Journal

NO
EN
02/05/15 • Journal : CAS

CAS Spørreundersøkelse / Survey

NO
EN
02/05/15 • Journal : CAS

CAS Spørreundersøkelse / Survey

I juni i fjor lanserte vi Contemporary Art Stavanger som et pilotprosjekt, basert på et ønske om å skape en plattform for kritisk diskurs for billedkunst relatert til Stavanger-regionen. Nå er pilotperioden snart over og vi er i full gang med å planlegge hvordan vi kan omorganisere CAS til en uavhengig organisasjon og et nyttig og interessant nettsted. For å gjøre dette på en best mulig måte trenger vi din tilbakemelding. Vi vil bli svært takknemlige om du tar deg et minutt til å svare på denne korte spørreundersøkelsen. Vi er nysgjerrige på å høre hvilken type innhold du finner mest interessant, hvordan du bruker nettstedet og viktigst – hva du savner og hva du synes bør bli bedre.

Ta spørreundersøkelsen

På forhånd takk for dine tilbakemeldinger og fortsatte støtte! Og som alltid kan du gjerne kontakte oss direkte ved å sende mail på: cas.stavanger@gmail.com

-Redaktørene

CAS SURVEY

We launched Contemporary Art Stavanger (CAS) last June as a pilot project based on a desire to create a platform for critical discourse for the visual arts in relation to the city of Stavanger. Almost a year has passed, and the pilot period will soon be coming to a close. We are busy making plans for how best to proceed with the re-organization of CAS as an independent organization and useful online informational hub. To do this in the best way possible, we need your feedback. We would be grateful if you could take a minute to complete this brief survey. We are curious to hear what kind of content you find most interesting, how you use the site, and most importantly – what you miss and what you would like to see improved.

Respond to the survey

Thank you in advance for your feedback and continued support! And as always, please feel free to connect more directly by emailing us at: cas.stavanger@gmail.com.

– The Editors