Loading Events

« All Events

Trust me tomorrow- Verdensteatret (NO)

November 5 @20:00 - November 7 @22:30 CET Concert, Performance

About

NO
Trust me tomorrow går inn i erfaringer av blindhet fra både mangel på lys og for mye lys. Det
fremkaller muligheten for å tre inn i mørket som et rom for projeksjon, etterligning og begjær.
Det indre mørket i et kamera og det lyse krystallinske interiøret i øyet er begge steder for en
læringsprosess – styrt av den grunnleggende attraksjonen for å bringe bevegelser fram i lyset.
En flytende komposisjon som spenner fra det stille, elegante og introspektive til en forstyrret
og uklar tankegang. En foranderlig sekvens av tilstander som avslører en alternativ tid.

Trust me tomorrow er en sensorisk opplevelse der gjengivelse skjer mellom det faktiske
rommet og minnet. Det taler til evnen til og de mislykkede forsøk på å komme inn i
hverandres hoder. Så det taler til selvbevissthet, underbevissthet og andre bevisstheter. Et
forsøk på å finne rekkverket, en guide, noe å orientere seg etter i det famlende mørke. I en
verden som bretter seg tilbake inn i seg selv.

BIO
Verdensteatret består av performancekunstnere, billedkunstnere, musikere, software
utviklere og poeter som sammen har utviklet et intrikat audiovisuelt språk. Deres arbeide er
karakterisert av en dedikert langsiktig utvikling og en pågående eksperimentering innen
forskjellige medier som viser seg i romlige orkestrale verk. Forestillingene er bygget på
materiale samlet gjennom reiser som inkorporert i en større sammenheng forteller historier
om den menneskelige sjels skrøpelighet.
Deres arbeider presenteres bredt internasjonalt i ulike kontekster så som museer, musikk
festivaler og teatre. Verdensteatret er et Oslo-basert kunstnerkollektiv grunnlagt i 1986 av
Lisbeth J. Bodd og Asle Nilsen.

//

EN
Trust me tomorrow enters experiences of blindness from both lack of light and too much
light. It is evoking the possibility of entering darkness as a space for projection, imitation and
desire. The interior darkness of a camera and the bright crystalline interior of the eye are both
sites of a learning process – guided by the basic attraction to bring movements into light.
A floating composition ranging from the quiet, elegant and introspective to a disturbed and
fuzzy mindscape. An occurrence sequence staged in a calm room. Seeking to reveal an
alternative time.

Trust me tomorrow is a sensorial and diffracted experience where rendering is happening
between the actual space and memory. It speaks to the ability or failure to get into each
other’s heads. So it speaks to self-consciousness, subconsciousness and other
consciousnesses. Trying to find the railing, a guide, something to orientate by in the groping
darkness. In a world that is folding back into itself.

BIO
Verdensteatret consists of video and sound artists, painters and poets, and sculptors and
computer programmers who together have developed an intricate audiovisual style. Their
poetics is characterized by a dedicated long-term development, creating scenes of
sensuous activity and an ongoing experimentation within different media which result in
space related orchestral works. Combining aspects of concerts, theatrical performances,
and visual art installations, the company builds many of its large scale productions from raw
materials collected during journeys combined with stories of the fragile human soul.
Their works have been presented internationally in a number of art contexts and locations,
such as art museums, contemporary music festivals, and theaters.

CREDITS
Verdensteatret is an Oslo-based art collective founded in 1986 by Lisbeth J. Bodd and Asle
Nilsen.

Supported by: Arts Council Norway
Creative team: By and with (in alphabetical order): Ali Djabbary, Asle Nilsen, Espen Sommer Eide, Janne
Kruse, Laurent Ravot, Magnus Bugge, Martin Taxt, Niklas Adam and Torgrim Torve
Thanks to: Andrea Bakketun, Bálint Laczkó, Icaro Zorbar and Piotr Pajchel
Co Production: Black Box teater Oslo, Ultima – Oslo International Music Festival, BEK – Bergen senter for elektronisk kunst and Rosendal Teater

In cooperation with nyMusikk Stavanger.
Trondheim
International Distribution: Elisabeth Carmen Gmeiner (elisabeth@verdensteatret)
Main contact person: Janne Kruse (janne@verdensteatret.com)

Details

Start:
November 5 @20:00
End:
November 7 @22:30
Event Categories:
,

Organizer

Rimi/Imir Scenekunst
Phone:
marisa@rimi-imir.no
Website:
info@rimi-imir.no

Venue:

Rimi/Imir Scenekunst (RISK)