Institutions+Residencies

Address: Øvre Holmegate 11, 4006 Stavanger
Website: https://ellingsenvonkrogh.no/

Gallery

Ellingsen von Krogh

NO

Ellingsen Von Krogh er et fotogalleri startet av Tommy Ellingsen og Marie Von Krogh i 2018. De jobber begge som fotografer med dokumentarisk bakgrunn og så et behov for et visningsrom dedikert til fotografi i Stavanger. Målet er å vise et bredt spekter av kunstnere og at galleriet skal kunne representere mangfold både i sjanger og utrykk. De ønsker ikke å bli assosiert med en spesifikk estetikk. Utstillinger så langt inkluderer Terje Abusdal med ”Slash & Burn”, Eivind H. Natvig med ”You Are Here Now ”, og Christopher Jonassen med ”Devour”.

Galleriet mottar ikke noe statlig støtte, men baserer driften på å salg av fotografier, gjerne innrammet, til privatpersoner og bedrifter. Det arrangeres omtrent 6-8 salgsutstillinger i året. I tillegg arrangeres det workshops og foredrag med kjente og ukjente fotografer.

Lokalene er omkring 65m² og består av ett visningsrom pluss et bakrom som også fungerer som en slags bar. Lokalet ligger lett tilgjengelig i Stavanger sentrum. Åpningstidene er  lørdag mellom 11 og 17, ellers etter avtale. Det holdes også åpent etter avtale for grupper eller bedrifter.

Åpningstider: Lørdag 11.00 -16.00

 

 

EN

Ellingsen Von Krogh is a photo gallery founded by Tommy Ellingsen and Marie Von Krogh in 2018. They both work as photographers with a background in documentary photography, and saw the need for a showroom dedicated to photography in Stavanger. Their ambition is to show a wide range of artists, and for the gallery to represent diversity in both genre and expression. They do not want to be associated with a specific aesthetic. Exhibitions so far include Terje Abusdal with “Slash & Burn,” Eivind H. Natvig with “You Are Here Now,” and Christopher Jonassen with “Devour”.

The gallery does not receive state support, but bases its operations on the sale of photographs, often framed, to individuals and businesses. There are about 6-8 sales exhibitions each year. In addition, workshops and lectures are arranged with both well known and lesser-known photographers.

The space is about 65m², and consists of one viewing room plus a back room that also serves as a bar. The venue is easily accessible in downtown Stavanger. Opening hours are Saturday between 11am and 5pm, otherwise by appointment. It is also kept open by appointment for groups or companies.

Hours: Saturday 11:00 -16:00