Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

OPENING: Eli Maria Lundgaard /// What is it, which cannot act or think?

May 12, 2017 @19:00 - 21:00 CEST Opening

About

“Hva er det som ikke klarer å gjøre noe eller tenke noe?”
Eli Maria Lundgaard

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

“Kunsten min handler om fatteevne. Jeg utforsker vår fatteevne og psykiske fenomener som for eksempel angst og hypokondri. Jeg stiller spørsmål ved både det psykiske og fysiske ved subjektet og det som omgir det: hvordan kroppen og omgivelsene er formet og definert gjennom både naturlige og menneskeskapte prosesser. Både vitenskap og kunst preges av nysgjerrighet og fraværet av informasjon. Vi rydder og leter etter systemer, hyller og skuffer for å plassere ting i. Alt rundt oss skal kategoriseres og struktureres. Kategoriene og systemene kommer fra det vi er lært til å se etter. Hva gjør vi når systemene mangler? Det som ikke kan beskrives fysisk, men kun føles, får oss mennesker til å spekulere og fantasere. Det vi ikke ser eller kan forklare blir til myter, monstre og magi. Fiksjon og drømmer blander seg med det virkelige og danner et rom vi kan leve innenfor og tenke i. Jeg drives av nysgjerrighet. Jeg vil å kommunisere med noe jeg ikke forstår gjennom rekonstruksjon og manipulasjon. Jeg jobber med noe som er tilsynelatende kjent, som jeg vil fremmedgjøre”.
– Eli Maria Lundgaard

Eli Maria Lundgaard (f.1989 i Trondheim) er masterstudent på Kunsthøgskolen i Malmø. Hun jobber med forskjellige medier, som video, skulptur, collage og tegning. På Studio 17 vil hun vise videoarbeider og en skulptur.

Utstillingen åpner fredag 12.mai kl.19.00.
Lørdag og søndag er åpningstidene kl.12:00 til 16:00.

VELKOMMEN!

***

ENGLISH:
“What is it, which cannot act or think?”
Eli Maria Lundgaard

“My art is about comprehension. I explore different concepts of the psyche, such as anxiety or hypochondria. I question the subject and its surroundings: how the body and the environment are defined and shaped by both natural and human made processes. Both science and art are influenced by curiosity and an absence of information. We are tidying and looking for definitions, finding shelves and drawers to put things in. Everything around us should be categorized and organized. These categories and systems come from what we are learned to look for. What cannot be described physically, but only sensed, leads to speculation and fantasy. What do we do when explanations are missing? What we cannot see or explain turn into myths, monsters and magic. Fiction and dreams blends with reality and makes a setting we can live within and think. I am curious. I want to communicate with something which I don’t understand, through reconstruction and manipulation. I work with something seemingly familiar, but I want to alienate it»

Eli Maria Lundgaard (b. 1989 in Trondheim) is currently a master student at Malmö Art Academy. She mainly works with a variety of media such as video, sculpture, collage and drawing. At Studio 17 she will show video works and a sculpture.

The exhibition opens Friday May 12th at 19:00.
The opening hours on Saturday and Sunday are 12:00-16:00.

WELCOME!

Details

Date:
May 12, 2017
Time:
19:00 - 21:00
Event Category:

Venue:

Studio 17