Journal

NO
31/05/15 • Review : Astrid Helen Windingstad

Open Reading – Subsekvens

NO
31/05/15 • Review : Astrid Helen Windingstad

Open Reading – Subsekvens

Ærlig og herlig fra Kunstskolen i Rogalands avgangsutstilling 2015

Subsekvens
Avgangsutstilling Kunstskolen i Rogaland 2015
Ølhallene, Tou Scene
13.mai – 6.juni, 2015

 

Det er den tiden av året hvor skolesemesteret nærmer seg slutten. Siste-års studentene på Kunstskolen i Rogaland holder sin avgangsutstilling  Subsekvens i Ølhallene på Tou Scene. I alt 13 kunstnere har fått boltre seg i lokaler som umiddelbart passer konteksten. I den flotte, eksentriske og særegne katalogen produsert til utstillingen står det at Subsekvens er resultatet av studentenes arbeid gjennom individuelle prosesser det siste semesteret, og at det ikke er en temautstilling. Dette kommer også frem av arbeidene i utstillingen, selv om flere undersøker samme tematikk. Undring omkring kroppen vår og selvet blir gransket, og utforsket. Noen dveler ved ensomhet og andre ved tekstur og rom. Verkene varierer fra skulptur og  installasjon til maleri og video.

Det var denne tematikken kurator Ian Cofre  kretset rundt da han tok oss med på en rundtur i avgangsutstillingen onsdag 27.mai. Cofre er basert i New York og var i Stavanger for å åpne utstillingen an other land…and in the other, our own på Prosjektrom Normanns.  Han ble invitert til å gjøre en ”Open Reading” av arbeidene til studentene, og det gjorde han i aller høyeste grad. Han var ærlig og direkte i sin gjennomgang av hvert enkelt verk. Det virker som han hadde tatt seg tid til å oppdage og vurdere arbeidene, noe som resulterte i positive tilbakemeldinger til studentene, men også kritiske kommentarer og spørsmål. Han kom med forslag til hvordan man kuratorisk kunne ha presentert noen av arbeidene annerledes. Studentene som var tilstede fikk mulighet til å fortelle om deres egne tanker bak arbeidene sine i en samtale med Cofre.

Kunstskolen i Rogaland har presentert varierende utstillinger gjennom relativt lang fartstid. Billedkunstnere ved Stavanger Kunstforening startet i 1957 Stavanger Studieatelier ved hjelp av økonomisk støtte fra Stavanger kommune. Dette var forløperen til det som i 1978 fikk navnet Kunstskolen i Rogaland, som ble en dagskole med økonomisk støtte fra både stat, fylke og kommune. I 2010 ble skolen en fagskole. Undervisningsmodellen ligner de høyere kunstutdanningene, og drives i dag av foreningen KiR med 8 medlemmer fra  Billedkunstnernes forening (BKFR), Universitetet i Stavanger, Stavanger Kommune og Rogaland Fylkeskommune. Skolen som holder hus i Birkelandsgaten på Storhaug har profesjonelle kunstnere som lærere og de rundt 40 studentene er fordelt på to trinn.

Avgangsutstillingen 2015 viser både regional og internasjonal inspirasjon gjennom bruk av funne objekter fra nærmiljø og tematikken omkring selvet, som det kom frem av  Cofres ”Open Reading.” Rektor ved kunstskolen, John Øivind Eggesbø, takket for det han mente var en presis tolkning av verkene, og Cofre avsluttet med ”Well, that’s what it’s about, visual communication. I got the connection to the works and was able to implicate myself as a viewer, it’s impressive as a pre academy program, there is quality here.”