Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Marie Saure «Underjordisk»

November 8, 2019 @19:00 - November 10, 2019 @16:00 CET Exhibition

About

//Please scroll down for English

Studio17 presenterer stolt Marie Saures første seperatutstilling ‘Underjordisk’.

kunstneren skriver:

Dypt inne i tankene ligger det glemte fortellinger, eldgamle og inngrodde, som har blitt fortalt i generasjoner. Hva skjer om man glemmer dem helt, og de aldri blir fortalt igjen? Er det viktige historier og lærdommer som da går tapt? Glemmer vi våre røtter, vårt opphav? Tro og overtro, sagn, myter og eventyr har eksistert siden tidenes morgen, de har levd egne liv; de har underholdt og utviklet seg hver gang de har bevegd seg fra person til person. Noen sagn og historier har levd fullverdige liv, og de har møtt sin død fordi deres voktere sluttet å fortelle dem eller fordi de selv døde. Hvem husker historier som ingen forteller lengre eller som aldri har blitt fortalt?

Lot min morfar seg noen gang bli fristet av huldra? Fikk han hjelp av nisser og tusser til å stelle med dyra på låven? Så min farfar noen gang en sjøorm eller draugen når stormen herja rundt han ute på havet? Kom det havvetter og varslet storm når han skulle til sjøs? Har min far noen gang hørt og blitt forført av en havfrues sang? Prøvde nøkken å lokke min mor og hennes søstre til seg når de som barn lekte ved vannet? Passet de underjordiske på dem når de beveget seg på ukjente stier i skogen?

Selv kjenner jeg et underlig kall; en dragning; hver gang jeg nærmer meg vann, som en sang som ikke høres; men som like fullt lokker meg til seg. Det er villmarken som kaller meg hjem.
Når bølgene bruser og stormen herjer, føler jeg noe som varsler og advarer, og noe som leter etter uvillige ofre. Når jeg går i skogen i skumringen føler jeg meg ikke alene, men om de som er der sammen med meg passer på meg eller er ute etter meg er jeg ikke alltid sikker på. Og det er hit jeg går, på søken etter det ukjente, etter svar.

Utstillingen fortsetter samarbeidet mellom Kunstskolen i Rogaland – KiR og Studio17, hvor en av studentene fra KiR blir invitert til å ha soloutstilling på Studio17 i løpet av høsten. I 2018 fikk avgangseleven Veslemøy Flotve sin første seperatutstilling på Studio17. På samme måte som i fjor, ble årets kunststudent, Marie Saure, valgt ut basert på den kunstneriske kvaliteten av arbeidet presentert på avgangsutstillingen til KiR.

I år var det Helga Nyman, daglig leder på Rogaland Kunstsenter som plukket Saure fra avgangsutstillingen “Humletunnelen”.

Marie Saure går nå første året på Kunstakademiet i Tromsø.

Kunstskolen i Rogaland er en yrkesskole som gir utdanning innen visuell kunst. For mer informasjon, vennligst besøk: www.kir.no

______________________________________________

Exhibition period: 08-10.11.2019
Opening: Friday 08.11.2019, 19:00-21:00
Opening times: Sat- Sun 12:00-16:00

Studio17 proudly presents Marie Saures first solo exhibition ‘Underjordisk’!

In the artists own words:

Buried deep in the mind are forgotten stories, ancient and ingrained, that have been told for generations. What happens if they are completely forgotten and never told again? Are there
important stories and lessons to be lost? Do we forget our roots, our origins? Beliefs and superstitions, legends, myths and stories have existed since the dawn of time, they have lived their own lives; they have entertained and evolved every time they have moved from person to person. Some legends and stories have lived full lives on their own, and they have met their death because their keepers stopped telling them or because they themselves died. Who remembers stories that no one tells anymore or that have never been told?

Did my mother’s father ever get tempted by the huldr? Did he get the help of gnomes and goblins to care for the animals on the barn? Did my father’s father ever see a sea worm or the
draug when the storm raged around him out at sea? Was he ever warned by a sea spirit when he was going out to sea? Has my father ever heard and been seduced by a mermaids song?
Did the Nix try to lure my mother and her sisters to them when they were children playing by the water? Did forest spirits look after them as they moved on unknown paths in the forest?

I myself know a strange call; a draw; every time I approach water, like a song that cannot be heard; but that just as fully entices me. It’s the wilderness calling me home. When the waves roar and the storm rages, I feel something that alerts and warns, and something that is looking for unwilling victims.When I walk in the woods at dusk I do not feel alone, but whether those who are there with me look after me or are looking for me I am not always sure. This is where I go, in search of the unknown, in search of answers.

Studio17 is continuing the successful collaboration between the Rogaland School of Art (Kunstskolen i Rogaland – KiR), where one of the students graduating from KiR is invited to have a solo exhibition at Studio17 during the upcoming autumn. In 2018 KiR alumni Veslemøy Flotve had her first solo exhibition at Studio17 in the framework of this collaborative project. The selection was then, as it is now, made based on the artistic quality of the work presented at the graduation exhibition of KiR.

This year Helga nyman, deaily leader of Rogaland artist center handpicked Saure from the graduating exhibition “Humletunnelen”.

Marie Saure is currently doing her first year at the academy of arts in Tromsø.

Rogaland School of Art is a vocational school that provides education in visual arts. For more info, please visit: www.kir.no

Details

Start:
November 8, 2019 @19:00
End:
November 10, 2019 @16:00
Event Category:

Organizer

studio17
Website:
www.s17.no

Venue:

Studio17
nytorget 17
Stavanger, 4013
+ Google Map
Phone:
+4797169593
Website:
www.s17.no