Institutions+Residencies

Address: Erfjordgt. 8, 4014 Stavanger, Norway
Website: prosjektromnormanns.com

Projectroom

Prosjektrom Normanns

NO

Prosjektrom Normanns er et kunstnerdrevet prosjektrom og plattform for utstillinger, eksperimentering og diskusjon innen visuell kunst. I tillegg til å presentere ferdige utstillinger oppfordrer Prosjektrom Normanns besøkende kunstnere til å produsere stedsspesifikke verk og vise frem arbeider som fremdeles er i tilblivelsesprosess.

Prosjektrommet ble etablert i slutten av 2010 da en gruppe lokale kunstnere gikk på leting etter atelierplass. Deler av lokalet de fant på Storhaug var uegnet til atelierbruk og den ekstra, ubrukte plassen trigget ideen om å starte opp et utstillings- og prosjektrom som del av studiofellesskapet. Et lite verksted ble etablert ved siden av utstillingsrommet, noe som gjorde det mulig for både de faste medlemmene og besøkende kunstnere å produsere på stedet. En annen motivasjonsfaktor for å starte opp et visningsrom var et delt ønske om å belyse kunst og kunstnere som ikke nødvendigvis ble presentert på andre kunstinstitusjoner i Stavanger, da det ikke fantes noen lignende uavhengig sted i byen på den tiden.

Prosjektrom Normanns er i dag organisert av Margrethe Aanestad, Kristin Velle-George, Elin Melberg og Kristina Rasmussen. I tillegg til utstillinger arrangerer de også workshops, seminarer og filmvisninger. Siden høsten 2013 har Prosjektrom Normanns hatt lokaler i Erfjordgt.8 – et kreativt kontor- og atelierfellesskap for billedkunstnere, designere, arkitekter, fotografer, produsenter med mer.

I utstillingsperiodene har prosjektrommet åpent fra 12-15 på lørdager og søndager, samt etter avtale.

Les mer om Prosjektrom Normanns i dette intervjuet med Margrethe Aanestad og Kristina Rasmussen og besøk hjemmesiden deres her.

 

EN

Prosjektrom Normanns (Project-room Normanns) is an artist-run project space located in Stavanger, Norway. The project space serves as a platform for exhibitions and experimentation in the visual arts. In addition to finalized exhibitions, Prosjektrom Normanns encourages visiting artists to develop works on-site and present works in progress, and provides an open forum for discussion and constructive critique.

The project space was established in late 2010 when a group of local artists began actively searching for a shared studio space. Parts of the premises they found at Storhaug in Stavanger were unsuitable for studio use, and the extra, unused area triggered the idea of opening an exhibition and project space as part of the studio community. A small workshop was established along with a showroom, enabling both the permanent members and visiting artists to produce works onsite. Another motivating factor for founding Prosjektrom Normanns was the shared desire to highlight art and artists that would not necessarily be presented at other art institutions in Stavanger, as there were no similar independent spaces in the city at that time.

Prosjektrom Normanns is co-organized by members Margrethe Aanestad, Kristin Velle-George, Elin Melberg and Kristina Rasmussen and hosts workshops, seminars, screenings and other events. As of fall 2013, the project space is connected to Erfjordgt.8, a creative co-working and studio space for visual artists, designers, architects, photographers, producers and more.

Located at Erfjordgt.8 in Stavanger, the project room is open during exhibition periods from 12-3pm on Saturdays and Sundays, and otherwise by appointment.

 

Read more about Prosjektrom Normanns’ founding in this interview with Margrethe Aanestad and Kristina Rasmussen . <Norwegian only>

 

Learn more about upcoming exhibitions and projects at Prosjektrom Normanns on their website, here.