i evalueringen av CAS-piloten. Fremover gleder vi oss til også å inkludere mer omfattende tekster som fremhever kuratorisk forskning og stemmer fra kreative utøvere i regionen. Når du utforsker det nye nettstedet kan du blant annet lese et essay om Frida Hansen og japanismen av Widar Halén, kunstnerteksten Vugg Båten av Marthe Ramm Fortun og se bilder fra hennes performance med Kasper Bosmans, samt lese intervjuer med Amanda Abi Khalil og Pedro Gomez-Egaña. CAS presenterer også profiler av regionens institusjoner og residensordninger, samt en mer inkluderende og navigerbar kalender for kunstarrangementer og tidsfrister i Stavanger og omegn. Denne inviterer vi alle til å bidra til for å skape en best mulig oversikt over hva som skjer.

Noen ting har ikke forandret seg: Vi opprettholder vår opprinnelige visjon om å være en online plattform for formidling, informasjon og kritisk diskurs vedrørende det visuelle kunstfeltet i Rogaland. Som en ny organisasjon vil vi fortsette å levere kvalitativt innhold gjennom forskningsbaserte tekster, essays, anmeldelser, intervjuer, profiler, sosiale medier og mer. CAS fungerer nå mer enn noensinne som et informasjonsknutepunkt som både tjener lokalsamfunnet og kobler Stavanger-regionen til et større globalt nettverk.

Takk igjen for din støtte, og VELKOMMEN til nye CAS!

 

***

Contemporary Art Stavanger (CAS) emerged in 2014 as an online platform dedicated to revealing the rich resources and growing visual arts culture in Stavanger, Norway. A collaborative endeavor initiated by Kunsthall Stavanger Director Hanne Mugaas, Rogaland Kunstsenter Director Geir Haraldseth, and independent curators Marte Danielson Jølbo and Heather Jones, the fledgling pilot project has grown and transformed to become an important independent platform providing critical discourse in relation to the region. After a fruitful year, we felt ready to stand on our own two feet, and are now excited to step forward as a truly independent organization.

After a summer of reorganization, redesign, and research, we are thrilled to share with you our new online platform! We are also excited to announce the addition of art historian and critic Astrid Helen Windingstad to the CAS editorial team, and Geir Egil Bergjord as the new President of the Board.

The new visual identity and website were reimagined by design team João Doria and Mats Lande, and feature more of the artist texts, essays, and interviews that you asked for. Moving forward, we are excited to feature more extensive texts highlighting curatorial research and voices of creative practitioners in the region. As you explore the new site, be sure to read the essay on Frida Hansen and Japonism by Widar Halén, artist text by Marthe Ramm Fortun and images from her performance with Kasper Bosmans, as well as interviews with Amanda Abi Khalil and Pedro Gomez-Egaña. Our new site also presents expanded profiles of regional Institutions and Residencies, and a more inclusive and navigable calendar of openings, lectures, performances and deadlines in the Stavanger region, to which we invite you to contribute!

However some things have not changed: We maintain our original vision as an online platform for the dissemination of information and critical discourse on the visual arts in relation to the Stavanger region. Stepping forward as a new organization, we will continue to provide compelling content through research-based texts, essays, reviews, interviews, profiles, social media and more. Now more than ever, CAS serves as an informational hub, simultaneously serving the local community while locating and connecting Stavanger to a larger global network.

Thank you again for your support, and WELCOME to the new CAS!