Journal

NO
EN
26/06/20 • Journal : CAS Editors

Happy Summer Holiday

NO
EN
26/06/20 • Journal : CAS Editors

Happy Summer Holiday

 For norsk tekst se lenger ned.


Contemporary Art Stavanger (CAS) wishes you all a safe and restful summer holiday!

2020 has so far been a year fraught with discussions, demonstrations and challenges, from the climate crisis to the viral pandemic to the Black Lives Matter protests, and more. CAS would like to take this moment to publicly state our support of all anti-racist organizations, movements and demonstrations that have social equality as their goal, and we stand in solidarity with Black Lives Matter protestors internationally.

We’ll be taking a break this July to reflect on our role as an arts organization within these broader discussions, and to look forward to our autumn programming. In the meantime, you can learn about our long-term commitment towards change, and catch up on some of our favorite articles from the last 6 months below. We are also thrilled to introduce the 2020 CAS Residents in Art Writing, announce our new Pilot Local Research Grant, and welcome Helga Nyman as our new CAS Board Director.

We wish everyone a great summer and look forward to an exciting fall season in Stavanger!

Summer Reading

 

Catch up on some reading this summer! We suggest Yang Yeung’s text How Does Freedom Sound? in relation to the political protests in Hong Kong, our interview with local art institutions about Curating Art in Isolation, Anne Therese Tveita’s review of the exhibition FOR aig veit existen af vorld at Hå gamle prestegard, and our commitment as an organization towards equality in Where We Stand.

CAS Welcomes 2020 Residents

 

We are excited to welcome Mitch Speed and Juliane Foronda to Stavanger as the 2020 CAS Residents in Art Writing. Throughout the autumn season, they will be visiting Stavanger to attend studio visits, present their practices, and work on current research. Look forward to their forthcoming articles on CAS this fall.

Mitch Speed is an artist and writer based in Berlin. His book about Mark Leckey’s 1999 video artwork Fiorruci Made Me Hardcore, was published Afterall Books in Autumn 2019. He contributes to several publications, including Frieze, Mousse, Momus, and Camera Austria. His current work focuses on relationships between terrifying emptiness, and soothing fullness, as manifested in activities like artmaking and sleep eating. His current writing has to do with the role of self-destruction, in particular through drinking, in mythologies of artistry.

Juliane Foronda is a Filipina-Canadian artist, organizer and writer who works predominantly through sculpture, object, intervention and text. Invested in preservation practices from a feminist perspective, her work considers the structures, labor, care and intimacy associated with built environments. She is currently based in Glasgow, Scotland where she is undertaking a long-term independent research residency on feminist hospitality at Glasgow Women’s Library.

Local Research Grant

 

We are thrilled to welcome Espen Johansen as the inaugural participant in our pilot Local Research Grant. We have been working towards our stated goal of strengthening local art discourse in addition to our international residency program. We are excited to announce the 2020 Pilot Local Research Grant, created as an opportunity to further develop local art writing, research, and regional networks.

Espen Johansen is an art historian, curator and writer based in Bergen. He holds an MA in Art History from the University of Bergen and a degree in Creative Curating from the Bergen Academy of Art and Design. In 2019 he participated in the one-year course, ‘Negotiating Artistic Value: Art and Architecture in Public Space’ at the Royal Institute of Art in Stockholm. His curatorial practice stems from investigations into the potency of art as an alternative communicative device in our mediatized society, particularly focusing on art in the public space and the power structures of the public sphere.

CAS Welcomes New Board Director

 

We are thrilled to officially welcome Helga Nyman as the new CAS Board Director. We are excited to work with her to develop CAS over the next several years.

Helga Nyman is an art historian and is currently a conservator at the Stavanger Art Museum (MUST). She has studied art and architectural history at Linköping University and the University of Bergen, and holds a Masters degree with specialization in contemporary art. Nyman has worked with dissemination and curation at several institutions as well as freelance projects. She writes and lectures on contemporary art with a special interest in performance, art theory, aesthetics and feminism. She is currently curating an exhibition and research conference on the relationship between art and oil in a collaboration with curator Anne Szefer Karlsen and the Stavanger Art Museum.

 

Contemporary Art Stavanger (CAS) ønsker alle en riktig god sommerferie!

2020 har så langt vært et år fylt med diskusjoner, demonstrasjoner og utfordringer, fra klimakrise til pandemi og Black Lives Matter protestene. CAS ønsker benytte anledningen til å offentlig vise vår støtte til alle antirasistiske organisasjoner, bevegelser og demonstrasjoner som har sosial likhet som mål. Vi står i solidaritet med demonstrantene fra Black Lives Matter internasjonalt.

CAS tar en pause i juli for å reflektere over vår rolle som en kunstorganisasjon i en bredere diskurs, og for å planlegge høstens publiseringer. I mellomtiden kan du, nedenfor her, ta en titt på CAS’ langsiktig antirasistiske forpliktelse og lese noen av våre tekst-favoritter fra de siste seks månedene.

Vi er også glade for å kunne introdusere 2020-gjestene til CAS Residency in Art Writing, og samtidig kunngjøre vår nye Pilot Local Research Grant. Vi ønsker også Helga Nyman velkommen som vår nye styreleder.

Vi ønsker alle en god sommer og vi ser fram til en innholdsrik høst i Stavanger!

 

Sommerlesning

 

Hva med å ta igjen litt lesing i sommer? Vi foreslår blant annet Yang Yeungs tekst How Does Freedom Sound? om de politiske protestene i Hong Kong, vårt intervju med lokale kunstinstitusjoner Curating Art in Isolation, Anne Therese Tveitas anmeldelse av utstillingen FOR aig veit existen af vorld på Hå gamle prestegard, og om CAS-organisasjonens engasjement for likestilling i Where We Stand.

Velkommen til 2020 gjestene

 

Vi er glade for å ønske Mitch Speed ​​og Juliane Foronda velkommen til Stavanger som gester i forbindelse med CAS Residency in Art Writing. I løp av høstsesongen skal de komme til Stavanger for besøke kunstner, presentere sin praksis og jobbe med egen research. Vi ser frem til de kommende artiklene deres på CAS i høst.

Mitch Speed ​​er kunstner og skribent med base i Berlin. Hans bok om Mark Leckeys videokunstverk fra Fiorruci Made Me Hardcore fra 1999, ble utgitt Afterall Books høsten 2019. Han bidrar jevnlig til flere publikasjoner, inkludert Frieze, Mousse, Momus og Camera Austria. Hans arbeid fokuserer på forhold mellom skremmende tomhet og beroligende fylde, noe som manifesterer seg gjennom å skape kunst og søvnsspising. Hans nåværende forfatterskap dreier seg om den selvdestruerende rollen, spesielt via alkoholmisbruk, i myten om kunstnerskap.

Juliane Foronda er en filippinsk-kanadisk kunstner, organisator og skribent som hovedsakelig jobber med skulptur, gjenstander, intervensjon og tekst. Hun er interessert i bevaringspraksis fra et feministisk perspektiv, og hennes arbeid tar for seg strukturer, arbeidskraft, omsorg og intimitet knyttet til bygde miljøer. Hun holder for tiden til i Glasgow, Skottland, hvor hun har et langsiktig uavhengig forskningsopphold og ser nærmere på feministisk gjestfrihet ved Glasgow Women’s Library.

 

Lokalt skriveprosjekt

 

Vi er glade for å kunne ønske Espen Johansen velkommen som den første deltakeren i vår pilot for et lokalt skriveprosjekt i 2020. CAS har som mål om å styrke den lokale kunstdiskursen. I tillegg til vårt internasjonale residensprogram RAW, er vi derfor glade for å kunngjøre vår pilot som et lokalt skriveprosjekt. Pilotprosjektet er opprettet for å fremme lokal kunstskriving, forskning og regionale nettverk.

Espen Johansen er en kunsthistoriker, kurator og skribent med base i Bergen. Han har en MA i kunsthistorie fra Universitetet i Bergen og en grad i kreativ kuratering fra Bergen Akademi for kunst og design. I 2019 deltok han på det ettårige kurset, ‘Negotiating Artistic Value: Art and Architecture in Public Space’ ved Royal Institute of Art i Stockholm. Hans kuratoriske praksis tar utgangspunkt i potensialet i kunsten som en alternativ kommunikasjonsmetode i vårt madiafokuserte samfunn, særlig med fokus på kunst i det offentlige rom og maktstrukturene i den offentlige sfæren.

 

Velkommen til nytt styremedlem

 

Det er med stor glede vi ønsker Helga Nyman velkommen som ny styreleder i CAS. Vi ser frem til å arbeide med henne for å utvikle CAS videre i årene som kommer.

Helga Nyman er kunsthistoriker og arbeider som konservator ved Stavanger kunstmuseum (MUST). Hun har studert kunst- og arkitekturhistorie ved Linköpings universitet og Universitetet i Bergen og har en mastergrad med spesialisering i samtidskunst. Nyman har arbeidet med formidling og kuratering ved flere institusjoner og i frittstående prosjekter. Hun skriver og foreleser om samtidskunst med særlig interesse for performance, kunstteori, estetikk og feminisme. For tiden arbeider hun blant annet med et utstillingsprosjekt om olje i kunsten i et samarbeid mellom Stavanger kunstmuseum og kuratoren Anne Szefer Karlsen.