Journal

NO
EN
27/06/22 • Journal : CAS Editors

Summer Greetings!

NO
EN
27/06/22 • Journal : CAS Editors

Summer Greetings!

* Bla nedover for norsk

Summer Greetings!

 

We at Contemporary Art Stavanger wish all of our readers a wonderful summer holiday! We just returned from our annual summer workshop is Oslo where we ate too many dumplings, visited the opening of the new National Museum, and planned our upcoming fall program. As usual, we will be taking the month of July off to rest and refocus before an exciting autumn season. While we’re away, we encourage you to catch up on recent CAS articles!

Interviewing regional artists is one of our favorite activities. Earlier this year, we spoke with Stavanger-based artist Cory Arcangel about his recent takeover of Times Square, and Katharina Bjelland gave us an inside perspective on her recent solo exhibition in which she asks, “Is this art or can I throw it away?”

We strongly recommend art historian Svitlana Biedarieva’s essay Art Under Attack: Three Decades of Ukrainian Resistance, and Espen Johansen’s historical perspective problematizing public art as gifts. Though different in content, both texts exemplify intersections between art and social-political realities.

In our 2022 research series Fokus: Collections we look at museum collections from a variety of perspectives. Queer Use as Prelude to Dismantling the World by curator and writer Natasha Marie Llorens looks at artworks by Sondra Perry and Liv Bugge as a means of exploring collections from a queer perspective. In a separate interview, Stavanger Kunstmuseum Director Hanne Beate Ueland speaks about the history of the museum’s collection, its visions for the future, and its relationship to society as a whole.

This spring, we were finally able to invite guest writers back to Stavanger. Independent critic and Kunstårbok editor Susanne Christensen traveled to the city and contributed an insightful critique of the exhibition Experiences of Oil at Stavanger Kunstmuseum. Her review is part of our ongoing series on Art and Oil.

 

So whether you are on a long car trip, sitting by the sea, or eating ice cream in a hammock, bring CAS with you!

Thank you to all of our readers, contributors and supporters – you make what we do possible.

 

All our best to all of you,

   

CAS Editors Heather Jones and Astrid Helen Windingstad

 


 

Sommerhilsen fra CAS redaktørene!

 

Dette er en sommerhilsen til alle våre lesere! Vi har nettopp hatt vår årlige CAS-Workshop. Møte fant sted i Oslo denne gangen, hvor vi spiste altfor mange dumplings, besøkte det nye Nasjonalmuseet og planla vårt kommende høstprogram. Som vanlig tar vi juli måned fri for å rekalibrere før en spennende høstsesong, og ønsker i den forbindelse alle våre lesere en riktig god sommerferie. Vil du bruke sommeren til å ta igjen litt lesing? Her er noen av våre favoritt tekster som allerede er publisert på CAS:

Vi elsker å intervjue regionale kunstnere, og tidligere i år snakket vi med den Stavanger-baserte kunstneren Cory Arcangel om hans kunstprosjekt på Times Square i New York. Vi har også intervjuet Katharina Bjelland som ga oss et innsideperspektiv på sin nylige separatutstilling. Ett spørsmålet dukket opp i den forbindelsen: «Er dette kunst eller kan jeg kaste det?»

Vi anbefaler på det sterkeste kunsthistoriker Svitlana Biedarievas essay Art Under Attack: Three Decades of Ukrainian Resistance, og Espen Johansens tekst Gaven fra Amerika med et historiske perspektiv som problematiserer offentlig kunst som gaver. Selv om de er forskjellige i innhold, eksemplifiserer begge tekstene skjæringspunktet mellom kunst og sosialpolitiske realiteter.

I dette årets fokusserie, Fokus: Collections, ser vi på museumssamlinger fra en rekke perspektiver. I teksten Queer Use as Prelude to Dismantling the World av kurator og skribent Natasha Marie Llorens ser hun på kunstverk av Sondra Perry og Liv Bugge, og diskuterer samlinger fra et skeivt perspektiv. Stavanger Kunstmuseums direktør Hanne Beate Ueland forteller i et intervju om historien til museets samling, visjoner for fremtiden og samlingens forhold til samfunnet som helhet.

Denne våren kunne vi endelig invitere gjesteskribenter tilbake til Stavanger. Kritiker og Kunstårbok redaktør Susanne Christensen kom på besøk til oss og bidro med en innsiktsfull kritikk av utstillingen Experiences of Oil på Stavanger kunstmuseum. Hennes anmeldelse er en del av vår pågående serie om kunst og olje.

Så enten du er på en lang biltur, er ved sjøen eller spiser is, kan du lese tekster på CAS i sommer!

 

Takk til alle våre lesere, bidragsytere og støttespillere – dere gjør vårt arbeid mulig og meningsfult.

 

Alt godt fra CAS-redaktører,

Heather Jones og Astrid Helen Windingstad